×

  Kalendarium wydarzeń

  Raporty okresowe za 2016 r.:

  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016 r.
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. – 30 sierpnia 2016 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.

  Raporty okresowe za 2015 r.:

  • raport roczny za rok 2015 – 17 marca 2016 r.
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2015 – 17 marca 2016 r.