×
  • Regulamin Walnego Zgromadzenia

   Pobierz

   Pobierz

   Regulamin Walnego Zgromadzenia

  • Regulamin Zarządu Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Regulamin Zarządu Open Finance

  • Regulamin Rady Nadzorczej

   Pobierz

   Pobierz

   Regulamin Rady Nadzorczej

  • Statut Spółki Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Statut Spółki Open Finance