×
  Wybierz rok
  • zobacz

   Raport bieżący nr 174/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 grudnia 2017 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 173/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 grudnia 2017 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

    

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 172/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2017 roku, powziął informację od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 171/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 listopada 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 170/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 listopada 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 169/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 listopada 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 168/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 listopada 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżacy nr 167/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 listopada 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżacy nr 166/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 listopada 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadmoenia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 165/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 listopada 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 164/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 listopada 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 163/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 listopada 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 162/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 października 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz.2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 161/2017

   REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 października 2017 roku , Pan Paweł Spławski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Open Finance S.A.

   Zgodnie z treścią złożonej rezygnacji mandat Pana Pawła Spławskiego wygasa z dniem 31 października 2017r., a przyczyną jej złożenia są nowe wyzwania w karierze zawodowej.

   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 160/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 października 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 159/2017

   WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO TRZECIM KWARTALE 2017 ROKU

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, niniejszym przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po trzecim kwartale 2017 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

   Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego Raportu.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   Wyniki sprzedażowe

  • zobacz

   Raport bieżący nr 158/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 października 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 157/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 października 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 156/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 października 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 155/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 października 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 154/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 października 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 153/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 06 października 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 152/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 04 października 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.
    
   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
    
   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
    
  • zobacz

   Raport bieżący nr 151/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 02 października 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

    

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 150/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 września 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 149/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).
   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.
   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
    
    
  • zobacz

   Raport bieżący nr 148/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 września 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 147/2017

   WYPŁATA ZALICZKI NA POCZET PRZYSZŁEJ DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 20 września 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej OPEN BROKERS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie zdecydowało o wypłacie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 3 000 000 zł (trzy miliony złotych), w tym kwotę 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy oraz 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych)  z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017r.  i obejmującym okres od  1 stycznia 2017r. do  30 czerwca 2017r. zbadanym przez biegłego rewidenta.

   Spółka OPEN BROKERS S.A. z siedzibą w Warszawie jest w 100% zależna od Emitenta.

    

   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne        

  • zobacz

   Raport bieżący nr 146/2017

   SPRZEDAŻ AKCJI LC CORP S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 140/2017 z dnia 11 września 2017 r., 141/2017 z dnia 12 września 2017 r. oraz 144/2017 z dnia 15 września 2017 r.,  informuje, że dnia 19 września 2017 r., doszła do skutku transakcja sprzedaży 8.971.099 (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela LC Corp z siedzibą we Wrocławiu („LC Corp”), zrealizowana na podstawie Umowy Oferowania i Plasowania Akcji , o której Emitent informował w ww. raportach bieżących.

   Na dzień dokonania transakcji Emitent posiadał 8.971.099 (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela LC Corp, co stanowiło 2% w kapitale zakładowym oraz 2% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LC Corp.

   Cena sprzedaży akcji wyniosła 18.839.307,90 zł (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedem i 90/100).

   Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 145/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 września 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 144/2017

   USTALENIE CENY SPRZEDAŻY ORAZ LICZBY AKCJI W TRANSAKCJI SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI LC CORP S.A. W TRYBIE PRZYSPIESZONEGO BUDOWANIA KSIĘGI POPYTU

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 140/2017 z dnia 11 września 2017r.  oraz raportu bieżącego nr 141/2017 z dnia 12 września 2017r. , informuje, że  w związku z zakończoną budową księgi popytu, w dniu 15 września 2017 r. został podpisany aneks cenowy („Aneks Cenowy”) do zawartej w dniu 12 września 2017 r. Umowy Oferowania i Plasowania Akcji ("Umowa") pomiędzy dr. Leszkiem Czarneckim, LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, Getin Noble Bank S.A. i Open Life TU Życie S.A. (łącznie z Open Finance S.A. zwani "Sprzedający") a Konsorcjum domów maklerskich, składającym się z Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., mBank S.A. i Trigon Dom Maklerski S.A. ("Konsorcjum") oraz MCORPORATE FINANCE S.A. i TRIGON INVESTMENT BANKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & WSPÓLNICY SP.K. ( „Doradcami Finansowymi”).

   W Aneksie Cenowym strony Umowy ustaliły cenę sprzedaży w wysokości 2,10 PLN za jedną akcję LC Corp S.A.  z siedzibą we Wrocławiu ("LC Corp")  oraz liczbę sprzedawanych akcji Spółki na 229.004.081. Akcje sprzedawane stanowią 51,17% kapitału zakładowego LC Corp.

   Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada 8.971.099 (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela LC Corp, co stanowi 2% w kapitale zakładowym oraz 2% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LC Corp.

    

   Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

    

   Zastrzeżenia prawne:

   Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki LC Corp. („Spółka”). Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 143/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 września 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 142/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 141/2017

   ZAWARCIE UMOWY OFEROWANIA I PLASOWANIA AKCJI

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 140/2017 z dnia 11 września 2017r., informuje, że  dnia 12 września 2017r. została zawarta Umowa Oferowania i Plasowania Akcji ("Umowa") pomiędzy dr. Leszkiem Czarneckim, LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, Getin Noble Bank S.A. i Open Life TU Życie S.A. (łącznie z Open Finance S.A. zwani "Sprzedający") a Konsorcjum domów maklerskich, składającym się z Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., mBank S.A. i Trigon Dom Maklerski S.A. ("Konsorcjum") oraz MCORPORATE FINANCE S.A. i TRIGON INVESTMENT BANKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & WSPÓLNICY SP.K. (zwanymi dalej „Doradcami Finansowymi”)

   Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie oferty oraz plasowanie akcji za pośrednictwem Konsorcjum wszystkich posiadanych przez Sprzedających akcji LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("LC Corp") w liczbie  229.004.081 akcji zdematerializowanych w Spółce oznaczonych kodem ISIN PLLCCRP00017 („Akcje Oferowane”) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), stanowiące 51,17 % ogólnej liczby głosów LC Corp i 51,17 % jej kapitału zakładowego.

   Niniejsza Umowa stanowi, że akcje LC Corp będą sprzedawane przez Konsorcjum na GPW w drodze transakcji pakietowych po cenie sprzedaży nie niższej niż 2,05 zł za jedną akcję.

   Umowa Oferowania i Plasowania Akcji zawiera standardowe warunki dla zobowiązań dla Doradców Finansowych znajdujące się w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty .

   Umowa Oferowania i Plasowania Akcji zawiera również oświadczenia i zapewnienia dotyczące Emitenta oraz prowadzonej przez niego działalności, w zakresie standardowo składanym przez emitentów papierów wartościowych w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty.

   Umowa Oferowania i Plasowania Akcji podlega prawu polskiemu.

   Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada 8.971.099 (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela LC Corp, co stanowi 2% w kapitale zakładowym oraz 2% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LC Corp.

    

   Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

    

   Zastrzeżenia prawne:

   Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki LC Corp. („Spółka”). Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 140/2017

   NEGOCJACJE UMOWY OFEROWANIA I PLASOWANIA AKCJI

   Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 11 września 2017 roku Spółka przyłączyła się jako sprzedający do toczących się negocjacji Umowy Oferowania i Plasowania Akcji („Umowa”) pomiędzy dr. Leszkiem Czarneckim, LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, Getin Noble Bank S.A. i Open Life TU Życie S.A. (łącznie z Open Finance S.A. zwani „Sprzedający”) a Konsorcjum domów maklerskich, składającym się z Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., mBank S.A. i Trigon Dom Maklerski S.A. („Konsorcjum”). Negocjowana Umowa dotyczy oferowania i plasowania za pośrednictwem Konsorcjum wszystkich posiadanych przez Sprzedających akcji LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu („LC Corp”) w liczbie stanowiącej 51,17 %  ogólnej liczby głosów LC Corp i 51,17 %  jej kapitału zakładowego.

   Umowa będzie przewidywać, że akcje LC Corp będą sprzedawane przez Konsorcjum na GPW w Warszawie w drodze transakcji pakietowych po cenie sprzedaży nie niższej niż 2,05 zł za jedną akcję.

   Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada 8.971.099 (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela LC Corp, co stanowi 2% w kapitale zakładowym oraz 2% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LC Corp.

   O zawarciu Umowy Spółka poinformuje odrębnym raportem.

   Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 139/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 września 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).
   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 138/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 września 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 137/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 września 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższea transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 136/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 sierpnia 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

    

   Treść Powiadomienia cz. 1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 135/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 sierpnia 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 134/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 sierpnia 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).
   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.
   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
    
  • zobacz

   Raport bieżący nr 133/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 sierpnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 132/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 sierpnia 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz.2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 131/2017

   UZUPEŁNIENIE RAPORTU DOTYCZĄCEGO ZAKOŃCZENIA OFERTY PUBLICZNEJ AKCJII SERII E OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie informacji na temat zakończonej publicznej oferty akcji serii E Emitenta.

   12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączna wysokość kosztów, o których mowa powyżej wyniosła 236.860,22zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i 22/100), z czego:

   a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 13 632, 92 zł,

   b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy,

   c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 223 227, 30 zł,

   d) promocji ofert – nie dotyczy.

   13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: średni koszt wyniósł 0,06 zł na akcję.

   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 130/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 sierpnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 129/2017

   ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 14 sierpnia 2017 r., zawarł z LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie („Sprzedający”) umowę sprzedaży akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy udziale i za pośrednictwem firmy inwestycyjnej  Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski” ),  której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedającego  na rzecz Emitenta 5.170 (słownie: pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) każda, o numerach od 68.228 do 73.397, stanowiące w przybliżeniu 2,78% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2,78% ogólnej liczby głosów w Spółce, w ramach wykonania przez Sprzedającego Opcji Put.

   Sprzedaż Akcji na podstawie umowy nastąpi za łączną cenę wynoszącą 8.509.410,41 zł (osiem milionów pięćset dziewięć tysięcy czterysta dziesięć złotych 41/100).

   Przeniesienie Akcji ze Sprzedającego na Kupującego i ich wydanie Kupującemu tytułem sprzedaży oraz zapłata Sprzedającemu Ceny nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego jako firmy inwestycyjnej.

   Emitent zobowiązuje się zapłacić Cenę Sprzedającemu w dniu podpisania Umowy.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 128/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 sierpnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia część 1

   Treść powiadomienia część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 127/2017

   ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

   Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Open Finance S.A. informuje, że skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. na dzień 30 sierpnia 2017 r., zostanie opublikowany w dniu 16 sierpnia 2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 126/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 sierpnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 125/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 sierpnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia część 1

   Treść powiadomienia część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 124/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 sierpnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia część 1

   Treść powiadomienia część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 123/2017

   ZAPRZESTANIE AMORTYZACJI WARTOŚCI FIRMY DLA CELÓW PODATKOWYCH

   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, informuje iż po zasięgnięciu opinii podatkowej oraz po konsultacjach z audytorem zakończył proces dotyczący analizy możliwości ujęcia w kosztach podatkowych amortyzacji wartości firmy. W trakcie analizy Zarząd dokonał ponownej oceny realizacji tego składnika aktywa z punktu widzenia przepisów podatkowych obowiązujących na dzień 30 czerwca 2017 roku. W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym Zarząd zdecydował o zaprzestaniu amortyzacji wartości firmy dla celów podatkowych.

   Zgodnie z MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” Zarząd podjął decyzję o prospektywnym ujęciu wyżej opisanej zmiany począwszy od 1 stycznia 2017 roku, która skutkuje utworzeniem odpisu aktualizującego wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego od podatkowej wartości firmy w kwocie 19.438 tys. zł. oraz jednocześnie korektą podatku dochodowego za 2016 rok w kwocie 628 tys. zł oraz za pierwszy kwartał 2017 roku w kwocie 313 tys. zł.

   Podejmując decyzję o dokonaniu wyżej opisanej zmiany Zarząd Emitenta kieruje się zasadą ostrożnego osądu. Emitent zwraca uwagę, iż zmiana dotycząca odpisu aktualizującego wartość aktywa podatkowego ma charakter niepieniężny i nie wpływa na płynność i działalność operacyjną Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. Zarząd Emitenta nadal będzie kontynuować strategię rozwoju działalności w oparciu o podstawowe kategorie produktowe i wyznaczone kierunki rozwoju.

   Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości odpisu aktualizującego zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. który będzie opublikowany najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2017 roku.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 122/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 sierpnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 1

   Treść powiadomienia 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 121/2017

   WYNIKI SPRZEDAŻOWE PO PIERWSZWYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) przekazuje informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych, przez Emitenta oraz Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, po pierwszym półroczu 2017 roku, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

   Szczegółowe informacje zawiera tabela, będąca załącznikiem do niniejszego Raportu.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   Wyniki sprzedażowe

  • zobacz

   Raport bieżący nr 120/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 lipca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 119/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 lipca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 118/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 lipca 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia - 1

   Treść Powiadmoenia - 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 117/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 lipca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 116/2017

   DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII E OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18 lipca 2017 r., powziął informacje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwały Nr 775/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciel serii E Emitenta („Uchwała”).

   Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 4.203.973 (cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

   Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 20 lipca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Emitenta, o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 lipca 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLOPNFN00010”.

   Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 115/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 lipca 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia Cz.1

   Treść Powiadomienia Cz. 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 114/2017

   REJESTRACJA AKCJI W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13 lipca 2017 r., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę nr 457/17, na podstawie, której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 4.203.973 (cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 (jeden gorsz) każda, oraz nadać im kod PLOPNFN00010, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o  wprowadzeniu  tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLOPNFN00010, z zastrzeżeniem poniższego.

   Zarejestrowanie  akcji  nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu.

   Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 113/2017

   KOREKTA OTRZYMANEGO ZAWIADOMIENIA Z DNIA 12 LIPCA 2017 – ZMIANA LICZBY AKCJI OBJĘTYCH PRZEZ LC CORP BV

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13 lipca 2017 r., otrzymał od dr. Leszka Czarneckiego korektę zawiadomienia z dnia 12 lipca 2017 r., o którym Emitent informował w dniu wczorajszym w raporcie bieżącym nr 111/2017.

   Emitent przedstawia  treść otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 69 i 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.poz.1382 z późn.zm.).

   W związku z postanowieniem Sądu o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w dniu 30.06.2017 r. („Rejestracja akcji”) dr Leszek Czarnecki objął pośrednio, za pośrednictwem LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie („LC Corp”), Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („GNB”) oraz Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie („IM”) 16.324.524 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 16.324.524 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 21,95% udziału w kapitale zakładowym Emitenta po jego podwyższeniu oraz 21,95% ogólnej liczbie głosów u Emitenta.

   Przed Rejestracją akcji Emitenta dr Leszek Czarnecki posiadał pośrednio za pośrednictwem GNB i IM 39.906.424 akcji Emitenta, uprawniających do 39.906.424 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 56,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 56,86% ogólnej liczby głosów u Emitenta.

   Obecnie po Rejestracji akcji dr Leszek Czarnecki posiada pośrednio za pośrednictwem LC Corp, GNB i IM 47.230.948 akcji Emitenta, uprawniających do 47.230.948 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 63,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta po jego podwyższeniu oraz 63,52% ogólnej liczby głosów u Emitenta.

   Niżej wymienione podmioty zależne od dr. Leszka Czarneckiego posiadają akcje Emitenta:

   - LC Corp B.V. – 2.149.501

   - Idea Money S.A. – 13.175.847

   - Getin Noble Bank – 31.905.600

   Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z dr. Leszkiem Czarneckim do wykonywania praw głosu z akcji Emitenta.

   Podstawa prawna art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 112/2017

   KOREKTA ZAWIADOMIEŃ O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 lipca 2017 roku otrzymał od LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, korekty zawiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść otrzymanych Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Jednocześnie Emitent informuje, że o powyższych transakcjach informował w raporcie bieżącym nr 86/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. oraz w raporcie bieżącym nr 104/2017 z dnia 3 lipca 2017 r.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia - 1

   Treść Powiadomienia - 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 111/2017

   ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 lipca 2017 r., otrzymał od dr. Leszka Czarneckiego zawiadomienie w trybie art. 69 i 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.poz.1382 z późn.zm.), iż w związku z postanowieniem Sądu o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w dniu 30.06.2017 r. („Rejestracja akcji”) dr Leszek Czarnecki objął pośrednio, za pośrednictwem LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie („LC Corp”), Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („GNB”) oraz Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie („IM”) 16.324.524 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 16.324.524 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 21,95% udziału w kapitale zakładowym Emitenta po jego podwyższeniu oraz 21,95% ogólnej liczbie głosów w Emitenta.

   Przed Rejestracją akcji Emitenta dr Leszek Czarnecki posiadał pośrednio za pośrednictwem GNB i IM 39.906.424 akcji Emitenta, uprawniających do 39.906.424 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 56,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 56,86% ogólnej liczby głosów u Emitenta.

   Obecnie po Rejestracji akcji dr Leszek Czarnecki posiada pośrednio za pośrednictwem LC Corp, GNB i IM 47.229.948 akcji Emitenta, uprawniających do 47.229.948 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 63,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta po jego podwyższeniu oraz 63,52% ogólnej liczby głosów u Emitenta.

   Niżej wymienione podmioty zależne od dr. Leszka Czarneckiego posiadają akcje Emitenta:

   -              LC Corp B.V. – 2.148.501

   -              Idea Money S.A. – 13.175.847

   -              Getin Noble Bank – 31.905.600

   Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z dr. Leszkiem Czarneckim do wykonywania praw głosu z akcji Emitenta.

   Podstawa prawna art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 110/2017

   ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 lipca 2017 r., powziął wiadomość o wpływie do Emitenta w dniu 3 lipca 2017 r., zawiadomienia od Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie („Idea Money”), w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1639), dalej ( „Ustawa o Ofercie”) o treści przedstawionej poniżej.

   Idea Money zawiadamia o zmianie liczby głosów na Walnym zgromadzeniu Emitenta, w związku z zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy w dniu 30 czerwca 2017 r. podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, polegającym na zwiększeniu udziału Idea Money w ogólnej liczbie głosów u Emitenta, powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

   1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

   Nabycie 171.079 akcji nowej emisji serii E (2017-05-31 przyjęcie zaproszenia, złożenie Zapisu Uzupełniającego i dokonanie wpłaty na akcje, 2017-06-01 – przydział akcji, 2017-06-30 zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w KRS) w ramach subskrypcji publicznej oraz 5.008.162 akcji nowej emisji serii F (2017-06-01- złożenie i przyjęcie oferty objęcia akcji) w ramach subskrypcji prywatnej, zawarte poza rynkiem regulowanym.

   2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

   7.996.606 akcji stanowiących 14,71% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 7.996.606 głosów (14,71%) w ogólnej liczbie głosów.

   3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

   13.175.847 akcji stanowiących 17,719% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 13.175.847 głosów (17,719%) w ogólnej liczbie głosów.

   4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Emitenta;

   Nie dotycz.

   5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c;

   Nie dotyczy

   6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;

   Nie dotyczy.

   7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;

   Nie dotyczy.

   8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2,7 i 8 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

   13.175.847 akcji stanowiących 17,719% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 13.175.847 głosów (17,719%) w ogólnej liczbie głosów.

   Podstawa prawna art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 109/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 lipca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 108/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 lipca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 107/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 lipca 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz.2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 106/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 3 lipca 2017 roku powziął informację od Pana Przemysława Guberowa Prezesa Zarządu Emitenta o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższa transakcja zrealizowana została w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 1 grosz (słownie: jeden grosz) każda, oferowanych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 105/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 3 lipca 2017 roku, powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia cz.1

   Treść Powiadomienia cz.2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 104/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 3 lipca 2017 roku powziął informację od LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w związku z objęciem akcji zwykłych serii E Emitenta w ramach złożonego Zapisu Uzupełniającego tj. w ramach przyjęcie zaproszenia Zarządu Emitenta do objęcia akcji serii E w ramach oferty publicznej, zgodnie z memorandum informacyjnym, dokonanego przydziału akcji oraz w związku z rejestracją akcji serii E.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 103/2017

   ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 lipca 2017 r., zawarł z LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie („Sprzedający”) umowę sprzedaży akcji Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, przy udziale i za pośrednictwem firmy inwestycyjnej  Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski” ),  której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedającego  na rzecz Emitenta 22 700 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 00001 do 22700 („Akcje”) stanowiących 22,70% w kapitale zakładowym oraz 22,70% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w ramach wykonania przez Emitenta Opcji Call.

   Sprzedaż Akcji na podstawie umowy nastąpi za cenę wynoszącą 80,89 zł (osiemdziesiąt złotych 89/100) za jedną Akcję, wobec czego cena za wszystkie Akcje  sprzedawane na podstawie umowy wynosi 1.836.203,00 zł (milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście trzy złote 00/100) („Cena”)

   Emitent zobowiązuje się zapłacić Cenę Sprzedającemu w terminie do 30 czerwca 2019 r.

   Wraz z Ceną  Emitent zapłaci na rzecz Sprzedającego  kwotę w wysokości 168 976,58 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności.

   Emitent  informuje, że na podstawie zawartej umowie, strony ustaliły, iż wykonanie czynności mających na celu sprzedaż Akcji przez Sprzedającego na rzecz Emitenta przypadnie nie wcześniej niż 3 lipca 2017 r.

   Jednocześnie Emitent informuje, że ww. umowa została zawarta na zasadach oraz na warunkach, o których Emitent informował w Raporcie bieżącym  nr 99/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 102/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

   REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

   W nawiązaniu do raportów bieżących nr. 69/2017 z dnia 15 maja 2017 r., 82/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. oraz 84/2017 r. z dnia 2 czerwca 2017 r., Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca 2017 r. Emitent powziął wiadomość o wydaniu w dniu 30 czerwca 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 543.566,63 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć i 63/100) do kwoty 743.566,63 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć  i 63/100).

   Kapitał zakładowy Spółki wynosi 743.566,63 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na:

   15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,

   35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

   4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

   106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

   4.203.973 (cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

   15.796.027 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

   Emitent informuje, iż ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi: 74.356.663 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy).

   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 101/2017

   ZAWARCIE UMÓW ZNACZĄCYCH

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 czerwca 2017 r., zawarł z:

   1. Valoro Investments Limited z siedzibą w Sliemie („Sprzedający”) umowę sprzedaży akcji Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, przy udziale i za pośrednictwem firmy inwestycyjnej  Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski” ),  której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Emitenta 12 600 (słownie: dwanaście tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 22701 do 35300 („Akcje”) stanowiących 12,60% w kapitale zakładowym oraz 12,60% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w ramach wykonania przez Emitenta Opcji Call.

   Sprzedaż Akcji na podstawie umowy nastąpi za cenę wynoszącą 80,89 zł (osiemdziesiąt złotych 89/100) za jedną Akcję, wobec czego cena za wszystkie Akcje sprzedawane na podstawie Umowy wynosi 1.019.214,00 zł (milion dziewiętnaście tysięcy dwieście czternaście złotych 00/100) („Cena”).

   Emitent zobowiązuje się zapłacić Cenę Sprzedającemu w terminie do 30 czerwca 2019 r.

   Wraz z Ceną Emitent zapłaci na rzecz Sprzedającego kwotę w wysokości 93.739,76 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) tytułem Wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego wraz z Ceną.

   2. Yarus Investments Ltd z siedzibą w Sliemie (“Sprzedający 2”) umowę sprzedaży akcji Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, przy udziale i za pośrednictwem Domu Maklerskiego której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedającego 2 na rzecz Emitenta 15 700 (słownie: piętnaście tysięcy siedemset)  akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 35301 do 51000 („Akcje 2”) stanowiących 15,70% w kapitale zakładowym oraz 15,70% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w ramach wykonania przez Emitenta Opcji Call.

   Sprzedaż Akcji 2 na podstawie umowy nastąpi za cenę wynoszącą 80,89 zł (osiemdziesiąt złotych 89/100) za jedną Akcję 2, wobec czego cena za wszystkie Akcje sprzedawane na podstawie Umowy wynosi 1.269.973,00 zł (milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) [„Cena 2”].

   Emitent zobowiązuje się zapłacić Cenę 2 Sprzedającemu 2 w terminie do 30 czerwca 2019 r.

   Wraz z Ceną 2 Emitent zapłaci na rzecz Sprzedającego 2 kwotę w wysokości 116.802,72 zł (sto szesnaście tysięcy osiemset dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności.

   Emitent  informuje, że na podstawie zawartych umów, strony ustaliły, iż wykonanie czynności mających na celu sprzedaż Akcji i Akcji 2 przez Sprzedającego oraz Sprzedającego 2 na rzecz Emitenta przypadnie nie wcześniej niż 3 lipca 2017 r.

   Emitent informuje również, że w związku z zawarciem ww. umów, podpisał z każdym sprzedającym osobno porozumienia, na podstawie, których zapłata ceny i dodatkowego wynagrodzenia może nastąpić w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Przedmiotem potrącenia mogą być w szczególności wierzytelności Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej akcji, które zostaną wyemitowane przez Emitenta i objęte przez sprzedających, oraz z tytułu objęcia obligacji, które zostaną wyemitowane przez Emitenta i objęte przez sprzedających. Sprzedający zobowiązują się, że obejmą akcje i przyjmą propozycję nabycia obligacji emitowanych przez Emitenta, o ile takie propozycje zostaną przez Emitenta skierowane.

   Jednocześnie Emitent informuje, że ww. umowy zostały zawarte na zasadach oraz na warunkach, o których Emitent informował w Raporcie bieżącym  nr 99/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 100/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia Cz.1

   Treść Powiadomienia Cz.2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 99/2017

   ZAMIAR ZAWARCIA UMÓW ZNACZĄCYCH

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na zawarcie przez Emitenta następujących umów sprzedaży akcji Open Brokers S.A. („Open Brokers”) z siedzibą w Warszawie:

   1. umowę sprzedaży akcji Open Brokers z Valoro Investments Limited z siedzibą w Sliemie („Sprzedający”) przy udziale i za pośrednictwem firmy inwestycyjnej  Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski” ) na następujących warunkach:

   Na podstawie ww. umowy strony przeprowadzą za pośrednictwem Domu Maklerskiego transakcję, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Emitenta 12 600 (słownie: dwanaście tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 22701 do 35300 („Akcje”) stanowiących 12,60% w kapitale zakładowym oraz 12,60% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w ramach wykonania przez Emitenta Opcji Call.

   Przeniesienie Akcji ze Sprzedającego na Emitenta i ich wydanie Emitentowi tytułem sprzedaży oraz zapłata Sprzedającemu Ceny nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

   Sprzedaż Akcji na podstawie umowy nastąpi za cenę wynoszącą 80,89 zł (osiemdziesiąt złotych 89/100) za jedną Akcję, wobec czego cena za wszystkie Akcje sprzedawane na podstawie Umowy wynosi 1.019.214,00 zł (milion dziewiętnaście tysięcy dwieście czternaście złotych 00/100) („Cena”).

   Emitent zobowiązuje się zapłacić Cenę Sprzedającemu w terminie do 30 czerwca 2019 r.

   Wraz z Ceną Emitent zapłaci na rzecz Sprzedającego kwotę w wysokości 93.739,76 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) tytułem Wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego wraz z Ceną.

   Zapłata Ceny i Wynagrodzenia może nastąpić w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych.

   2. umowę sprzedaży akcji Open Brokers z Yarus Investments Ltd z siedzibą w Sliemie (“Sprzedający 2”) przy udziale za pośrednictwem Domu Maklerskiego na następujących warunkach:

   Na podstawie ww. umowy strony przeprowadzą za pośrednictwem Domu Maklerskiego transakcję, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedającego 2 na rzecz Emitenta 15 700 (słownie: piętnaście tysięcy siedemset)  akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 35301 do 51000 („Akcje 2”) stanowiących 15,70% w kapitale zakładowym oraz 15,70% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w ramach wykonania przez Emitenta Opcji Call.

   Przeniesienie Akcji 2 ze Sprzedającego 2 na Emitenta i ich wydanie Emitentowi tytułem sprzedaży oraz zapłata Sprzedającemu 2 Ceny 2 nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

   Sprzedaż Akcji 2 na podstawie umowy nastąpi za cenę wynoszącą 80,89 zł (osiemdziesiąt złotych 89/100) za jedną Akcję 2, wobec czego cena za wszystkie Akcje sprzedawane na podstawie Umowy wynosi 1.269.973,00 zł (milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) [„Cena 2”].

   Emitent zobowiązuje się zapłacić Cenę 2 Sprzedającemu 2 w terminie do 30 czerwca 2019 r.

   Wraz z Ceną 2 Emitent zapłaci na rzecz Sprzedającego 2 kwotę w wysokości 116.802,72 zł (sto szesnaście tysięcy osiemset dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności.

   Zapłata Ceny i Wynagrodzenia może nastąpić w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych.

   3. umowę sprzedaży akcji Open Brokers z LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie („Sprzedający 3”) przy udziale za pośrednictwem Domu Maklerskiego na następujących warunkach:

   Na podstawie ww. umowy strony przeprowadzą za pośrednictwem Domu Maklerskiego transakcję, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedającego 3 na rzecz Emitenta 22 700 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 00001 do 22700 („Akcje 3”) stanowiących 22,70% w kapitale zakładowym oraz 22,70% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w ramach wykonania przez Emitenta Opcji Call.

   Przeniesienie Akcji 3 ze Sprzedającego 3 na Emitenta i ich wydanie Emitentowi tytułem sprzedaży oraz zapłata Sprzedającemu 3 Ceny 3 nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

   Sprzedaż Akcji 3 na podstawie umowy nastąpi za cenę wynoszącą 80,89 zł (osiemdziesiąt złotych 89/100) za jedną Akcję 3, wobec czego cena za wszystkie Akcje 3 sprzedawane na podstawie umowy wynosi 1.836.203,00 zł (milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście trzy złote 00/100) („Cena 3”).

   Emitent zobowiązuje się zapłacić Cenę 3 Sprzedającemu 3 w terminie do 30 czerwca 2019 r.

   Wraz z Ceną 3 Emitent zapłaci na rzecz Sprzedającego 3 kwotę w wysokości 168 976,58 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności.

   Zapłata Ceny i Wynagrodzenia może nastąpić w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych.

   Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na zawarcie z każdym  sprzedającym osobno, w przypadku podpisania ww. umów, porozumień. Na ich podstawie zapłata ceny i dodatkowego wynagrodzenia może nastąpić w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Przedmiotem potrącenia mogą być w szczególności wierzytelności Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej akcji, które zostaną wyemitowane przez Emitenta i objęte przez sprzedających, oraz z tytułu objęcia obligacji, które zostaną wyemitowane przez Emitenta i objęte przez sprzedających. Sprzedający zobowiązują się, że obejmą akcje i przyjmą propozycję nabycia obligacji emitowanych przez Emitenta, o ile takie propozycje zostaną przez Emitenta skierowane.

   Podstawa prawna: art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 98/2017

   TREŚĆ PODJĘTYCH  UCHWAŁ PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2017 R.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 czerwca 2017 r.

   Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).

   Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27.06.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 97/2017

   WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2017 R.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 r., dysponowali łącznie 35.706.439 głosami. Co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ  posiadały:

   1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie posiadał 22.909.818 głosów, co stanowiło 64,16% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 42,15% ogólnej liczby głosów,
   2. Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie posiadał 7.996.606 głosów, co stanowiło 22,39% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 14,71% ogólnej liczby głosów,
   3. AVIVA OFE  AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie posiadał 4.800.000 głosów, co stanowiło 13,44% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 8,83% ogólnej liczby głosów,

   Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 54.356.663, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 54.356.663.

   Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 96/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 95/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 czerwca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 94/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

    

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

    

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść Powiadomienia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 93/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 czerwca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

    

   Treść powiadomienia 13.06.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 92/2017

   INFORMACJA O ZAWARCIU ANEKSU DO UMOWY INWESTYCYJNEJ

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2017 roku zawarł z Panem Przemysławem Guberowem  („Menadżer”) aneks do Umowy Inwestycyjnej.

   W odniesieniu do aneksu do Umowy Inwestycyjnej Emitent informuje, że:

   1. w dniu 5 sierpnia 2013 roku Emitent zawarł z Menadżerem Umowę Inwestycyjną na podstawie której zobowiązał się i zbył w dniu 9 sierpnia 2013 r. na rzecz Menedżera akcje Open Finance TFI S.A.,
   2. w wyniku  połączenia Open Finance TFI S.A. z Noble Funds TFI z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, Open Finance, jako akcjonariusz Open Finance TFI, objął 52 393 akcji Noble Funds TFI („Akcje”), które po rejestracji połączenia stanowią 28,14% w kapitale zakładowym Noble Funds TFI i 28,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Funds TFI,
   3. w wyniku połącznia Open Finance TFI została rozwiązana z dniem wydania postanowieniu o połączeniu Spółek,
   4. Opcja Put przysługuje Menadżerowi w odniesieniu do akcji Noble Funds TFI,
   5. podstawą wyliczenia przyjętego stosunku wymiany akcji Open Finance TFI za akcje Noble Funds TFI była wycena dokonana przez niezależną firmę Millennium Dom Maklerski S.A.,

    

   1. Emitent zobowiązał się do zrealizowania Opcji Put  w odniesieniu do akcji Noble Funds na następujących zasadach:

    

   1. Emitent zobowiązał się do zrealizowania Opcji Put w odniesieniu do Akcji w ilości 1 292 sztuk za cenę w wysokości 2 408.301,85 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiem  tysiący trzysta trzydzieści jeden złotych  i dwa grosze) niezwłocznie po uzyskaniu przez Emitenta decyzji KNF o braku podstaw do wyrażenia przez KNF sprzeciwu na bezpośrednie nabycie przez Emitenta akcji Noble Funds TFI powyżej 33% udziału w kapitale zakładowym Noble Funds TFI, ale nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku,
   2. Emitent zobowiązał się do zrealizowania Opcji Put w 2018 roku w odniesieniu do Akcji w ilości 1 293 sztuk na następujących zasadach: Opcja Put może być zrealizowana w drodze złożenia przez Menedżera pisemnego żądania nabycia Akcji przez Emitenta. Żądanie nabycia Akcji może być złożone w terminie 90 dni przypadających po dniu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, audytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 lub jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017, jeśli Noble Funds TFI nie będzie miała obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

                          

  • zobacz

   Raport bieżący nr 91/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 czerwca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

    

   Treść powiadomienia 09.06.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 90/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 czerwca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

    

   Treść powiadomienia 07.06.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 07.06.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 89/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 czerwca 2017 roku powziął informację od Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w związku z:

   1. objęciem akcji zwykłych serii E Emitenta w ramach złożonego Zapisu Uzupełniającego tj. w ramach przyjęcie zaproszenia Zarządu Emitenta do objęcia akcji serii E w ramach oferty publicznej, zgodnie z memorandum informacyjnym i dokonanego przydziału akcji.
   2. objęciem w ramach subskrypcji prywatnej akcji zwykłych serii F Emitenta dokonanej po spełnieniu się warunków określonych w przedwstępnej umowie objęcia akcji, o której Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 60/2017.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 05.06.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 05.06.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 88/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 czerwca 2017 roku powziął informację od pana Przemysława Guberowa Prezesa Zarządu Emitenta o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższa transakcja została zrealizowana w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych, na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 1 grosz (słownie: jeden grosz) każda ("Akcje  Serii  E"; „Akcje Oferowane”), oferowanych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 05.06.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 87/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 czerwca 2017 roku powziął informację od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w związku z:

   1. objęciem akcji zwykłych serii E Emitenta w ramach złożonego Zapisu Uzupełniającego tj. w ramach przyjęcie zaproszenia Zarządu Emitenta do objęcia akcji serii E w ramach oferty publicznej, zgodnie z memorandum informacyjnym i dokonanego przydziału akcji.
   2. objęciem w ramach subskrypcji prywatnej akcji zwykłych serii F Emitenta dokonanej po spełnieniu się warunków określonych w przedwstępnej umowie objęcia akcji, o której Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 60/2017.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 05.06.2017 r. część 1
   Treść powiadomienia 05.06.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 86/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 2 czerwca 2017 roku powziął informację od LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w związku z:

   1. objęciem akcji zwykłych serii E Emitenta w ramach złożonego Zapisu Uzupełniającego tj. w ramach przyjęcie zaproszenia Zarządu Emitenta do objęcia akcji serii E w ramach oferty publicznej, zgodnie z memorandum informacyjnym i dokonanego przydziału akcji.
   2. objęciem w ramach subskrypcji prywatnej akcji zwykłych serii F Emitenta dokonanej po spełnieniu się warunków określonych w przedwstępnej umowie objęcia akcji, o której Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 60/2017.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 05.06.2017 r. część 1
   Treść powiadomienia 05.06.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 85/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 czerwca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 05.06.2017 r. część 1
   Treść powiadomienia 05.06.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 84/2017

   ZAWARCIE UMÓW OBJĘCIA AKCJI ORAZ SPEŁNIENIE WARUNKU UMÓW ZNACZĄCYCH

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 czerwca 2017 roku zawarł następujące umowy objęcia akcji:

   1. umowę objęcia akcji z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Getin Noble Bank”):

   Na podstawie ww. umowy, w związku z podjętą uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 15.796.027 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii F Spółki („Akcje Serii F”) z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom („Uchwała Emisyjna”) oraz w wykonaniu umowy przedwstępnej objęcia Akcji Serii F, o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 60/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Emitent złożył Getin Noble Bank ofertę objęcia 8.698.635 (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć) Akcji Serii F na zasadach subskrypcji prywatnej.

   Łączna cena emisyjna Akcji Serii F zaoferowanych Getin Noble Bank przez Emitenta wyniosła 10.090.416,60 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy).

   Getin Noble Bank bezwarunkowo przyjął ofertę objęcia 8.698.635 (słownie: ośmiu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu  ośmiu tysięcy sześciuset trzydziestu pięciu) Akcji Serii F.

   Emitent otrzymał w dniu 28 kwietnia wpłatę z tytułu objęcia Akcje Serii F.

   2. umowę objęcia akcji z LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie („LC Corp B.V.”)

   Na podstawie ww. umowy, w związku z podjętą uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 15.796.027 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom oraz w wykonaniu umowy przedwstępnej objęcia Akcji Serii F, o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 60/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Emitent złożył LC Corp B.V. ofertę objęcia 2.078.500 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) Akcji Serii F na zasadach subskrypcji prywatnej.

   Łączna cena emisyjna Akcji Serii F zaoferowanych LC Corp B.V. przez Emitenta wyniosła 2.411.060zł (słownie: dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

   LC Corp B.V. bezwarunkowo przyjął ofertę objęcia 2.078.500 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) Akcji Serii F.

   Emitent otrzymał w dniu 28 kwietnia wpłatę z tytułu objęcia Akcje Serii F.

   3. umowę objęcia akcji z Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie („Idea Money”):

   Na podstawie ww. umowy, w związku z podjętą uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 15.796.027 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom oraz w wykonaniu umowy przedwstępnej objęcia Akcji Serii F, o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 60/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Emitent złożył Idea Money ofertę objęcia 5.008.162 (słownie: pięć milionów osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) Akcji Serii F na zasadach subskrypcji prywatnej.

   Łączna cena emisyjna Akcji Serii F zaoferowanych Idea Money przez Emitenta wyniosła 5.809.467,92 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).

   Idea Money bezwarunkowo przyjął ofertę objęcia 5.008.162 (słownie: pięć milionów osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) Akcji Serii F.

   Emitent otrzymał w dniu 28 kwietnia wpłatę z tytułu objęcia Akcji Serii F.

   Mając na uwadze powyższe Emitent informuje, że został spełniony warunek umów przedwstępnych objęcia Akcji Serii F zawartych z Getin Noble Bank, LC Corp B.V. oraz Idea Money, polegający na złożeniu do dnia 15 czerwca 2017 r. oferty objęcia Akcji Serii F.

   Podstawa prawna: art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 83/2017

   ZAKOŃCZENIE OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII E OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, podaje niniejszym do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych, na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 1 grosz każda, oferowanych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

   1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 19.05.2017 r. – 26.05.2017 r. – zapis podstawowy, 29.05.2017 r. - 31.05.2017 r., - zapis uzupełniający

   2. Data przydziału papierów wartościowych: 1 czerwca 2017 r.,

   3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 4.203.973 (słownie: cztery miliony dwieście trzy tysiące  dziewięćset siedemdziesiąt trzy),

   4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: akcje nie były oferowane w transzach,

   5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 4.203.973 (słownie: cztery miliony dwieście trzy tysiące  dziewięćset siedemdziesiąt trzy),

   6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 4.203.973 (słownie: cztery miliony dwieście trzy tysiące  dziewięćset siedemdziesiąt trzy),

   7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 1,16 zł (słownie: jeden złoty 16/100),

   8. Liczba osób, które złożyły zapis na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: akcje nie były oferowane w transzach, liczba inwestorów, którym przydzielono akcje - 29,

   9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: liczba inwestorów, którym przydzielono akcje – 29,

   10. Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie zostały zawarte umowy o gwarantowanie emisji,

   11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 4.876.608,68 zł,

   12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę  nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

   13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: na dzień sporządzenia raportu Emitent nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadających na jedną akcję. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę  nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 82/2017

   PRZYDZIAŁ AKCJI SERII E OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 czerwca 2017 roku dokonany został przydział akcji oferowanych w ramach oferty publicznej nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych, na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 1 grosz każda, oferowanych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

   W związku z przydziałem oferowanych akcji, Emitent informuje, że przydzielono inwestorom wszystkie 4.203.973 akcje.

    

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 81/2017

   REJESTRACJA PRZEZ SĄD POŁĄCZENIA OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., raportu bieżącego nr 114/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 110/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 czerwca 2017 r., powziął wiadomość o rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy, połączenia Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) z Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Noble Funds TFI”).

   W wyniku rejestracji połączenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego Noble Funds TFI przez sąd rejestrowy, Emitent posiada łącznie 52.393 akcji Noble Funds TFI, co stanowi 28,14% udziału w kapitale zakładowym Noble Funds TFI oraz 28,14% głosów na walnym zgromadzeniu tejże spółki.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

  • zobacz

   Raport bieżący nr 80/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 czerwca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

    

   Treść powiadomienia 01.06.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 79/2017

   OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

   Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 543.566,63 PLN, NIP 5213280836, REGON 015672908, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym na dzień 27 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

   Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

   Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami)

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 27.06.2017

   Projekty Uchwał ZWZ OF 27.06. 2017 wraz z uzasadnieniem

  • zobacz

   Raport bieżący nr 78/2017

   INFORMACJA O ZAWARCIU ANEKSÓW DO UMÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ O ZAWARCIU UMOWY INWESTYCYJNEJ

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2017 roku zawarł z Panem Markiem Mikuciem, Panem Cezarym Markiewiczem oraz z Panem Przemysławem Nowickim („Menadżerowie”) aneksy do Umów Inwestycyjnych.

   W odniesieniu do aneksów do Umów Inwestycyjnych Emitent informuje, że:

   1. w dniu 5 sierpnia 2013 roku Emitent zawarł z Menadżerami  Umowy Inwestycyjne, na podstawie których zobowiązał się i zbył w dniu 9 sierpnia 2013 r na rzecz Menedżerów akcje Open Finance TFI S.A.,
   2. w wyniku planowanego połączenia Open Finance TFI z Noble Funds TFI z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, Open Finance, jako akcjonariusz Open Finance TFI, obejmie  akcje Noble Funds TFI,
   3. w wyniku połącznia Open Finance TFI zostanie rozwiązana z dniem wykreślenia z rejestru,
   4. w wyniku połączenia Open Finance TFI z Noble Funds TFI, Opcja Put będzie przysługiwać Menadżerom w odniesieniu do akcji Noble Funds TFI („Akcje”),
   5. podstawą wyliczenia przyjętego stosunku wymiany akcji Open Finance TFI za akcje Noble Funds TFI była wycena dokonana przez niezależną firmę Millennium Dom Maklerski S.A.,

    

   1. Emitent zobowiązał się do zrealizowania Opcji Put  w odniesieniu do akcji Noble Funds na następujących zasadach:

    

   Pan Marek Mikuć:

   1. Emitent zobowiązał się do zrealizowania Opcji Put w odniesieniu do Akcji w ilości 1 508 sztuk za cenę w wysokości 2 844 755,90 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) niezwłocznie po uzyskaniu przez Emitenta decyzji KNF o braku podstaw do wyrażenia przez KNF sprzeciwu na bezpośrednie nabycie przez Emitenta akcji Noble Funds TFI powyżej 33% udziału w kapitale zakładowym Noble Funds TFI, ale nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku,
   2. Emitent zobowiązał się do zrealizowania Opcji Put w 2018 roku w odniesieniu do Akcji w ilości 1 508 sztuk na następujących zasadach: Opcja Put może być zrealizowana w drodze złożenia przez Menedżera pisemnego żądania nabycia Akcji przez Emitenta. Żądanie nabycia Akcji może być złożone w terminie 90 dni przypadających po dniu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Noble Funds TFI, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, audytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 lub jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017, jeśli Noble Funds TFI nie będzie miała obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.

   Pan Cezary Markiewicz:

   1. Emitent zobowiązał się do zrealizowania Opcji Put w odniesieniu do Akcji w ilości 431 sztuk za cenę w wysokości 812 787,40 zł (słownie: osiemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy) niezwłocznie po uzyskaniu przez Inwestora decyzji KNF o braku podstaw do wyrażenia przez KNF sprzeciwu na bezpośrednie nabycie przez Inwestora akcji Noble Funds TFI powyżej 33% udziału w kapitale zakładowym Noble Funds TFI, ale nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku,
   2. Emitent zobowiązał się do zrealizowania Opcji Put w 2018 roku w odniesieniu do Akcji w ilości 431 sztuk na następujących zasadach: Opcja Put może być zrealizowana w drodze złożenia przez Menedżera pisemnego żądania nabycia Akcji przez Inwestora. Żądanie nabycia Akcji może być złożone w terminie 90 dni przypadających po dniu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Noble Funds TFI, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, audytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 lub jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017, jeśli Noble Funds TFI nie będzie miała obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.

   Pan Przemysław Nowicki:

   1. Emitent zobowiązał się do zrealizowania Opcji Put w odniesieniu do Akcji w ilości 359 sztuk za cenę w wysokości 677 317,91 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) niezwłocznie po uzyskaniu przez Inwestora decyzji KNF o braku podstaw do wyrażenia przez KNF sprzeciwu na bezpośrednie nabycie przez Inwestora akcji Noble Funds TFI powyżej 33% udziału w kapitale zakładowym Noble Funds TFI, ale nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku,
   2. Emitent zobowiązał się do zrealizowania Opcji Put w 2018 roku w odniesieniu do Akcji w ilości 359 sztuk na następujących zasadach: Opcja Put może być zrealizowana w drodze złożenia przez Menedżera pisemnego żądania nabycia Akcji przez Inwestora. Żądanie nabycia Akcji może być złożone w terminie 90 dni przypadających po dniu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, audytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 lub jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017, jeśli Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.

   Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2017 roku zawarł Umowę Inwestycyjną z Jacelyn Limited („Jacelyn”) oraz Panią Magdaleną Matczuk („Menadżer 2”).

    

   W odniesieniu do Umowy Inwestycyjnej Emitent informuje, że:

   1. w dniu 5 sierpnia 2013 roku Emitent zawarł z Menadżerem 2  Umowę Inwestycyjną, na podstawie której zobowiązał się i zbył w dniu 9 sierpnia 2013 r na rzecz Menedżera 2 akcje Open Finance TFI S.A.,
   2. w wyniku połączenia Open Finance TFI z Noble Funds TFI, Opcja Put będzie przysługiwać Menadżerowi 2 w odniesieniu do akcji Noble Funds TFI,
   3. w dniu 24 kwietnia 2017 roku Menadżer 2 otrzymał zgodę Emitenta na przeniesienie praw i obowiązków Menadżera 2 wynikających z Umowy na Jacelyn.
   4. Menadżer 2 zawarł z Jacelyn umowę, na podstawie której przeniósł na Jacelyn posiadane przez siebie akcje Open Finance TFI,
   5. W wyniku połączenia Open Finance TFI z Noble Funds TFI, Opcja Put będzie przysługiwać Jacelyn w odniesieniu do akcji Noble Funds TFI,
   6. podstawą wyliczenia przyjętego stosunku wymiany akcji Open Finance TFI za akcje Noble Funds TFI była wycena dokonana przez niezależną firmę Millennium Dom Maklerski S.A.,
   7. Emitent zobowiązał się do zrealizowania Opcji Put w odniesieniu do akcji Noble Funds na następujących zasadach:
   1. Emitent  zobowiązał się do zrealizowania Opcji Put w odniesieniu do Akcji w ilości 215 sztuk za cenę w wysokości 406 393,70 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt groszy) niezwłocznie po uzyskaniu przez Inwestora decyzji KNF o braku podstaw do wyrażenia przez KNF sprzeciwu na bezpośrednie nabycie przez Inwestora akcji Noble Funds TFI powyżej 33% udziału w kapitale zakładowym Noble Funds TFI, ale nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku,
   2. Emitent zobowiązał się do zrealizowania Opcji Put w 2018 roku w odniesieniu do Akcji w ilości 216 sztuk na następujących zasadach: Opcja Put może być zrealizowana w drodze złożenia przez Jacelyn pisemnego żądania nabycia Akcji przez Inwestora. Żądanie nabycia Akcji może być złożone w terminie 90 dni przypadających po dniu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, audytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 lub jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017, jeśli Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 77/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 29.05.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 29.05.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 76/2017

   WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Open Finance S.A.”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Emitenta – firmę Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22 (kod: 00-133).

   Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 73.

   Usługi audytorskie dla Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. obejmują: jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance S.A., skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance S.A., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A., skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A.,

   Emitent informuje, iż korzystał z usług Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w następującym zakresie:

   - przegląd śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Open Finance S.A. sporządzonych za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 r, 30 czerwca 2014 r., 30 czerwca 2015 r. oraz 30 czerwca 2016 r.

   - badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Open Finance S.A. sporządzonych za rok kończący się 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2015 r. oraz  31 grudnia 2016 r.

   Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą w oparciu o przedstawioną rekomendację Komitetu Audytu Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi na podstawie art. 20 ust. 2 lit. g) Statutu Emitenta.

   Umowa zostanie zawarta na czas niezbędny do dokonania przedmiotowego badania.

   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 75/2017

   POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta, podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 czerwca 2017 roku na trzyletnią kadencję Pana Pawła Spławskiego na stanowisko Członka Zarządu Emitenta.

   Według najlepszej wiedzy Emitenta, Pan Paweł Spławski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

   Emitent w załączeniu przedstawia życiorys Pana Pawła Spławskiego.

   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z  5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

    

   Życiorys Pan Paweł Spławski

  • zobacz

   Raport bieżący nr 74/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 maja 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

    

   Treść powiadomienia 25.05.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 25.05.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 73/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 maja 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

    

   Treść powiadomienia 23.05.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 23.05.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 72/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 maja 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

    

   Treść powiadomienia 19.05.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 19.05.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 71/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

    

   Treść powiadomienia 17.05.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 17.05.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 70/2017

   SPEŁNIENIE WARUNKU UMÓW ZNACZĄCYCH

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 maja 2017 roku, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, Uchwały Emisyjnej wyłączającej prawo poboru Akcji Serii F, spełnił się warunek umów przedwstępnych objęcia Akcji Serii F, zawartych z LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

   Jednocześnie Emitent informuje, że warunek, o którym mowa powyżej polegał na podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta do dnia 31.05.2017 r., Uchwały Emisyjnej wyłączającej prawo poboru Akcji Serii F.

   Emitent informował o zawarciu umów przedwstępnych objęcia Akcji Serii F w raporcie bieżącym nr 60/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

   Podstawa prawna: art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 69/2017

   TREŚĆ PODJĘTYCH  UCHWAŁ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 15 MAJA 2017 R.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 15 maja 2017 r.

   Uchwały podjęte przez NWZ Open Finance S.A.

   Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 68/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 maja 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 15.05.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 67/2017

   WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. W DNIU 15 MAJA 2017 R.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta („NWZ”), które odbyło się w dniu 15 maja 2017 r., dysponowali łącznie 36.723.554 głosami. Co najmniej 5% liczby głosów na NWZ posiadały:

   a) Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie posiadał 22.909.818 głosów, co stanowiło 62,38% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 42,15% ogólnej liczby głosów,

   b) Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie posiadał 7.996.606 głosów, co stanowiło 21,77% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 14,71% ogólnej liczby głosów,

   c) AVIVA OFE AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie posiadał 4.800.000 głosów, co stanowiło 13,07% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 8,83% ogólnej liczby głosów.

   Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 54.356.663, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 54.356.663.

   Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 66/2017

   SPEŁNIENIE WARUNKU UMÓW ZNACZĄCYCH

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 maja 2017 roku spełnił warunek umów przedwstępnych objęcia akcji serii F, zawartych z LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, polegający na złożeniu wniosku do właściwego sądu o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach serii A Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z zawartymi umowami, Emitent zobowiązany był do złożenia ww. wniosków do dnia 31.05.2017 r.

   Emitent informował o zawarciu umów przedwstępnych objęcia akcji serii F oraz o zawarciu umów o ustanowienie zastawu na akcjach serii A Open Brokers S.A, odpowiednio w raporcie bieżącym nr 60/2017 oraz w raporcie bieżącym nr 61/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

   Podstawa prawna: art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 65/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 maja 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 12.05.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 12.05.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 64/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 maja 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 10.05.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 10.05.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 63/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 maja 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 08.05.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 08.05.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 62/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 maja 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

    

   Treść powiadomienia 04.05.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 04.05.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 61/2017

   ZAWARCIE UMÓW O USTANOWIENIE ZASTAWU

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2017 roku, realizując postanowienia przedwstępnych umów objęcia akcji zawartych w dniu 28 kwietnia 2017 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 60/2017,  zawarł następujące umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach serii A spółki Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie:

   1. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach spółki zawarta pomiędzy Emitentem a LC Corp B.V.

   Przedmiotem ww. umowy jest ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczonych wierzytelności, tj. świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie przez LC Corp B.V. kwoty odpowiadającej wartości wpłaconej na podstawie Umowy Przedwstępnej Kwoty na poczet objęcia Akcje Serii F w wysokości 2.411.060 zł (słownie: dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy) oraz świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek.

   Emitent ustanowił na rzecz LC Corp B.V. zastaw rejestrowy na 6.370 akcjach imiennych, nieuprzywilejowanych serii A spółki Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759, o kolejnych numerach od A od 93.631 do 100.000, o wartości nominalnej 1 PLN każda, stanowiących łącznie 6,37 % (słownie: sześć 37/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 6,37 % (słownie: sześć 37/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce.

             2. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach spółki zawarta pomiędzy Emitentem a Idea Money S.A.

   Przedmiotem ww. umowy jest ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczonych wierzytelności, tj. świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie przez Idea Money S.A. kwoty odpowiadającej wartości wpłaconej na podstawie Umowy Przedwstępnej Kwoty na poczet objęcia Akcje Serii F w wysokości 5.809.467,92 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) oraz świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek.

   Emitent ustanowił na rzecz Idea Money S.A. zastaw rejestrowy na 15.680 akcjach imiennych, nieuprzywilejowanych serii A spółki Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759 („Akcje”), o kolejnych numerach od A od 77.951 do 93.630, o wartości nominalnej 1 PLN każda, stanowiących łącznie 15,68 % (słownie: piętnaście 68/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 15,68 % (słownie: piętnaście 68/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce.

            3. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach spółki zawarta pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank S.A.

   Przedmiotem ww. umowy jest ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczonych wierzytelności, tj. świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie przez Getin Noble Bank S.A. kwoty odpowiadającej wartości wpłaconej na podstawie Umowy Przedwstępnej Kwoty na poczet objęcia Akcje Serii F w wysokości 10.090.416,60 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy). oraz świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek.

   Emitent ustanowił na rzecz Getin Noble Bank S.A. zastaw rejestrowy na 26.950 akcjach imiennych, nieuprzywilejowanych serii A spółki Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759 („Akcje”), o kolejnych numerach od A od 51.001 do 77.950, o wartości nominalnej 1 PLN każda, stanowiących łącznie 26,95 % (słownie: dwadzieścia sześć 95/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 26,95 % (słownie: dwadzieścia sześć 95/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce.

   W pozostałym zakresie warunki ww. umowy, nie odbiegają od standardów rynkowych, nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych.

   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 60/2017

   ZAWARCIE UMÓW ZNACZĄCYCH

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2017 roku zawarł następujące umowy:

   1. umowę przedwstępną objęcia akcji pomiędzy Emitentem a LC Corp B.V.

    

   1. Na podstawie ww. umowy LC CORP zobowiązał się, że w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane raportem nr 53/2017 w terminie do dnia 31.05.2017 r. Uchwały Emisyjnej wyłączającej prawo poboru i otrzymania od Emitenta w terminie do dnia 15.06.2017 r. oferty objęcia Akcji Serii F w liczbie nie większej niż 2.078.500 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) po Cenie Emisyjnej wynoszącej 1,16 zł tj. za łączną kwotę równą iloczynowi Ceny Emisyjnej i liczby Akcji Serii F będącej przedmiotem oferty, przyjmie tę ofertę w terminie 14 dni od jej otrzymania, tzn. obejmie w tym terminie Akcje Serii F w liczbie wskazanej w tej ofercie, jednak w liczbie nie większej niż 2.078.500 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset).
   2. W związku z zobowiązaniem LC CORP do objęcia Akcji Serii F, LC CORP zapłaci Emitentowi kwotę na poczet ceny na objęcie Akcji Serii F w wysokości 2.411.060zł (słownie: dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy) (dalej: „Kwota na poczet objęcia Akcji Serii F”).
   3. Kwota na poczet objęcia Akcji Serii F zostanie wpłacona w terminie do dnia 30.04.2017 roku.
   4. W przypadku gdy:
   1. LC CORP obejmie Akcje Serii F, a podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisja Akcji Serii F z jakiegokolwiek powodu nie dojdzie do skutku lub
   2. Walne Zgromadzenie Emitenta nie podejmie Uchwały Emisyjnej w terminie do dnia 31.05.2017 r., lub
   3. Emitent nie złoży LC CORP w terminie do dnia 15.06.2017 r. oferty, o której mowa wyżej w ust. 1,
   4. Strony nie zawrą umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach serii A Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie i Emitent nie złoży odpowiedniego wniosku do sądu o jego wpis w rejestrze do dnia 31.05.2017 r.

   Emitent zobowiązuje się w terminie 30 dni od takiego zdarzenia do zwrotu Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F powiększonej o oprocentowanie w wysokości 3M WIBOR + 4pp. Kwota należnego oprocentowania będzie liczona od dnia uznania na rachunku Emitenta Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F do dnia poprzedzającego wykonanie przelewu tytułem zwrotu Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F przez Emitenta.

   W pozostałym zakresie warunki ww. umowy, nie odbiegają od standardów rynkowych, nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych.

   2. umowę przedwstępną objęcia akcji pomiędzy Emitentem a Idea Money S.A.

    

   1. Na podstawie ww. umowy Idea Money S.A. zobowiązał się, że w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane raportem nr 53/2017 w terminie do dnia 31.05.2017 r. Uchwały Emisyjnej wyłączającej prawo poboru i otrzymania od Emitenta w terminie do dnia 15.06.2017 r. oferty objęcia Akcji Serii F w liczbie nie większej niż 5.008.162 (słownie: pięć milionów osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) po Cenie Emisyjnej tj. za łączna kwotę równą iloczynowi Ceny Emisyjnej i liczby Akcji Serii F będącej przedmiotem oferty, przyjmie tę ofertę w terminie 14 dni od jej otrzymania, tzn. obejmie w tym terminie Akcje Serii F w liczbie wskazanej w tej ofercie, jednak w liczbie nie większej niż 5.008.162 (słownie: pięć milionów osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa).
   2. W związku z zobowiązaniem Idea Money do objęcia Akcji Serii F, Idea Money zapłaci Emitentowi kwotę na poczet ceny na objęcie Akcji Serii F w wysokości 5.809.467,92zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) (dalej: „Kwota na poczet objęcia Akcji Serii F”).
   3. Kwota na poczet objęcia Akcji Serii F zostanie wpłacona w terminie do dnia 30.04.2017 roku.
   4. W przypadku gdy:
   1. Idea Money obejmie Akcje Serii F, a podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisja Akcji Serii F z jakiegokolwiek powodu nie dojdzie do skutku lub
   2. Walne Zgromadzenie Emitenta nie podejmie Uchwały Emisyjnej w terminie do dnia 31.05.2017 r., lub
   3. Emitent nie złoży Idea Money w terminie do dnia 15.06.2017 r. oferty, o której mowa wyżej w ust. 1, lub
   4. Strony nie zawrą umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach serii A Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie i Emitent nie złoży odpowiedniego wniosku do sądu o jego wpis w rejestrze do dnia 31.05.2017 r.

   Emitent zobowiązuje się w terminie 30 dni od takiego zdarzenia do zwrotu Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F powiększonej o oprocentowanie w wysokości 3M WIBOR + 4pp. Kwota należnego oprocentowania będzie liczona od dnia uznania na rachunku Emitenta Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F do dnia poprzedzającego wykonanie przelewu tytułem zwrotu Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F przez Emitenta.

   W pozostałym zakresie warunki ww. umowy, nie odbiegają od standardów rynkowych, nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych.

    

   3. umowę przedwstępną objęcia akcji pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank S.A.

    

   1. Na podstawie ww. umowy Getin Noble Bank S.A. zobowiązał się, że w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane raportem nr 53/2017 w terminie do dnia 31.05.2017 r. Uchwały Emisyjnej wyłączającej prawo poboru i otrzymania od Emitenta w terminie do dnia 15.06.2017 r. oferty objęcia Akcji Serii F w liczbie nie większej niż 8.698.635 (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć) po Cenie Emisyjnej tj. za łączną kwotę równą iloczynowi Ceny Emisyjnej i liczby Akcji Serii F będącej przedmiotem oferty, przyjmie tę ofertę w terminie 14 dni od jej otrzymania, tzn. obejmie w tym terminie Akcje Serii F w liczbie wskazanej w tej ofercie jednak w liczbie nie większej niż 8.698.635 (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć).
   2. W związku z zobowiązaniem GNB do objęcia Akcji Serii F, GNB zapłaci Emitentowi kwotę na poczet ceny na objęcie Akcji Serii F w wysokości 10.090.416,60 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) (dalej: „Kwota na poczet objęcia Akcji Serii F”).
   3. Kwota na poczet objęcia Akcji Serii F zostanie wpłacona w terminie do dnia 30.04.2017 roku.
   4. W przypadku gdy:
   1. GNB obejmie Akcje Serii F, a podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii F z jakiegokolwiek powodu nie dojdzie do skutku lub
   2. Walne Zgromadzenie Emitenta nie podejmie Uchwały Emisyjnej w terminie do dnia 31.05.2017 r., lub
   3. Emitent nie złoży GNB w terminie do dnia 15.06.2017 r. oferty, o której mowa wyżej w ust. 1, lub,
   4. Strony nie zawrą umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach serii A Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie i Emitent nie złoży odpowiedniego wniosku do sądu o jego wpis w rejestrze do dnia 31.05.2017 r.

   Emitent zobowiązuje się w terminie 30 dni od takiego zdarzenia do zwrotu Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F powiększonej o oprocentowanie w wysokości 3M WIBOR + 4pp. Kwota należnego oprocentowania będzie liczona od dnia uznania na rachunku Emitenta Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F do dnia poprzedzającego wykonanie przelewu tytułem zwrotu Kwoty na poczet objęcia Akcji Serii F przez Emitenta.

   W pozostałym zakresie warunki ww. umowy, nie odbiegają od standardów rynkowych, nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych.

   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

    

  • zobacz

   Raport bieżący nr 59/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 28.04.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 28.04.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 58/2017

   UCHWAŁA KDPW S.A. W PRZEDMIOCIE ZWROTU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WPŁACONYCH TYTUŁEM OBJĘCIA AKCJI SERII E

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 26 kwietnia 2017 roku w późnych godzinach popołudniowych powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 277/17.

   Treść uchwały:

   Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 i § 87 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki OPEN FINANCE S.A., Zarząd Krajowego Depozytu, w związku z wygaśnięciem praw do akcji na okaziciela serii E spółki OPEN FINANCE S.A. wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 29 sierpnia 2016 r., postanowił, co następuje:

   1. w dniu 27 kwietnia 2017 r. Krajowy Depozyt przekaże środki pieniężne odpowiadające wpłatom na akcje na okaziciela serii E spółki OPEN FINANCE S.A. na rachunki pieniężne uczestników bezpośrednich, stosownie do liczby praw do tych akcji, oznaczonych kodem PLOPNFN00069, zarejestrowanych na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla tych uczestników według stanu na dzień 26 kwietnia 2017 r.;
   2. wycofuje się z dniem 27 kwietnia 2017 r. z depozytu papierów wartościowych prawa do akcji na okaziciela serii E spółki OPEN FINANCE S.A. oznaczone kodem PLOPNFN00069.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 57/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 26.04.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 26.04.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 56/2017

   WNIOSEK O ZWROT ŚRODKÓW WPŁACONYCH TYTUŁEM OBJĘCIA AKCJI SERII E

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r., informuje, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) w przedmiocie oddalenia wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E („PDA”), Emitent w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2017 r. zwrócił się z wnioskiem do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) w przedmiocie:

   - dokonania przez KDPW niezwłocznego zwrotu środków wpłaconych tytułem objęcia akcji serii E posiadaczom PDA według stanu posiadania na koniec dnia 4 kwietnia 2017 r. Wskazana data uwzględnia zapisy pkt. 5.1.5 Prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2016 r.,  zgodnie z którym zwrot środków w przypadku niedojścia emisji do skutku dokonywany jest na rzecz posiadaczy PDA według stanu na ostatni dzień notowań PDA oraz zasady cyklu rozrachunkowego KDPW (T+2),

   - wyrejestrowania PDA z KDPW.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 55/2017

   ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1Q 2017

   Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Open Finance S.A. informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za 1Q 2017 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. na dzień 12 maja 2017 r., zostanie opublikowany w dniu 9 maja 2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 54/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 20.04.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 53/2017

   OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

   Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 543.566,63 PLN, NIP 5213280836, REGON 015672908, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym na dzień 15 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

   Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem oraz projekt zmiany Statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

   Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami)

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   Projekt zmian Statutu

   Projekty Uchwał Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia

  • zobacz

   Raport bieżący nr 52/2017

   INFORMACJA O PLANOWANIU EMISJI AKCJI

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 kwietnia 2017 r., podjął decyzję o planowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej oraz subskrypcji prywatnej. Emitent niniejszym podaje szczegółowe informacje dotyczące planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta: Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej:

   1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (słownie: jeden grosz) oraz nie wyższą niż 42.039,73 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych 73/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie jednej), lecz nie więcej niż 4.203.973 (słownie: czterech milionów dwustu trzech tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda ("Akcje Serii E").
   2. Akcje Serii E zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
   3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
    a) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,
    b) w przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
   4. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
   5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii E wynosi 1,16 zł (słownie: jeden złoty i szesnaście groszy)
   6. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii E

   Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej:

   1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (słownie: jeden grosz) oraz nie wyższą niż 157.960,27 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 27/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie jednej), lecz nie więcej niż 15.796.027 (słownie: piętnastu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwudziestu siedmiu) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda ("Akcje Serii F").
   2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej
   3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
    a) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców, najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F,
    b) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym doszło do wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F .
   4. Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
   5. Cena emisyjna za jedną Akcję Serii F wynosi 1,16 zł (słownie: jeden złoty i szesnaście groszy).
   6. Akcje Serii F zostaną skierowane do podmiotów zależnych od dr. Leszka Czarneckiego.
   7. Umowy objęcia akcji pomiędzy Spółką a podmiotami do których Spółka skieruje ofertę nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w terminie do dnia 30.06.2017 roku.
   8. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii F.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 51/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 18.04.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 50/2017

   DORĘCZENIE POSTANOWIENIA W PRZEDMIOCIE ODDALENIA WNIOSKU DOTYCZĄCEGO REJESTRACJI PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu nr 49/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 kwietnia 2017 Emitentowi zostało doręczone postanowienie Sądu Rejonowego dla ms. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie oddalenia wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w  związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 49/2017

   UZASADNIENIE SĄDU W PRZEDMIOCIE ODDALENIA WNIOSKU DOTYCZĄCEGO REJESTRACJI PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu nr 38/2017 z dnia 31 marca 2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 kwietnia 2017 roku powziął informację o treści uzasadnienia, postanowienia Sądu Rejonowego dla ms. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”)  w przedmiocie oddalenia wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w  związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E („PDA”).

   Z uzasadnienia postanowienia wynika, iż powodem odmowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez KRS był błąd formalny Emitenta polegający na przekroczeniu terminu złożenia wniosku do KRS wynikającego z art. 431 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego powinna zostać zgłoszona do KRS nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji.

   Zważywszy na wyżej opisany powód odmowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, Spółka oświadcza, iż nie będzie składać skargi na postanowienie referendarza w związku z czym postanowienie KRS ww. sprawie uprawomocni się w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia postanowienia Emitentowi.

   Ponadto Emitent oświadcza, że niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia KRS w sprawie oddalenia wniosku w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent złoży do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oświadczenie o niedojściu emisji do skutku oraz zwróci się do KDPW z wnioskiem o niezwłoczny zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia akcji serii E posiadaczom PDA.

   Jednocześnie Emitent zamierza również zwrócić się z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie o wykluczenie PDA z obrotu na Rynku Głównym GPW

   Jednocześnie Emitent informuje, iż na bieżąco będzie informować o dalszych działaniach Emitenta w ww. sprawie.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 48/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 13.04.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 47/2017

   INFORMACJA W SPRAWIE PLANU POŁĄCZENIA

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 114/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 oraz do raportu bieżącego nr 110/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. r., niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje, które Noble Funds TFI S.A. wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 46/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 12.04.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 12.04.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 45/2017

   UZUPEŁNIENIE RAPORTU DOTYCZĄCEGO ZAKOŃCZENIA OFERTY PUBLICZNEJ AKCJII SERII E OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu nr 2/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie informacji na temat zakończonej publicznej oferty akcji serii E Emitenta. Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2016 r.

   12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączna wysokość kosztów, o których mowa powyżej wyniosła 545 145,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych), z czego:

   a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 234 754, 50 zł,

   b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy,

   c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 310 390,50 zł,

   d) promocji ofert – nie dotyczy.

   13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: średni koszt wyniósł 0,03 zł na akcję.

   Koszty te byłyby ujęte w rozliczeniach międzyokresowych czynnych  aż do momentu rejestracji podwyższenia kapitału przez KRS. W momencie rejestracji zostałyby przeksięgowane w pozostałe kapitały rezerwowe  Emitenta jako pomniejszenie tego kapitału. W związku z wydaniem przez Sąd Rejonowy dla ms. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o oddaleniu wniosku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją akcji serii E, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym 38/2017 z dnia 31 marca 2017 r., koszty te obciążą wynik netto pierwszego kwartału 2017 roku.

   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 44/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 10.04.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 43/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 06.04.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 06.04.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 42/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 kwietnia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 04.04.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 04.04.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 41/2017

   DZIAŁANIA EMITENA W ZWIĄZKU Z NIEDOJŚCIEM DO SKUTKU EMISJI AKCJI SERII E

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, iż podjął działania mające na celu wypracowanie optymalnego rozwiązania, które w największym stopniu ograniczy konsekwencje niedojścia do skutku emisji akcji serii E.

   Zarząd Emitenta rozważa rozwiązanie, które powinno pozwalać na skierowanie akcji nowej emisji do inwestorów, którym przysługiwało roszczenie o zwrot ceny emisyjnej akcji serii E i którzy otrzymają zwrot środków z tego tytułu tak, aby nie powodować dla tych inwestorów niekorzystnych skutków finansowych.

   Jednocześnie Zarząd informuje, że niedojście do skutku emisji akcji serii E było spowodowane błędem formalnym Emitenta w postępowaniu przed KRS.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 40/2017

   ZAWIESZENIE OBROTU GIEŁDOWEGO NA RYNKU PODSTAWOWYM PRAWAMI DO AKCJI SERII E

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 kwietnia 2017 roku powziął informację o zawieszeniu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) prawami do akcji serii E zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., pod kodem PLOPNFN00069, wprowadzonych do obrotu na GPW uchwałą Nr 12/2017 Zarządu GPW z dnia 5 stycznia 2017 r.

   Informacja o złożeniu wniosku o zawieszenie obrotu giełdowego na GPW prawami do akcji serii E została przekazana przez Emitenta poprzez publikację raportu bieżącego o numerze 39/2017 w dniu 31 marca 2017 r.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 39/2017

   WNIOSEK O ZAWIESZENIE OBROTU GIEŁDOWEGO NA RYNKU PODSTAWOWYM PRAWAMI DO AKCJI SERII E.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 marca 2017 roku Emitent złożył wniosek o niezwłoczne zawieszenie obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) prawami do akcji serii E zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., pod kodem PLOPNFN00069, wprowadzonych do obrotu na GPW uchwałą Nr 12/2017 Zarządu GPW z dnia 5 stycznia 2017 r., w związku z  powzięciem przez Emitenta informacji z Sądu Rejonowego dla ms. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia  o oddaleniu wniosku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E.

   Informacja o powzięciu przez Emitenta informacji o odmowie podwyższenia kapitału zakładowego została przekazana do publicznej wiadomości w dniu dzisiejszym poprzez publikację raportu bieżącego o numerze 38/2017.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • zobacz

   Raport bieżący nr 38/2017

   POSTANOWIENIE SĄDU W PRZEDMIOCIE REJESTRACJI WNIOSKU DOTYCZĄCEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 marca 2017 roku powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla ms. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia  o oddaleniu wniosku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, co skutkuje, iż powyższa emisja nie dochodzi do skutku.

   Jednocześnie Emitent informuje, iż na bieżąco będzie informować o dalszych działaniach Emitenta w ww. sprawie.

   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 37/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 31.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 31.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 36/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 27.03.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 35/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 23.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 23.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 34/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 21.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 21.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 33/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 17.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 17.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 30/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 15.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 15.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 32/2017 K

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Spółka Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 32/2017 z dnia 15 marca 2017 roku omyłkowo nie dołączono treści Powiadomienia o transakcjach.

   W związku z powyższym Emitent dokonuje sprostowania raportu bieżącego nr 32/2017 podając poniżej jego poprawną treść oraz dołączając załączniki. Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR). Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta. Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 15.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 15.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 32/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR). Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu. Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta. Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  • zobacz

   Raport bieżący nr 31/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 13.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 13.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 29/2017

   ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA ROK 2016

   Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Open Finance S.A. informuje, że raport roczny za rok 2016 i skonsolidowany raport roczny za rok 2016, których termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. na dzień 23 marca 2017 r., zostanie opublikowany w dniu 13 marca 2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 28/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 07.03.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 07.03.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 27/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 03.03.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 26/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 01.03.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 25/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 27.02.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 27.02.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 24/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 23.02.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 23.02.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 23/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 21.02.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 22/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 17.02.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 17.02.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 21/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 15.02.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 15.02.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 20/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 14.02.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 19/2017

   REJESTRACJA PRZEZ SĄD REJESTROWY ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2017 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta przyjętych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 29 sierpnia 2016 roku oraz uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 04 października 2016 roku.

   Poniżej przedstawiamy wykaz zmian:

   w § 18 po ust. 2 Statutu Spółki  dodaje się nowe ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:

   1. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu.
   2. Zadania i regulamin działania komitetu, ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.

   w § 15 ust. 13 skreśla się literę b) o następującym brzmieniu:

   „obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego”

   w związku z powyższym w § 15 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:

   13. W sprawach:

   1. dokonywania zmiany Statutu,
   2. zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

   do ważności uchwały jest wymagana większość ¾ (trzech czwartych) głosów.

   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

   § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 18/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 13.02.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 17/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 09.02.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 09.02.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 16/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 07.02.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 15/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 03.02.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 03.02.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 14/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 01.02.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 01.02.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 13/2017

   DATY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2017

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) podaje niniejszym do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

   1. Raporty okresowe za 2016 r.:

   - raport roczny za rok 2016 – 23 marca 2017 r.

   - skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 23 marca 2017 r.

   2. Raporty okresowe za 2017 r.:

   - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 12 maja 2017 r.

   - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 30 sierpnia 2017 r.

   - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 r.

   Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2017 r. na podstawie, odpowiednio, § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

   Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 w/w Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

  • zobacz

   Raport bieżący nr 12/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 30.01.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 30.01.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 11/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 26.01.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 10/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 24.01.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 9/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 20.01.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 20.01.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 8/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 18.01.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 18.01.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 7/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 12.01.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 6/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 11.01.2017 r.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 5/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 10.01.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 10.01.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 4/2017

   WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW PRAW DO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII E OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 stycznia 2017 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 12/2017 z dnia 05 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki OPEN FINANCE S.A.

   Z dniem 10 stycznia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostanie 20.000.000 (dwadzieścia milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki OPEN FINANCE S.A., o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLOPNFN00069”;

   Prawa do akcji spółki OPEN FINANCE S.A. notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „OPENFIN-PDA” i oznaczeniem „OPFA”.

   Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

  • zobacz

   Raport bieżący nr 3/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 09.01.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 09.01.2017 r. część 2

  • zobacz

   Raport bieżący nr 2/2017

   ZAKOŃCZENIE OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII E OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa podaje niniejszym do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej publicznej oferty akcji serii E Emitenta.

   Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2016 r.

   1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 05.12.2016r. – 12.12.2016r.,

   2. Data przydziału papierów wartościowych: 22 grudnia 2016r.,

   3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 20.000.000 Akcji Nowej Emisji,

   4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: akcje nie były oferowane w transzach,

   5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 23.035.355,

   6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 20.000.000 Akcji Oferowanych,

   7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 1,16 zł za jedną Akcję Oferowaną,

   8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: akcje nie były oferowane w transzach, liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na akcje 213,

   9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: liczba inwestorów, którym przydzielono akcje 213,

   10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie zostały zawarte umowy o gwarantowanie emisji,

   11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 23.200.000 zł,

   12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

   na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

   13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

   na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • zobacz

   Raport bieżący nr 1/2017

   ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

   Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

   Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

   Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

   Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Treść powiadomienia 04.01.2017 r. część 1

   Treść powiadomienia 04.01.2017 r. część 2