Wybierz rok
 • Zobacz

  Raport bieżący nr 67/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 29 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 66/2020

  ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ HOME BROKER S.A.

  Data: 29 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu nr 43/2020 z 15 kwietnia 2020 r. w sprawie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność  Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2020 roku, powziął informację o podjęciu przez Zarząd Spółki Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386307 REGON 141012293, NIP 5272545911  (dalej: „Spółka Zależna", „Home Broker” ) uchwały o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Home Broker. Sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii, która uniemożliwiła Spółce Zależnej prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie działań naprawczych, dlatego też po analizie perspektyw gospodarczych Spółki Zależnej Zarząd Home Broker podjął uchwałę o złożeniu wniosku o  ogłoszenie upadłości.

  W wyniku podjętej uchwały w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki Zależnej złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Home Broker do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa upadłościowego.

  Spółka Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie jest w 100% zależna od Emitenta.

  Podstawa prawna: Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 65/2020

  WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

  Data: 28 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 maja 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej OPEN BROKERS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie zdecydowało przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy od  01.01.2019 r.- 31.12.2019 r. na wypłatę dywidendy w wysokości
  1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł 00/100) co oznacza że na jedną akcję przypada
  15 zł (piętnaście złotych).

  Spółka OPEN BROKERS S.A. z siedzibą w Warszawie jest w 100% zależna od Emitenta.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 64/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.05.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 63/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data:  25 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 maja 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 62/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 21 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 61/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 19 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 60/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 15 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 59/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 13 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 58/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 12 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powidomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 57/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 8 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 56/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 6 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 55/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 4 maja 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 maja 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 54/2020

  WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO PIERWSZYM KWARTALE 2020 ROKU

  Data: 30 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po pierwszym kwartale 2020 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

  Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego Raportu.

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Wyniki sprzedażowe

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 53/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 29 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 52/2020

  INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.  ORAZ SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.  INFORMACJI O ISTOTNEJ NIEPEWNOŚCI DOTYCZĄCEJ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI ORAZ STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI  EMITENTA

  Data: 29 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. sporządzonego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa”) sporządzonego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, stwierdzono istnienie istotnej niepewności dotyczącej kontynuacji działalności Emitenta/Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego, tj. od dnia 31 grudnia 2019 roku a związanej z restrukturyzacją finansowania Spółki w związku z zapadalnością zobowiązań finansowych o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., raporcie bieżącym  nr 37/2019  z dnia 14 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 15 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,  raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. ,raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia  22 stycznia 2020, raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

  Jednocześnie Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia 2020 r.  podjął decyzję o przyjęciu stanowiska dotyczącego kontynuacji działalności Emitenta przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego, tj. od dnia 31 grudnia 2019 roku.

  Emitent informuje, że pomimo zbliżających się terminów zapadalności zobowiązań finansowych o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., raporcie bieżącym  nr 37/2019  z dnia 14 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 15 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,  raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. ,raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia  22 stycznia 2020, raporcie bieżącym nr 44/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. mogących stanowić okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności, Zarząd nie stwierdza zagrożenia kontynuowania działalności przez Spółkę/Grupę lub istotne ograniczenie kontynuowania działalności, ponieważ podjął działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i uzyskania finansowania w celu zabezpieczenia bieżącej płynności Spółki m. in takie jak rozpoczęcie procedury zwolnień grupowych w Spółce, zawarcie aneksów do umów kredytowych odraczających termin spłaty zobowiązań finansowych oraz wydłużających okres kredytowania, przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Planu zbycia akcji Spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/ 2020 z dnia 8 kwietnia 2020r.,raporcie bieżącym nr 44/ 2020 z dnia 16 kwietnia 2020r., raporcie bieżącym nr 47/ 2020 z dnia 20 kwietnia 2020r., raporcie bieżącym nr 50/ 2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.,

  Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 51/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 27 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 kwietnia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 50/2020

  INFORMACJA O  ZAMIARZE ZBYCIA PRZEZ EMITENTA AKCJI SPÓŁKI NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.  

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01 -208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta  na wniosek Zarządu Emitenta podjęła uchwałę sprawie przyjęcia Planu zbycia akcji Spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256540, NIP 1080001923, REGON 140546970 dalej („NF TFI”).

  Spółka w celu dalszego finansowania działalności Spółki zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych akcji NF TFI. Kwota uzyskana ze zbycia akcji, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w Getin Noble Bank S.A.(„Bank”), co pozwoli na uwolnienie akcji będących przedmiotem zastawu.

  Obecnie Spółka posiada 69.910 akcji NF TFI co stanowi 36,3% kapitału zakładowego NF TFI oraz tyle samo głosów na walnych zgromadzeniu NF TFI. Spośród posiadanych przez Spółkę akcji NF TFI -69.051 sztuk jest obecnie obciążona zastawem rejestrowym i finansowym, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności kredytowych zgodnie z zawartymi przez Emitenta i Bank umowami  o których Emitent informował w raportach bieżących.

  Akcje będą przedmiotem zbycia wyłącznie jako wolne od obciążeń, tj. pod warunkiem uprzedniego zwolnienia powyższych zabezpieczeń, co wymaga uzyskania zgody Banku, oraz zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1)    W terminie 14 dni po zakończeniu postępowania Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wobec NF TFI, o którym KNF informowała komunikatem z 400. posiedzenia KNF w dniu 31 lipca 2018 r., Zarząd Spółki rozpocznie działania mające na celu sprzedaż akcji NF TFI.
  2)    W pierwszej kolejności oferta sprzedaży 69.910 sztuk akcji NF TFI (z których 69.051 sztuk stanowi obecnie zabezpieczenie umów kredytowych zawartych z Bankiem) zostanie skierowana do akcjonariuszy NF TFI, wskazanych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.
  3)    W przypadku przyjęcia przez podmiot wskazany w pkt 2 powyżej oferty kupna ww. akcji, transakcja będzie przedmiotem postępowania przed KNF – zamiar przekroczenia 10%, 20%, 1/3 lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych podlega zawiadomieniu KNF.
  4)    Transakcja sprzedaży akcji NF TFI zostanie dokonana po wydaniu przez KNF decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu lub w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu przez KNF w przewidzianym przepisami terminie. Ponadto wobec tego, że akcje NF TFI są przedmiotem zastawu rejestrowego, transakcja z podmiotem trzecim zostanie zawarta pod warunkiem wyrażenia przez Bank zgody na zbycie akcji i zwolnienie zastawu.
  5)    W przypadku, jeżeli podmiot, o którym mowa w pkt 2 powyżej nie wyrazi chęci nabycia akcji NF TFI w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty lub wcześniej poinformuje Spółkę o braku zainteresowania ofertą, Zarząd Spółki przystąpi do poszukiwania innego nabywcy zainteresowanego bądź całościowym pakietem akcji NF TFI posiadanych przez Spółkę, bądź jego częścią. W tym celu Zarząd Spółki zamierza nawiązać współpracę z profesjonalnym podmiotem, mającym doświadczenie w doradztwie przy poszukiwaniu nabywcy akcji.
  6)    W przypadku znalezienia nabywcy, transakcja nabycia przez ten podmiot akcji NF TFI będzie przedmiotem postępowania przed KNF, o ile nabycie doprowadziłoby do przekroczenia 10%, 20%, 1/3 lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
  7)    Transakcja sprzedaży akcji NF TFI zostanie dokonana po wydaniu przez KNF decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu lub w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu przez KNF w przewidzianym przepisami terminie. Ponadto wobec tego, że akcje NF TFI są przedmiotem zastawu rejestrowego, transakcja z podmiotem trzecim zostanie zawarta pod warunkiem wyrażenia przez Bank zgody na zbycie akcji i zwolnienie zastawu.

  O poszczególnych etapach transakcji, Emitent będzie informował w odrębnych raportach.

  Podstawa prawna: Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

   

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 49/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 23 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 kwietnia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 48/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21.04.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 47/2020

  INFORMACJA O PRZYJĘTYCH USTALENIACH DOTYCZĄCYCH ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

  Data: 20 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01 -208 Warszawa,  w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym po zakończonych konsultacjach z przedstawicielami pracowników dotyczących przeprowadzenia zwolnień grupowych, przyjął regulamin zwolnień grupowych Emitenta („Regulamin zwolnień grupowych Emitenta ”).

  Regulamin zwolnień grupowych Emitenta określa m.in. szczegółowe przyczyny zamierzonego grupowego zwolnienia pracowników kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych oraz warunki odpraw.

  Zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 21 kwietnia  do 31 maja 2020 r. i obejmą maksymalnie 285 pracowników.

  Emitent szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 903 tys. zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych Emitenta.

  Jednocześnie Emitent  informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.,  że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 20 kwietnia 2020 r. spółka zależna od Emitenta –
  Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Zależna") po zakończonych konsultacjach z przedstawicielami pracowników dotyczących przeprowadzenia zwolnień grupowych, przyjęła regulamin zwolnień grupowych w Spółce zależnej („Regulamin zwolnień grupowych w Spółce zależnej”).

  Regulamin zwolnień grupowych w Spółce zależnej określa m.in. szczegółowe przyczyny zamierzonego grupowego zwolnienia pracowników kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych oraz warunki odpraw.

  Zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 21 kwietnia  do 31 maja 2020 r. i obejmą maksymalnie 55 pracowników.

  Spółka zależna szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 101 tys. zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych Spółki zależnej.
  Podstawa prawna: Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 46/2020

  INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ FIRMY I ZNAKU TOWAROWEGO ORAZ UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ INWESTYCJI ORAZ WARTOŚĆ FIRMY.

  Data: 20 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa”) sporządzonego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy.

  Grupa wykonała test na utratę wartości wartości firmy i znaku towarowego Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie („Home Broker ”) w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej.

  Na podstawie powyższej analizy Grupa stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości wartości firmy o kwotę 91.838 tys. zł oraz znaku towarowego Home Broker o kwotę 54.000 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2019 o kwotę 145.838 tys. zł brutto.

  Jednocześnie Emitent informuje, że  w trakcie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. sporządzonego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na jednostkowy wynik finansowy.

  Spółka wykonała test na utratę wartości wartości firmy HB Finanse i wartości inwestycji w Home Broker S.A. w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej.

  Na podstawie powyższej analizy Spółka stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości firmy HB Finanse w kwocie 99.063 tys. zł  oraz odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Home Broker S.A. w kwocie 55.377 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku jednostkowego za rok 2019 o kwotę 154.440 tys. zł brutto. 

  Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości firmy, znaku towarowego bądź wartości inwestycji zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2019, których publikację zaplanowano na 30 kwietnia 2020 r.

  Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 45/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A

  Data: 17 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 kwietnia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 44/2020

  ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH

  Data: 16 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy
  ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj.   16 kwietnia 2020 r. zawarł z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080004850, REGON: 141334039 („Bank”) Aneks do umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r., („Umowa I”) , o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31.12.2018 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,  raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.  oraz raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia  22 stycznia 2020 r. na mocy którego Emitent oraz Bank dokonały zmiany dotyczącej odroczenia spłaty rat kapitałowych kredytu do dn. 31 maja  2020 r. Spłata kapitału nastąpi od dn. 1 czerwca 2020 r. w stałych ratach kapitałowych. Okres na jaki został udzielony kredyt nie ulega zmianie. W okresie karencji będą spłacane raty odsetkowe w wysokości wskazanej w aneksie.

  Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Bankiem aneks do Umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 18 kwietnia 2019 r. („Umowa II”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., oraz raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.  na mocy którego Emitent oraz Bank dokonały zmiany polegającej na wydłużenie okresu kredytowania do dnia 1 czerwca 2020 r. oraz ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Getin Noble Bank S.A.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 43/2020

  WPŁYW SKUTKÓW EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.

  Data: 15 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01 -208 Warszawa, niniejszym przekazuje informację dotyczącą wpływu epidemii koronawirusa na działalność  Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej ("Grupa”).

  Emitent informuje, że podjął niezbędne działania w celu zachowania pełnej ciągłości operacyjnej oraz wprowadził szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom.

  Emitent spodziewa się, iż skutki epidemii koronawirusa Covid-19 będą miały istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki i działalność Grupy.

  Zarząd przewiduje, że w związku z powyższym w II kwartale 2020 roku nastąpi spadek wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie o około 30% w stosunku do  wartości  produktów sprzedanych w  IV kwartale 2019 roku o których Emitent informował w raporcie bieżącym  nr 12/2020  z dnia  31 stycznia 2020 r. 

  Powyższa ocena wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność, wyniki finansowe Grupy sporządzona została w oparciu o najlepszą wiedzę Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Biorąc pod uwagę szereg okoliczności zewnętrznych, w tym dynamikę zdarzeń związanych m.in. z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, wystąpieniem zmian legislacyjnych, wprowadzaniem zmian w otoczeniu regulacyjnym nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania ich wpływu na działalność i wyniki finansowe Grupy.

  Aktualny wpływ skutków COVID-19 na działalność Grupy prezentowany będzie w śródrocznych raportach okresowych.

   Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 42/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10.04.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 41/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 9 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 kwietnia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 40/2020

  INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ EMITENTA

  Data: 8 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 8 kwietnia 2020 roku, spółka zależna od Emitenta –
  Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Zależna") podjęła decyzję w sprawie rozpoczęcia procedury zwolnień grupowych w Spółce Zależnej zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1969].

  Spółka Zależna zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe w terminie do 31 maja 2020 r.
  Zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 60 osób.

  Powodem planowanych zwolnień grupowych jest konieczność optymalizacji kosztów działania, w tym redukcja poziomu i kosztów zatrudnienia w Spółce Zależnej.

  Spółka Zależna niezwłocznie powiadomi przedstawicieli pracowników o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do przedstawicieli pracowników o przystąpienie do konsultacji. Ponadto Spółka Zależna powiadomi właściwy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Spółce Zależnej.

  Podstawa prawna: Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 39/2020

  INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

  Data: 8 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01 -208 Warszawa, informuje, że w dniu 8 kwietnia 2020 roku, podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1969).

  Zamiarem Emitenta jest przeprowadzenie zwolnień grupowych w terminie do 31 maja 2020 r.
  Zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 380 osób.

  Powodem planowanych zwolnień grupowych jest konieczność optymalizacji kosztów działania, w tym redukcja poziomu i kosztów zatrudnienia w Spółce.

  Emitent niezwłocznie powiadomi przedstawicieli pracowników o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do przedstawicieli pracowników o przystąpienie do konsultacji. Ponadto Emitent powiadomi właściwy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Spółce.

  Podstawa prawna: Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 38/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07.04.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 37/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 3 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 kwietnia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 36/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 1 kwietnia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 kwietnia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 35/2020

  ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI JEDOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO  ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK OBROTOWY 2019.

  Data: 30 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01 -208 Warszawa, informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019.

  Pierwotna data publikacji raportów okresowych, wyznaczona została w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. na dzień 2 kwietnia 2020 r.

  Przedmiotowe raporty okresowe zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2020 r.

  Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 34/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.03.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 33/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Raport bieżący nr 33/2020

  Data: 26 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 marca 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 32/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 24 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 marca 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Report bieżący nr 31/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji 20.03.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20.03.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 30/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 18 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 marca 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 29/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 12 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 marca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 28/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data pubikacji: 10.03.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10.03.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 27/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 6 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu, 6 marca 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 26/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 4 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu, 4 marca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia  

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 25/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 2 marca 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 marca 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 24/2020

  INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.  ODPISU DOTYCZĄCEGO AKTYWÓW Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO

  Data: 27 lutego 2020 roku


  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa”) sporządzonego za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy.

  Grupa dokonała analizy możliwości rozliczenia strat podatkowych z lat ubiegłych poniesionych przez spółkę Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386307 REGON 141012293, NIP 5272545911.

  Na podstawie powyższej analizy Grupa stwierdziła konieczność spisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 15.867 tys. zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2019 o kwotę 15.867 tys. zł.

  Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. sporządzonym za rok 2019, którego publikację zaplanowano na 2 kwietnia 2020 r.

  Podstawa  prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 23/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 27 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 22/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 25 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 21/2020

  ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

   

  Data: 24 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Pożyczkobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 lutego 2020 r. zawarł aneks do umowy pożyczki zawartej dn. 18 lutego 2019 r. z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. („Aneks”)  z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,  01-208 Warszawa („Open Life”, „Pożyczkodawca”) o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2019  z dnia 18 lutego 2019 r.

  Aneks do umowy pożyczki obejmuje:

  1. odroczenie spłaty raty kapitałowej pożyczki w kwocie 333 333,00 zł, której termin spłaty jest przewidziany na 25 lutego 2020 r. Spłata odroczonej raty kapitałowej nastąpi dn. 25 lutego 2021 r. łącznie ze spłatą ostatniej raty pożyczki, zgodnie z harmonogramem spłaty.
  2. podwyższenie oprocentowania pożyczki w odniesieniu do części kapitału w kwocie 333 333,00 zł, którego płatność została odroczona, o 1 punkt procentowy w skali roku w odniesieniu do oprocentowania ustalonego w umowie pożyczki.

  Okres na jaki został udzielony kredyt nie ulega zmianie. W okresie karencji będzie spłacana rata odsetkowa zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, przy czym raty odsetkowe spłacane od 27 kwietnia 2020 roku będą powiększone zgodnie z pkt 2 powyżej.

  Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 20/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 21 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 19/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 19 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 18/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 17 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 17/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 13 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 16/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 11 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 15/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 6 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 14/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 4 lutego 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 lutego 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 13/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 31 stycznia 2020 roku  

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 12/2020

  WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO CZWARTYM KWARTALE 2019 ROKU

  Data: 31 stycznia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po czwartym kwartale 2019 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

  Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego Raportu.

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Wyniki sprzedażowe

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 11/2020

  TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2020

  Data: 30 stycznia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

  • 2 kwietnia 2020 r.– jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019,
  • 21 maja 2020 r.  – skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2020 r.,
  • 10 września 2020 r. – skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1.01 do 30.06.2020 r.,
  • 19 listopada 2020 r.– skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2020 r.

  Zarząd Emitenta oświadcza, że:

  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.,
  • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej,
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

  Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   

   

   

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 10/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 29 stycznia 2020 roku  

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 stycznia 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 9/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 27 stycznia 2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.01.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 8/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 23 stycznia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 stycznia 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 7/2020

  ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

  Data: 22 stycznia 2020 roku 

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj.  22 stycznia 2020 r. zawarł z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080004850, REGON: 141334039 („Bank”) Aneks do umowy kredytowej o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 31 grudnia 2018 r., („Umowa”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 168/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., raporcie bieżącym nr 56/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. oraz raporcie bieżącym nr 93/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. na mocy którego Emitent oraz Bank dokonały zmiany dotyczącej odroczenia spłaty rat kapitałowych kredytu do dn. 26 kwietnia 2020 r. Spłata kapitału nastąpi od dn. 27 kwietnia 2020 r. w stałych ratach kapitałowych. Okres na jaki został udzielony kredyt nie ulega zmianie. W okresie karencji będą spłacane raty odsetkowe w wysokości wskazanej w aneksie.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 6/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 21 stycznia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 stycznia 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 5/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 17 stycznia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 stycznia 2020 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 4/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 15.01.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15.01.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 3/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data 14 stycznia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu, 13 stycznia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 2/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data: 9 stycznia 2020 roku

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,
  01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 stycznia 2020 roku, powziął informację
  od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść powiadomienia 

 • Zobacz

  Raport bieżący nr 1/2020

  ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

  Data publikacji: 07.01.2020 r.

  Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07.01.2020 r., powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

  Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   

  Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   

  Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść Powiadomienia cz. 1

  Treść Powiadomienia cz. 2