×
  • Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 z dnia 31.01.2018r.

   Pobierz

   pobierz

   Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 z dnia 31.01.2018r.

  • Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

   Pobierz

   pobierz

   Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

  • Informacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych

   Pobierz

   pobierz

   Informacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych

  • Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

   Pobierz

   pobierz

   Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

  • Informacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych

   Pobierz

   pobierz

   Informacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych