Loading...

Spółka Open Finance

Relacje inwestorskie

Dywidenda

2011 rok – Spółka Open Finance nie wypłacała dywidendy za rok poprzedni.

2012 rok – Spółka Open Finance wypłaciła dywidendę w dniu 19 października 2012 r. w kwocie 14 539 267, 00 zł, co daje 0,27 zł na akcję.

2013 rok – Spółka Open Finance nie wypłacała dywidendy.

2014 rok –  Spółka Open Finance nie wypłacała dywidendy.

2015 rok – Spółka Open Finance  nie wypłacała dywidendy.

2016 rok – Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że podjął decyzję o przedłożeniu Radzie Nadzorczej Emitenta rekomendacji, co do niewypłacania dywidendy z zysku netto, który został wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok. Zarząd Emitenta umotywował swoją rekomendację wskazując, iż wypłaty dywidendy są realizowanie stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta, rekomendując nie dokonywanie wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia w najbliższej przyszłości odpowiedniego poziomu środków pieniężnych niezbędnego do dalszego rozwoju Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, że rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy została rozpatrzona i zaopiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Openfinance

Skontaktuj się z doradcą
Open Finance!

Wypełnij poprawnie formularz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie
Tak Nie
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Open Finance SA z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych do Home Broker SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 oraz Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
zaznacz wszystkie zgody

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 543 566,63 zł tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.
Open Finance SA stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków Polskich.
Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami infolinii Open Finance, w trosce o jakość usług, są rejestrowane. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.
Usługa dostępna w oddziale.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies
Openfinance

Prosimy o pozostawienie
opinii o stronie

POZOSTAŁO 1200 ZNAKÓW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie
Tak Nie
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Open Finance SA z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych do Home Broker SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 oraz Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
zaznacz wszystkie zgody

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 543 566,63 zł tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.