×
  • Treść Powiadomienia cz.2 26.10.2017

   Pobierz

   pobierz

   Treść Powiadomienia cz.2 26.10.2017

  • WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO TRZECIM KWARTALE 2017 ROKU

   Pobierz

   pobierz

   WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO TRZECIM KWARTALE 2017 ROKU

  • Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

   Pobierz

   pobierz

   Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

  • Informacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych

   Pobierz

   pobierz

   Informacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych

  • Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

   Pobierz

   pobierz

   Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

  • Informacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych

   Pobierz

   pobierz

   Informacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych