Loading...

Spółka Open Finance

Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 23.03.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 23.03.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 21.03.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 21.03.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 17.03.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 17.03.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Spółka Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 32/2017 z dnia 15 marca 2017 roku omyłkowo nie dołączono treści Powiadomienia o transakcjach.

W związku z powyższym Emitent dokonuje sprostowania raportu bieżącego nr 32/2017 podając poniżej jego poprawną treść oraz dołączając załączniki. Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR). Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta. Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 15.03.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 15.03.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR). Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu. Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta. Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 13.03.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 13.03.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 09.03.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 09.03.2017 r. część 2

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA ROK 2016

Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Open Finance S.A. informuje, że raport roczny za rok 2016 i skonsolidowany raport roczny za rok 2016, których termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. na dzień 23 marca 2017 r., zostanie opublikowany w dniu 13 marca 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 07.03.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 07.03.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 03.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 marca 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 01.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 27.02.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 27.02.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 23.02.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 23.02.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 21.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 17.02.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 17.02.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 15.02.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 15.02.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 14.02.2017 r.

REJESTRACJA PRZEZ SĄD REJESTROWY ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2017 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta przyjętych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 29 sierpnia 2016 roku oraz uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 04 października 2016 roku.

Poniżej przedstawiamy wykaz zmian:

w § 18 po ust. 2 Statutu Spółki  dodaje się nowe ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:

 1. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu.
 2. Zadania i regulamin działania komitetu, ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.

w § 15 ust. 13 skreśla się literę b) o następującym brzmieniu:

„obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego”

w związku z powyższym w § 15 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:

13. W sprawach:

 1. dokonywania zmiany Statutu,
 2. zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

do ważności uchwały jest wymagana większość ¾ (trzech czwartych) głosów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 13.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 09.02.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 09.02.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 07.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 03.02.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 03.02.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 lutego 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 01.02.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 01.02.2017 r. część 2

DATY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2017

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) podaje niniejszym do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

1. Raporty okresowe za 2016 r.:

- raport roczny za rok 2016 – 23 marca 2017 r.

- skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 23 marca 2017 r.

2. Raporty okresowe za 2017 r.:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 12 maja 2017 r.

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 30 sierpnia 2017 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 r.

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2017 r. na podstawie, odpowiednio, § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 w/w Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 30.01.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 30.01.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 26.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 24.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 20.01.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 20.01.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 18.01.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 18.01.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 12.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 11.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 10.01.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 10.01.2017 r. część 2

WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW PRAW DO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII E OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 stycznia 2017 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 12/2017 z dnia 05 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki OPEN FINANCE S.A.

Z dniem 10 stycznia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostanie 20.000.000 (dwadzieścia milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki OPEN FINANCE S.A., o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLOPNFN00069”;

Prawa do akcji spółki OPEN FINANCE S.A. notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „OPENFIN-PDA” i oznaczeniem „OPFA”.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 stycznia 2017 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 09.01.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 09.01.2017 r. część 2

ZAKOŃCZENIE OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII E OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa podaje niniejszym do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej publicznej oferty akcji serii E Emitenta.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2016 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 05.12.2016r. – 12.12.2016r.,

2. Data przydziału papierów wartościowych: 22 grudnia 2016r.,

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 20.000.000 Akcji Nowej Emisji,

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: akcje nie były oferowane w transzach,

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 23.035.355,

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 20.000.000 Akcji Oferowanych,

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 1,16 zł za jedną Akcję Oferowaną,

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: akcje nie były oferowane w transzach, liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na akcje 213,

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: liczba inwestorów, którym przydzielono akcje 213,

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie zostały zawarte umowy o gwarantowanie emisji,

11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 23.200.000 zł,

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 04.01.2017 r. część 1

Treść powiadomienia 04.01.2017 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 30.12.2016 r. część 1

Treść powiadomienia 30.12.2016 r. część 2

INFORMACJA O ZAWARCIU ANEKSÓW DO UMÓW INWESTYCYJNYCH

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia zawarł z: Panem dr. Leszkiem Czarneckim przy udziale LC CORP BV z siedzibą w Holandii, Panem Krzysztofem Rosińskim i Panem Przemysławem Guberowem („Menadżerowie”) aneksy do Umów Inwestycyjnych.

W odniesieniu do aneksów do Umów inwestycyjnych Emitent informuje, że

1. w dniach 01 oraz 05 sierpnia 2013 roku Emitent zawarł z Menadżerami Umowy Inwestycyjne, na podstawie których zobowiązał się do zbycia na rzecz Menadżerów akcji Open Finance TFI S.A. („Akcje”),

2. w dniach 01 oraz 05 sierpnia 2013 roku, działając w celu zrealizowania opcji sprzedaży Akcji [„Opcja Put”] przysługującej Menadżerom względem Emitenta, Strony przeprowadziły transakcje, których przedmiotem była sprzedaż przez Emitenta Menadżerom Akcji na zasadach i warunkach wskazanych w Umowie sprzedaży,

3. w wyniku planowanego połączenia Open Finance TFI z Noble Funds TFI z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, Open Finance, jako akcjonariusz Open Finance TFI, obejmie akcje Noble Funds TFI,

4. w wyniku połącznia Open Finance TFI zostanie rozwiązana z dniem wykreślenia z rejestru,

5. w wyniku połączenia Opcja Put będzie przysługiwać Menadżerom w odniesieniu do akcji Noble Funds TFI,

6. podstawą wyliczenia przyjętego stosunku wymiany akcji Open TFI za akcje Noble TFI była wycena dokonana przez niezależną firmę Millenium Dom Maklerski S.A.,

7. Emitent zobowiązał się do zrealizowania Opcji Put odniesieniu do akcji Noble Funds TFI za cenę w wysokości:

- 8.509.410,41 zł za 5.150 sztuk akcji Noble Funds TFI, które po rejestracji połączenia będą stanowić 5,14% w kapitale zakładowym Noble TFI w odniesieniu do transakcji planowanej z Panem dr. Leszkiem Czarneckim przy udziale LC CORP BV ,

- 8.509.410,41 zł za 5.150 sztuk akcji Noble Funds TFI, które po rejestracji połączenia będą stanowić 5,14% w kapitale zakładowym Noble TFI w odniesieniu do transakcji planowanej z Panem Krzysztofem Rosińskim,

- 1.595.514,45 zł za 861 sztuk akcji Noble Funds TFI, które po rejestracji połączenia będą stanowić 0,86% w kapitale zakładowym Noble TFI w odniesieniu do transakcji planowanej z Panem Przemysławem Guberowem,

niezwłocznie po połączeniu Open TFI z Noble TFI, ale nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

REJESTRACJA PDA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa informuje, że w dniu 29 grudnia 2016r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę nr 897/16, na podstawie której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w dniu 02 stycznia 2017r. w depozycie papierów wartościowych 20.000.000 (dwadzieścia milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda i oznaczyć je kodem PLOPNFN00069.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 grudnia 2016 roku powziął informację od pana Przemysława Guberowa Prezesa Zarządu Emitenta o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w związku z  ofertą publiczną nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda ("Akcje Oferowane") oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Oferowanych, nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) praw do Akcji Oferowanych oraz 54.356.663 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) jednostkowych praw poboru.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 28.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 grudnia 2016 roku powziął informację od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w związku z  ofertą publiczną nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda ("Akcje Oferowane") oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Oferowanych, nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) praw do Akcji Oferowanych oraz 54.356.663 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) jednostkowych praw poboru.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 28.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 grudnia 2016 roku otrzymał Powiadomienia od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 28.12.2016 r. część 1

Treść powiadomienia 28.12.2016 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 grudnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 27.12.2016 r. część 1

Treść powiadomienia 27.12.2016 r. część 2

PRZYDZIAŁ AKCJI SERII E OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 grudnia 2016 roku dokonany został przydział Akcji Oferowanych w ramach Oferty.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2016 r.

W związku z przydziałem Akcji Oferowanych Spółka informuje, że przydzielono inwestorom wszystkie 20 000 000 Akcji Oferowanych, Akcje nie były przydzielane w transzach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. MAR - informacje poufne

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 grudnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 21.12.2016 r. część 1

Treść powiadomienia 21.12.2016 r. część 2

INFORMACJA O ZAWARCIU PRZEZ OPEN LFFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE S.A. POROZUMIENIA Z PREZESEM UOKIK

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 grudnia 2016 roku powziął wiadomość, o zawarciu w dniu 20 grudnia 2016 roku przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, spółkę stowarzyszoną Emitenta, Porozumienia z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącego podwyższenia wartości wykupu w umowach ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym nie objętych decyzją UOKiK nr RKT-20/2015 („Porozumienie”).

Skutki finansowe zawarcia Porozumienia w postaci negatywnego wpływu na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta, wynoszą 13 949 810 zł.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

SPEŁNIENIE SIĘ WARUNKU ZAWIESZAJĄCEGO

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. Open Finance  S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż spełniony został warunek zawieszający w postaci nabycia przez LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie wszystkich akcji w kapitale spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie posiadanych obecnie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Spełnienie wskazanego powyżej warunku pozwoli na wejście w życie zawartego w dniu 6 kwietnia 2016 r. Aneksu do umowy o dodatkowe wynagrodzenie zawartej w dniu 14 grudnia 2011 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A., Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. oraz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

W odniesieniu do aneksu do umowy o dodatkowe wynagrodzenie Emitent informuje, że zmianie uległa szacowana wartość oczekiwanego wyniku technicznego w 10-letnim planowanym okresie trwania współpracy, który obecnie oceniany jest na poziomie 1.138,5 milionów PLN.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 grudnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 19.12.2016 r. część 1

Treść powiadomienia 19.12.2016 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia 2016 roku powziął informację od Getni Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w związku z  z ofertą publiczną nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda ("Akcje Oferowane") oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Oferowanych, nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) praw do Akcji Oferowanych oraz 54.356.663 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) jednostkowych praw poboru.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 15.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia 2016 roku otrzymał Powiadomienia od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 15.12.2016 r. część 1

Treść powiadomienia 15.12.2016 r. część 2

ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa informuje, że w dniu dzisiejszym, tj., 15 grudnia 2016 r. powziął wiadomość o zatwierdzeniu w dniu 14 grudnia 2016 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do Prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda ("Akcje Oferowane") oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Oferowanych, nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) praw do Akcji Oferowanych oraz 54.356.663 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) jednostkowych praw poboru.

Aneks został sporządzony w związku ze złożeniem przez Pana Przemysława Guberowa pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta w ramach Zapisu Podstawowego zapisu na 12.175 sztuk akcji Emitenta oraz w ramach Zapisu Dodatkowego na 1.835.556 sztuk akcji Emitenta, co łącznie stanowi ponad 5% liczby Akcji Oferowanych, o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 171/2016 z dnia 09 grudnia 2016 roku.

Aneks zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.open.pl w zakładce Relacje Inwestorskie oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. www.noblesecurities.pl.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 grudnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 14.12.2016 r. część 1

Treść powiadomienia 14.12.2016 r. część 2

ZAWARCIE UMÓW ZNACZĄCYCH

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 grudnia 2016 roku zawarł następujące umowy:

1) sprzedaży przez Emitenta 549.425 sztuk akcji zwykłych imiennych, nieuprzywilejowanych Spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda akcja, stanowiących w sumie 9,99 % w kapitale zakładowym oraz 9,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, za maksymalną cenę w wysokości za 18.390.753,20  zł (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy 20/100) Panu Leszkowi Czarneckiemu,

2) sprzedaży przez Emitenta 549.425 sztuk akcji zwykłych imiennych, nieuprzywilejowanych Spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda akcja, stanowiących w sumie 9,99 % w kapitale zakładowym oraz 9,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, za maksymalną cenę w wysokości za 18.390.753,20  zł (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy 20/100)  spółce działającej pod firmą RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,

3) nabycie przez Emitenta 8.971.099 akcji Spółki LC Corp  S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4,  53-333 Wrocław, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) za maksymalną cenę w wysokości 18.390.753,20 zł (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy 20/100).

O zamiarze zawarcia powyższych umów Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 169/2016 z dnia 09 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 grudnia 2016 roku powziął informację od Pana Przemysława Guberowa pełniącego funkcję Prezesa Zarząd Emitenta o złożeniu przez Niego Zapisu Podstawowego i Zapisu Dodatkowego na akcje oferowane w związku z publiczną ofertą akcji z zachowaniem prawa poboru.

Pan Przemysław Guberow złożył w ramach Zapisu Podstawowego zapis na 12.175 sztuk akcji Emitenta oraz w ramach Zapisu Dodatkowego 1.835.556 sztuk akcji Emitenta, co łącznie stanowi ponad 5% liczby Akcji Oferowanych.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 grudnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 09.12.2016 r. część 1

Treść powiadomienia 09.12.2016 r. część 2

ZAMIAR ZAWARCIA UMÓW ZNACZĄCYCH

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Emitenta na wniosek Zarządu Emitenta wyraziła zgodę na:

1) sprzedaż przez Emitenta 549.425 sztuk akcji zwykłych imiennych, nieuprzywilejowanych Spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda akcja, stanowiących w sumie 9,99 % w kapitale zakładowym oraz 9,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, za maksymalną cenę w wysokości za 18.390.753,20  zł (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy 20/100) Panu Leszkowi Czarneckiemu,

2) sprzedaż przez Emitenta 549.425 sztuk akcji zwykłych imiennych, nieuprzywilejowanych Spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda akcja, stanowiących w sumie 9,99 % w kapitale zakładowym oraz 9,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, za maksymalną cenę w wysokości za 18.390.753,20  zł (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy 20/100)  spółce działającej pod firmą RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,

3) nabycie przez Emitenta 8.971.099 akcji Spółki LC Corp  S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4,  53-333 Wrocław, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) za maksymalną cenę w wysokości 18.390.753,20 zł (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy 20/100).

O zawarciu powyższych umów, które planowane jest na grudzień 2016 roku, Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnych raportach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 07 grudnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 07.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 05 grudnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 05.12.2016 r. część 1

Treść powiadomienia 05.12.2016 r. część 2

WYZNACZENIE TERMINU NOTOWAŃ PRAW POBORU AKCJI SERII E

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 01 grudnia 2016 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 1283/16 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany terminu notowania na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji spółki Open Finance S.A.

Pierwszym dniem notowania praw poboru akcji serii E będzie dzień 05 grudnia 2016 roku, natomiast ostatnim będzie dzień 07 grudnia 2016 roku. Prawa poboru akcji serii E w liczbie  54.356.663 (pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) notowane będą pod kodem PLOPNFN00044

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 grudnia 2016 roku otrzymał Powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 01.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 29.11.2016 r.

REJESTRACJA W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH JEDNOSTOKOWYCH PRAW POBORU AKCJI SERII E OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada 2016 roku powziął informację o podjęciu uchwały Nr 785/16 przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych 54.356.663 (pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) jednostkowe prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 sierpnia 2016 roku, dla których dniem prawa poboru jest 30 listopada 2016 roku oraz oznaczyć je kodem PLOPNFN00044.

W razie nie nastąpienia przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa powyżej, Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta przysługujących akcjonariuszom Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że uchwała Nr 785/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych została podjęta w dniu  29 listopada 2016 r.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 listopada 2016 roku otrzymał Powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 25.11.2016 r.

INFORMACJA O USTALENIU CENY EMISYJNEJ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 listopada 2016 roku działając na podstawie upoważnienia zawartego w §3 ust. 2 lit. d) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 29 sierpnia 2016 roku („NWZ”) ustalił cenę emisyjną akcji serii E w kwocie 1,16 zł za każdą akcję.

O podjęciu przez NWZ uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 118/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 listopada 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 23.11.2016 r.

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 22 listopada 2016 r. Emitent powziął od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. („Fundusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku zbycia przez Fundusz w transakcjach rozliczonych w dniu 15 listopada 2016r. akcji Emitenta, zmniejszył stan posiadania poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Liczba akcji Emitenta posiadanych przez Fundusz przed zawarciem wskazanej wyżej transakcji wynosiła 2 721 856 sztuk akcji, stanowiących 5,01% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 2 721 856 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 5,01 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

W dniu 15 listopada 2016r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 2 644 799 sztuk akcji, stanowiących 4,86% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 2 644 799 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,86 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Podstawa prawna art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami).        

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 listopada 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 22.11.2016 r. część 1

Treść powiadomienia 22.11.2016 r. część 2

POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu  w dniu 21 listopada 2016 roku, podjęła decyzję o powołaniu z dniem 21 listopada 2016 roku na trzyletnią kadencję Pani Heleny Kamińskiej na stanowisko Członka Zarządu Emitenta.

Według najlepszej wiedzy Emitenta Pani Helena Kamińska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Emitent informuje, że życiorys Pani Heleny Kamińskiej dostępny jest na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie/Zarząd Spółki pod adresem https://www.open.pl/relacje-inwestorskie/zarzad-spolki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z  5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

POWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNIOCZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta powierzyła:

1) Panu Tobiaszowi Bury pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz

2) Panu Leszkowi Czarneckiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z  5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

REZYGNACJA Z FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 listopada 2016 r. Pani Aneta Skrodzka-Książek złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta.

Pani Aneta Skrodzka-Książek nadal pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z  5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa informuje, że w dniu dzisiejszym, tj., 18 listopada 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda ("Akcje Oferowane") oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Oferowanych, nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) praw do Akcji Oferowanych oraz 54.356.663 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) jednostkowych praw poboru.

Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.open.pl w zakładce Relacje Inwestorskie oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. www.noblesecurities.pl.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 listopada 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 17.11.2016 r.

REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 listopada 2016 r. do Emitenta wpłynęła rezygnacja Pana Remigiusza Balińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 15 listopada 2016 roku. Pan Remigiusz Baliński nie podał powodów złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z  5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 listopada 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, powołało z dniem 15 listopada 2016 roku do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tobiasza Burego na trzyletnią kadencję, Pana Jacka Lisika na trzyletnią kadencję oraz Pana Stanisława Wlazło na trzyletnią kadencję.

Pan Tobiasz Bury, Pan Jacek Lisik oraz Pan Stanisław Wlazło nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Emitent w załączeniu przedstawia życiorysy Pana Tobiasza Burego, Pana Jacka Lisika oraz Pana Stanisława Wlazło.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z  5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Tobiasz Bury

Jacek Lisik

Stanisław Wlazło

TREŚĆ PODJĘTYCH  UCHWAŁ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 15 LISTOPADA 2016 R.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 15 listopada 2016 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).

Uchwały podjęte przez NWZ Open Finance S.A. 15.11.2016 r.

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. W DNIU 15 LISTOPADA 2016 R.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta („NWZ”), które odbyło się w dniu 15 listopada 2016 r., dysponowali łącznie 35.706.424 głosami. Co najmniej 5% liczby głosów na NWZ  posiadały:

 1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie posiadał 22.909.818 głosów, co stanowiło 64,16% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 42,14% ogólnej liczby głosów,
 2. Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadał 7.996.606 głosów, co stanowiło 22,40% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 14,71% ogólnej liczby głosów,
 3. AVIVA OFE  AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie posiadał 4.800.000 głosów, co stanowiło 13,44% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 8,83% ogólnej liczby głosów,

Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 54.356.663, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 54.356.663.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 listopada 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 15.11.2016 r.

Treść powiadomienia 15.11.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 listopada 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 10.11.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 listopada 2016 roku otrzymał Powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 04.11.2016 r.

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3Q 2016

Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Open Finance S.A. informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2016 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. na dzień 14 listopada 2016 r., zostanie opublikowany w dniu 9 listopada 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2016 roku otrzymał Powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 25.10.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 października 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 24.10.2016 r. część 1

Treść powiadomienia 24.10.2016 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 października 2016 roku otrzymał powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 20.10.2016 r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 543.566,63,00 PLN, NIP 5213280836, REGON 015672908, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym na dzień 15 listopada 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR informacje poufne.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 października 2016 r. do Emitenta wpłynęła rezygnacja Pani Magdaleny Łukaszewicz z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta z dniem 01 grudnia 2016 roku. Pani Magdalena Łukaszewicz nie podała powodów złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z  5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 07 października 2016 roku otrzymał powiadomienia od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 07.10.2016 r. część 1

Treść powiadomienia 07.10.2016 r. część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 05 października 2016 roku otrzymał powiadomienia od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 05.10.2016 r.

POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 października 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, powołało z dniem 4 października 2016 roku do składu Rady Nadzorczej Emitenta Panią Małgorzatę Szturmowicz na trzyletnią kadencję.

 

Pani Małgorzata Szturmowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

 

Emitent w załączeniu przedstawia życiorys Pani Małgorzaty Szturmowicz.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z  5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

 

Życiorys Małgorzaty Szturmowicz

TREŚĆ PODJĘTYCH  UCHWAŁ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 4 października 2016 r.

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).

 

Treści uchwał podjętych przez NWZ Open Finance S.A.

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta („NWZ”), które odbyło się w dniu 4 października 2016 r., dysponowali łącznie 37.587.194 głosami. Co najmniej 5% liczby głosów na NWZ  w dniu 4 października 2016 r. posiadały:

 

a) Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie posiadał 22.909.818 głosów, co stanowiło 60,96% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 42,14% ogólnej liczby głosów,

b) Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadał 7.996.606 głosów, co stanowiło 21,27% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 14,71% ogólnej liczby głosów,

c) AVIVA OFE  AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie posiadał 4.800.000 głosów, co stanowiło 12,77% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 8,83% ogólnej liczby głosów,

d) Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie posiadał 1 880 770 głosów, co stanowiło 5 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 3,46% ogólnej liczby głosów.

 

Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 54.356.663, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 54.356.663.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 października 2016 roku otrzymał Powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 03.10.2016 r. część 1

Treść powiadomienia 03.10.2016 r. część 2

SPRZEDAŻ AKCJI OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 września 2016 roku, Emitent dokonał sprzedaży 549.450 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, nieuprzywilejowanych spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Open TFI"), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda akcja, stanowiących w sumie 9,99 % w kapitale zakładowym oraz 9,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, za cenę w wysokości 18.391.590 zł (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden pięćset dziewięćdziesiąt).

 

Uzyskane przez Emitenta środki  z powyższej transakcji w kwocie 18.391.590 zł zostaną przeznaczone na:

1) wykup przez Emitenta 2,92% akcji w kapitale zakładowym Open TFI za kwotę 4 653 584 zł od wybranych akcjonariuszy mniejszościowych,

2) spłatę zadłużenia Emitenta względem Idea Banku S.A. z siedzibą Warszawie.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 września 2016 roku otrzymał Powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 29.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2016 roku otrzymał Powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 27.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 września 2016 roku otrzymał Powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 23.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 września 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść powiadomienia 21.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 września 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

 

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 20.09.2016 część 1

Treść powiadomienia 20.09.2016 część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 września 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 15.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2016 roku otrzymał Powiadomienia od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść Powiadomienia 13.09.2016 część 1

Treść Powiadomienia 13.09.2016 część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 września 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść Powiadomienia 09.09.2016 część 1

Treść Powiadomienia 09.09.2016 część 2

OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 543.366,63,00 PLN, NIP 5213280836, REGON 015672908, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ( 2 ) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym na dzień 04 października 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR informacje poufne.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 września 2016 roku otrzymał Powiadomienia od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 07.09.2016 r. cz. 1

Treść powiadomienia 07.09.2016 r. cz. 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 05 września 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 05.09.2016 r. cz. 1

Treść powiadomienia 05.09.2016 r. cz. 2

REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 września 2016 r. do Emitenta wpłynęła rezygnacja Pana Jarosława Augustyniaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 1 października 2016 roku. Pan Jarosław Augustyniak nie podał powodów złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z  5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 września 2016 roku otrzymał Powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 01.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 sierpnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść powiadomienia 31.08.2016 r. cz. 1

Treść powiadomienia 31.08.2016 r. cz. 2

               

TREŚĆ PODJĘTYCH  UCHWAŁ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 29 SIERPNIA 2016 R.

Raport bieżący nr 117 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. 29.08.2016 r.

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. W DNIU 29 SIERPNIA 2016 R.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta („NWZ”), które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2016 r., dysponowali łącznie 40.206.424 głosami. Co najmniej 5% liczby głosów na NWZ  w dniu 29 sierpnia 2016 r. posiadały:

 

1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie posiadał 22.909.818 głosów, co stanowiło 56,98% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 42,14% ogólnej liczby głosów,

2. Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadał 7.996.606 głosów, co stanowiło 19,89% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 14,71% ogólnej liczby głosów,

3. AVIVA OFE  AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie posiadał 4.800.000 głosów, co stanowiło 11,94% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 8,83% ogólnej liczby głosów,

4. Nationale – Nederlanden OFE z siedzibą w Warszawie posiadał 4 500 000 głosów, co stanowiło 11,19% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 8,28% ogólnej liczby głosów.

 

Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 54.356.663, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 54.356.663.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

INFORMACJA ZARZĄDU O ZMIANACH W OKRESIE I METODZIE AMORTYZACJI NABYTYCH BAZ KLIENTÓW

Zarząd Open Finance S.A.  z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2016 roku zakończył proces analizy w zakresie adekwatności okresów użytkowania oraz metod amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w postaci nabywanych baz danych zawierających dane kontaktowe do potencjalnych klientów Grupy.

Analiza polegała na szczegółowej segmentacji i weryfikacji posiadanej bazy klientów pod kątem jej efektywności oraz możliwości generowania w przyszłości korzyści ekonomicznych. W ramach analizy Grupa oszacowała oczekiwany poziom przepływów pieniężnych przypisanych do tego składnika aktywów w oparciu o historyczny i prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży usług klientów, których dane kontaktowe znajdują się w nabywanych bazach. Przeprowadzona analiza była efektem rozpoczętego w marcu 2016 roku procesu optymalizacji działania sieci stacjonarnych Grupy w wyniku którego część agentów pracujących w modelu stacjonarnym i korzystających z nabytych przez Grupę baz klientów, zostało przeniesionych do pracy w modelu „mobilnym”, polegającym na samodzielnym pozyskaniu klienta.

W wyniku powyższej analizy Emitent dokonał następujących zmian w okresie i metodzie amortyzacji nabytych baz klientów:

- okres amortyzacji został skrócony z 7 do 4 lat,

- metoda amortyzacji została zmieniona z liniowej na degresywną w oparciu o metodę sumy cyfr, jako że powyższa analiza wykazała, że nabyta baza klientów generuje najwięcej korzyści ekonomicznych w pierwszym i drugim roku od momentu jej nabycia. Emitent ustalił następujące stawki amortyzacji dla poszczególnych lat: w pierwszym roku baza zostanie zamortyzowana w 43%, w drugim roku w 31%, w trzecim roku w 19% a w czwartym roku w 7%.

Zgodnie z MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” skrócenie okresu oraz zmiana metody amortyzacji, jest zmianą wartości szacunkowych i powinna zostać ujęta prospektywnie.  W efekcie Zarząd Emitenta podjął decyzję o zamiarze ujęcia tej zmiany w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku, z efektem od dnia 1 stycznia 2016 roku. Wyżej opisana zmiana spowoduje wzrost amortyzacji nabytej bazy w okresie 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2016 roku o 41.534 tys. zł, i w związku z tym amortyzacja bazy w tym okresie wyniesie 51.683 tys. zł.

Dla pozostałej do zamortyzowania wartości  bazy klientów, Emitent przeprowadził test na utratę wartości na dzień 30 czerwca 2016 roku polegający na porównaniu wartości bilansowej nabytej bazy z jej wartością odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna bazy została oszacowana w oparciu o oczekiwany poziom przyszłych przepływów pieniężnych przypisanych do tego składnika aktywów na podstawie historycznych i prognozowanych przychodów ze sprzedaży usług klientów które znajdują się w nabywanych bazach, i zdyskontowana średnim ważonym kosztem kapitału w wysokości 9,38%. Przeprowadzony test wykazał utratę wartości w wysokości 12.941 tys. zł, którą Emitent zamierza ująć w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres 6 miesięcy zakończonych w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Podejmując decyzję o dokonaniu wyżej opisanej zmiany Zarząd Emitenta kieruje się zasadą ostrożnego osądu. Emitent zwraca uwagę, iż wyżej opisana zmiana ma charakter niepieniężny i nie wpływa na płynność i działalność operacyjną Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. Zarząd Emitenta nadal będzie kontynuować strategię rozwoju działalności w oparciu o podstawowe kategorie produktowe i wyznaczone kierunki rozwoju.

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości amortyzacji bazy oraz ewentualnego odpisu aktualizującego zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. który będzie opublikowany w dniu 30 sierpnia 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna.

 

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 sierpnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść powiadomienia 25.08.2016 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODPISANIA PLANU POŁACZENIA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 110/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 sierpnia 2016 roku powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Open Finance TFI” albo „Spółka Przejmowana”) o uzgodnieniu i podpisaniu planu połączenia ze spółką Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Noble Funds TFI” albo „Spółka Przejmująca”).

Połączenie spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Noble Funds TFI poprzez nową emisję akcji, które Noble Funds TFI przyzna akcjonariuszom Open Finance TFI.

W wyniku połączenia akcjonariusze Open Finance TFI staną się akcjonariuszami Noble Funds TFI z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Noble Funds TFI.

W związku z połączeniem, akcjonariuszom Open Finance TFI w zamian za posiadane akcje Open Finance TFI zostaną przyznane akcje Noble Funds TFI w następującym stosunku:

- za 63,8174931 (sześćdziesiąt trzy i 8174931/10000000) akcji Open Finance TFI o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda przyznana zostanie 1 (jedna) akcja Noble Funds TFI o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 sierpnia 2016 roku otrzymał Powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść powiadomienia 22.08.2016 r.          

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 sierpnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 19.08.2016 r. cz. 1

Treść powiadomienia 19.08.2016 r. cz. 2             

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 sierpnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 09.08.2016 cz. 1

Treść powiadomienia 09.08.2016 cz. 2

INFORMACJA O PLANOWANIU POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZALEŻNEJ EMITENTA

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 sierpnia 2016 roku podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem  połączenia spółki zależnej od Emitenta, tj. Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada udział w wysokości 76,25 % kapitału zakładowego dający prawo do 76,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ze Spółką Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada udział w wysokości 9,99 % kapitału zakładowego dający prawo do 9,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszym półroczu 2017 r.

Połączenie spółek miałoby na celu zbudowanie jednego z rynkowych liderów, który dzięki integracji kompetencji w zarządzaniu w szeregu różnych klasach aktywów zwiększy możliwość kreacji, promocji i efektywnego zarządzania funduszami. Jednocześnie celem połączenia byłoby osiągnięcie istotnych synergii operacyjnych i kosztowych.

Połączenie stanowiłoby również strategiczne działanie biznesowe Emitenta.

O poszczególnych etapach procedury połączeniowej, w szczególności o podjęciu przez łączące się Spółki decyzji o zamiarze połączenia oraz przyjęciu planu połączenia, Emitent będzie informował w odrębnych raportach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 sierpnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść powiadomienia 08.08.2016 cz. 1

Treść powiadomienia 08.08.2016 cz. 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 sierpnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia 03.08.2016 cz. 1

Treść powiadomienia 03.08.2016 cz. 2

TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU

 

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, Emitent przekazuje poniżej brzmienie proponowanych zmian Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 sierpnia 2016 roku:

Postanawia zmienić 8 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:

Aktualne brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 543.566,63 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 63/100) i dzieli się na: 

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, 

b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć trzy)  akcji zwykłych na

Proponowane brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 543 566,64 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 64/100) i nie więcej niż 743 566,63 (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 63/100) i dzieli się na:

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, 

b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. 

c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

e) nie mniej niż 1 (jedna) nie więcej niż 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

Ponadto w § 18 po ust. 2 Statutu Spółki  proponowane jest dodanie nowych ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:

3. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu.

4. Zadania i regulamin działania komitetu, ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.

 

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 543.566,63 PLN, NIP 5213280836, REGON 015672908, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym na dzień 29 sierpnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie Zarządu do projektu Uchwały nr 3

Uzasadnienie Zarządu do projektu Uchwały nr 5

INFORMACJA O PLANOWANIU EMISJI AKCJI

 

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawie w nawiązaniu di Raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku, w którym informował o podjęciu decyzji o planowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze wtórnej oferty publicznej („SPO”) w kwocie nie wyższej niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), niniejszym podaje do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta:

 

1. Podwyższenie kapitału zakładowego emitenta planowane jest o kwotę nie niższą niż 1 gr (słownie: jeden grosz) oraz nie wyższą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie jednej), lecz nie więcej niż 20.000.000 (słownie dwudziestu milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda ("Akcje Nowej Emisji").

 

2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

 

3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

 

a) w przypadku, gdy Akcje Nowej Emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,

 

b) w przypadku, gdy Akcje Nowej Emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

 

4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

 

5. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru („Prawo Poboru”). Jedno Prawo Poboru uprawnia do subskrybowania 0,36794017 (zero - przecinek - trzy - sześć - siedem - dziewięć - cztery - zero - jeden - siedem) Akcji Nowej Emisji („Współczynnik”). Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielanych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, w wykonaniu których osoba ta złożyła ważne zapisy, przez Współczynnik, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ponadto akcjonariusze, którym służy Prawo Poboru uprawnieni będą do złożenia dodatkowego zapisu na Akcje Nowej Emisji zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 KSH. Liczba Akcji Nowej Emisji przydzielonych danej osobie nie może przekraczać liczby Akcji Nowej Emisji subskrybowanych przez tę osobę.

 

O kolejnych etapach planowanej procedury SPO Emitent będzie informował w odrębnych raportach.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 sierpnia 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść Powiadomienia 01.08.2016 część 1

Treść Powiadomienia 01.08.2016 część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 lipca 2016 roku powziął informację od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść Powiadomienia 29.07.2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 lipca 2016 roku otrzymał Powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Powiadomienie 

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 lipca 2016 roku otrzymał Powiadomienia od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

OP 2016-07-18 część 1     2016-07-18 część 2

OP 2016-07-19 część 1     2016-07-19 część 2

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 lipca 2016 roku otrzymał Powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Powiadomienie (animacja)

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 lipca 2016 roku otrzymał Powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Powiadomienie (animacja)

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 lipca 2016 roku otrzymał Powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Powiadomienie (animacja)

INFORMACJA O PLANOWANIU EMISJI AKCJI

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 lipca 2016 roku, podjął decyzję o planowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze wtórnej oferty publicznej („SPO”) w kwocie nie wyższej niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru).

O kolejnych etapach planowanej procedury SPO Emitent będzie informował w odrębnych raportach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 07 lipca 2016 roku otrzymał Powiadomienie od NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na  rynku (Rozporządzenie MAR).

Pełna treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu. Powiadomienie dotyczy osoby blisko związanej z Panem Remigiuszem Balińskim, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Powiadomienie

 

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 5 lipca 2016 r. otrzymał na podstawie art. 160 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ww. ustawy – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji  dotyczących akcji Emitenta w dniu – 01.07.2016 r.:

a. w dniu 01.07.2016 r.: sprzedaż 280 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,92 zł,

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 19 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Rozporządzenie MAR.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 01 lipca 2016 r. otrzymał w oparciu o art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn.zm.), zawiadomienia od:

 1. Pani Anety Skrodzkiej-Książek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta,

 2. Pana Remigiusza Balińskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta

 3. Pana Leszka Czarneckiego - Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 4. Pana Jarosława Augustyniaka - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,

 5. Pani Izabeli Lubczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,

zawiadomienia o dokonaniu przez osoby blisko z nimi związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy tj. Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie niżej wymienionych transakcji:

a) zbycia przez Idea Bank S.A. na własny rachunek w dniu 30.06.2016 r. - 7.996.606 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, za łączną cenę 88.153.207,60zł tj. za cenę 11,02 zł za jedną akcję;

b) nabycia przez Idea Expert S.A. na własny rachunek w dniu 30.06.2016 r. - 7.996.606 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, za łączną cenę 88.153.207,60zł tj. za cenę 11,02 zł za jedną akcję.

W/w transakcje dokonane zostały poza obrotem zorganizowanym za pośrednictwem Noble Securities S.A.

 1. Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank oraz Członka Rady Nadzorczej Idea Expert,

 2. Pan Remigiusz Baliński jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Expert,

 3. Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Expert,

 4. Pan Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank i pośrednio dominującym Idea Expert,

 5. Pan Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Bankoraz Członka Rady Nadzorczej Idea Expert.

  

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1 lipca 2016 r. Emitent otrzymał  od Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku zbycia przez Bank w dniu 30 czerwca 2016 r. 7 996 606 akcji Emitenta stanowiących 14,71% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 7 996 606 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 14.71% w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Bank nie posiada obecnie żadnych akcji Emitenta.

Transakcja zbycia akcji przez Bank została dokonana poza obrotem zorganizowanym, za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A.

Liczba akcji Emitenta posiadanych przez Bank przed zawarciem wskazanej wyżej transakcji wynosiła 7 996 606 sztuk akcji, stanowiących 14,71%  w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 7 996 606 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 14,71 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Bank nie zamierza nabywać akcji Emitenta w okresie 12 miesięcy od niniejszego zawiadomienia.

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Bankiem do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

Spółka Idea Expert S.A. - podmiot zależny od Banku, na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia posiada 7 996 606 akcji Emitenta stanowiących 14,71%  w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 7 996 606 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 14,71 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1 lipca 2016 r. Emitent otrzymał  od Idea Expert  S.A. z siedzibą w Warszawie („Idea Expert”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku nabycia przez Idea Expert w dniu 30 czerwca 2016 r. 7 996 606 akcji Emitenta stanowiących 14,71%  w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 7 996 606 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 14,71 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta, nastąpiło przekroczenie przez Spółkę 10 % ogólnej liczby głosów  Emitenta. 

Transakcja nabycia akcji została dokonana poza obrotem zorganizowanym, za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Idea Expert nie posiadała akcji Emitenta. Liczba akcji Emitenta posiadanych aktualnie przez Idea Expert wynosi 7 996 606 akcji, stanowiących 14,71% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 7 996 606 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 14,71 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Idea Expert nie przewiduje dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta w okresie 12 miesięcy od niniejszego zawiadomienia.

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Idea Expert do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

Według najlepszej wiedzy Idea Expert podmioty zależne od Idea Expert nie posiadają akcji Emitenta.

Podstawa prawna art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 lipca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji  dotyczących akcji Emitenta w dniach 28.06.2016 r. – 30.06.2016 r.:

a) w dniu 28.06.2016 r.: sprzedaż 1673 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,85 zł,

 

b) w dniu 30.06.2016 r.: sprzedaż 20 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,92 zł,

 

c) w dniu 30.06.2016 r.: kupno 300 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,80 zł,

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 czerwca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji  dotyczących akcji Emitenta w dniach 24.06.2016 r. – 27.06.2016 r.:

a. w dniu 24.06.2016 r.: kupno 1826 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,80 zł,

 

b. w dniu 27.06.2016 r.: sprzedaż 853 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,78 zł,

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 czerwca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji  dotyczących akcji Emitenta w dniach 22.06.2016 r. – 23.06.2016 r.:

             a) w dniu 22.06.2016 r.: sprzedaż 650 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,85 zł,

             b) w dniu 23.06.2016 r.: sprzedaż 1124 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,87 zł,

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 23 czerwca 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Remigiusza Balińskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn.  zm.) – spółkę NOBLE Securites S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 20 - 21 czerwca 2016 roku”

a)w dniu 20.06.2016r. kupno 2.632  akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPFIN 00010 po średniej cenie za akcję 2,85 zł,

b)w dniu 21.06.2016r. sprzedaż 350 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPFIN 00010 po średniej cenie za akcję 2,85 zł,

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Transakcje, o których mowa powyżej miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A.  na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia  29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn.  zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 czerwca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji  dotyczących akcji Emitenta w dniach 16.06.2016 r. – 17.06.2016 r.:

a. w dniu 16.06.2016 r.: kupno 2360 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,82 zł,

 

b. w dniu 16.06.2016 r.: sprzedaż 1000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,89 zł,

 

c, w dniu 17.06.2016 r.: sprzedaż 2650 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,84 zł.

 

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 czerwca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji  dotyczących akcji Emitenta w dniach 14.06.2016 r. – 15.06.2016 r.:

a. w dniu 14.06.2016 r.: kupno 1543 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,95 zł,

 

b. w dniu 15.06.2016 r.: kupno 1816 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,87 zł,

 

c. w dniu 15.06.2016 r.: sprzedaż 1300 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,93 zł.

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 czerwca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji  dotyczących akcji Emitenta w dniach 09.06.2016 r. – 10.06.2016 r.:

a. w dniu 09.06.2016 r.: kupno 272 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,06 zł,

 

b. w dniu 10.06.2016 r.: sprzedaż 300 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,05 zł,

 

c. w dniu 10.06.2016 r.: kupno 722 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,06 zł.

 

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 czerwca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji  dotyczących akcji Emitenta w dniach 03.06.2016 r. – 06.06.2016 r.:

a. w dniu 03.06.2016 r.: sprzedaż 500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,26 zł,

 

b.w dniu 06.06.2016 r.: kupno 1181 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,15 zł,

 

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 6 czerwca 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:

 1. Pani Anety Skrodzkiej–Książek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta,
 2. Pana Remigiusza Balińskiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,
 3. Pana Jarosława Augustyniaka - Członka Rady Nadzorczej Emitenta
 4. Pani Izabeli Lubczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,

oraz w dniu dzisiejszym, tj. 7 czerwca 2016 r. otrzymał zawiadomienie od:

 1. Pana dr. Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,

 

o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) - osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:

 1. transakcji nabycia w dniu 2 czerwca 2016 r. 85 571 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,19 zł,
 2. transakcji nabycia w dniu 3 czerwca 2016 r. 28 400 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,25 zł,

W/w transakcje nabycia Akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank.

Pan Remigiusz Baliński  jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank.

Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank.

Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank. 

Pan Izabela Lubczyńska pełni funkcję  Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

TREŚĆ PODJĘTYCH ORAZ NIEPODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 3 CZERWCA 2016 R.

TREŚĆ PODJĘTYCH  ORAZ NIEPODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 3 CZERWCA 2016 R.

Raport bieżący nr 83 z dnia 3 czerwca 2016 r.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) przedstawia w załączeniu uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 3 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik nr 1

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. W DNIU 3 CZERWCA 2016 R.

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. W DNIU 3 CZERWCA 2016 R.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 3 czerwca 2016 r., dysponowali łącznie 37.245.791 głosami. Co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ  w dniu 3 czerwca 2016 r. posiadały:

 1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie posiadał 22.909.818 głosów, co stanowiło 61,51% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 42,14% ogólnej liczby głosów,
 2. Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie posiadał 7.434.958 głosów, co stanowiło 19,96% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 13,91% ogólnej liczby głosów,
 3. AVIVA OFE  AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie posiadał 4.800.000 głosów, co stanowiło 12,89% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 8,83% ogólnej liczby głosów,
 4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie posiadał 2 101 000 głosów, co stanowiło 5,64% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 3,86% ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 54.356.663, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 54.356.663.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 czerwca 2016 r. Emitent otrzymał  od dr. Leszka Czarneckiego zawiadomienie w trybie art. 69 i 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 16 maja 2016 r. dr Leszek Czarnecki nabył pośrednio – za pośrednictwem Idea Bank S.A. 65 090 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 65 090 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,12% ogólnej liczby głosów oraz 0,12% kapitału zakładowego Emitenta, co spowodowało zmianę posiadanego przez dr. Leszka Czarneckiego pośrednio udziału u Emitenta o ponad 1% ogólnej liczby głosów.

Przed ww. pośrednim nabyciem akcji dr Leszek Czarnecki posiadał pośrednio – za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A. i Idea Bank S.A. 30 344 776 akcji Emitenta uprawniających do 30 344 776 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 55,83% ogólnej liczby głosów oraz 55,83% kapitału zakładowego Emitenta.

Po ww. pośrednim nabyciu akcji dr Leszek Czarnecki posiadał pośrednio – za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A. i Idea Bank S.A. 30 409 866 akcji Emitenta uprawniających do 30 409 866 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 55,95% ogólnej liczby głosów oraz 55,95% kapitału zakładowego Emitenta.

Obecnie tj. 3 czerwca 2016 r. dr Leszek Czarnecki posiada pośrednio za pośrednictwem niżej wymienionych spółek 30 901 222 akcji Emitenta uprawniających do 30 901 222 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 56,85% ogólnej liczby głosów oraz 56.85% kapitału zakładowego Emitenta.

Według najlepszej wiedzy dr. Leszka Czarneckiego, obecnie (3 czerwca 2016 r.) niżej wymienione podmioty posiadają akcje Emitenta:

- Idea Bank S.A. – 7 991 404 akcji

- Getin Noble Bank S.A. – 22 909 818 akcji

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z dr. Leszkiem Czarneckim do wykonywania praw głosu z akcji Emitenta.

Podstawa prawna art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami).

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 2 czerwca 2016 r. Emitent otrzymał  od Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie  („Idea Bank”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku nabycia przez Idea Bank akcji Emitenta nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez Idea Bank udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta o co najmniej 2 %.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta nastąpiła wskutek nabycie przez Idea Bank w okresie od 21 grudnia 2015 roku do 30 maja 2016 roku łącznie 1 108 769 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta (dalej „Akcje”) w trybie transakcji sesyjnych zwykłych, dokonanych za pośrednictwem domu maklerskiego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Liczba akcji Emitenta posiadanych przez Idea Bank przed zawarciem wskazanych wyżej transakcji nabycia, tj. na dzień 20 grudnia 2015 roku, wynosiła 6 590 182 akcje, stanowiących 12,12 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 12,12 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Liczba akcji Emitenta posiadanych aktualnie przez Idea Bank, tj. na dzień zmiany udziału w ogólnej licznie głosów Emitenta, wynosi 7 698 951 akcji, stanowiących 14,16 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 14,16 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Idea Bank nie wyklucza dalszego nabywania akcji Emitenta w okresie 12 miesięcy od niniejszego zawiadomienia.

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Idea Bank do wykonywania prawa głosów z akcji Emitenta.

Według najlepszej wiedzy Idea Bank podmioty zależne od Idea Bank nie posiadają akcji Emitenta.

Podstawa prawna art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 czerwca 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:

 1. Pani Anety Skrodzkiej–Książek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta,
 2. Pana Remigiusza Balińskiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,
 3. Pana dr. Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 4. Pana Jarosława Augustyniaka - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 5. Pani Izabeli Lubczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,

 

o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) - osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:

 1. transakcji nabycia w dniu 30 maja 2016 r. 108 769 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,10 zł,
 2. transakcji nabycia w dniu 31 maja 2016 r. 123 570 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,19 zł,
 3. transakcji nabycia w dniu 1 czerwca 2016 r. 60 114 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,20 zł,

W/w transakcje nabycia Akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank.

Pan Remigiusz Baliński  jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank.

Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank.

Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank. 

Pan Izabela Lubczyńska pełni funkcję  Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 czerwca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji  dotyczących akcji Emitenta w dniach 30.05.2016 r. – 31.05.2016 r.:

a. w dniu 30.05.2016 r.: sprzedaż 2450 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,05 zł,

 

b. w dniu 30.05.2016 r.: kupno 500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,10 zł,

 

c. w dniu 31.05.2016 r.: kupno 1500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,19 zł,

 

d. w dniu 31.05.2016 r.: sprzedaż 2352 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,19 zł,

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 maja 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji  dotyczących akcji Emitenta w dniu 25.05.2016 r.:

 1. w dniu 25.05.2016 r.: kupno 2480 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,05 zł,

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 maja 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:

 1. Pani Anety Skrodzkiej–Książek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta,
 2. Pana Remigiusza Balińskiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,
 3. Pana dr. Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 4. Pana Jarosława Augustyniaka - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 5. Pani Izabeli Lubczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,

 

o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) - osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:

 1. transakcji nabycia w dniu 19 maja 2016 r. 40 480 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,18 zł,
 2. transakcji nabycia w dniu 20 maja 2016 r. 17 809 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,18 zł,

W/w transakcje nabycia Akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank.

Pan Remigiusz Baliński  jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank.

Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank.

Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank. 

Pan Izabela Lubczyńska pełni funkcję  Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 maja 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji  dotyczących akcji Emitenta w dniu 24.05.2016 r.:

 1. w dniu 24.05.2016 r.: kupno 314 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,05 zł,

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 maja 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji  dotyczących akcji Emitenta w dniach 20.05.2016 r. – 23.05.2016 r.:

a. w dniu 20.05.2016 r.: sprzedaż 2350 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,25 zł,

 

b. w dniu 20.05.2016 r.: kupno 2500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,20 zł,

 

c. w dniu 23.05.2016 r.: kupno 490 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,13 zł,

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 maja 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji  dotyczących akcji Emitenta w dniu 18.05.2016 r.:

 1. w dniu 18.05.2016 r.: kupno 388 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,18 zł,

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 19 maja 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:

          1. Pani Anety Skrodzkiej–Książek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta,

          2. Pana Remigiusza Balińskiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,

          3. Pana Jarosława Augustyniaka - Członka Rady Nadzorczej Emitenta

          4. Pani Izabeli Lubczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,

oraz w dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2016 r. otrzymał zawiadomienie od:

          5. Pana dr. Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,

 

o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) - osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:

 1. transakcji nabycia w dniu 16 maja 2016 r. 65 090 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,18 zł,
 2. transakcji nabycia w dniu 17 maja 2016 r. 3 974 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,19 zł,
 3. transakcji nabycia w dniu 18 maja 2016 r. 27 871 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,19 zł.  

W/w transakcje nabycia Akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank.

Pan Remigiusz Baliński  jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank.

Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank.

Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank. 

Pan Izabela Lubczyńska pełni funkcję  Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A....

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 maja 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji  dotyczących akcji Emitenta w dniach 13.05.2016 r. – 16.05.2016 r.:

 1. w dniu 13.05.2016 r.: sprzedaż 2000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,07 zł,
 2. w dniu 13.05.2016 r.: kupno 2651 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,05 zł,
 3. w dniu 16.05.2016 r.: sprzedaż 1000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,09 zł,

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A....

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 maja 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 10.05.2016 r. – 11.05.2016 r.:

a)      w dniu 10.05.2016 r.: sprzedaż 842 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,43 zł,

b)      w dniu 10.05.2016 r.: kupno 2200 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,41 zł,

c)       w dniu 11.05.2016 r.: kupno 1970 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,32 zł,

d)      w dniu 11.05.2016 r.: sprzedaż 1500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,33 zł.

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

 

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1 KWARTAŁ 2016 ROKU...

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1 KWARTAŁ 2016 ROKU

Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Open Finance S.A. informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za 1Q 2016 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. na dzień 16 maja 2016 r., zostanie opublikowany w dniu 13 maja 2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A....

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 maja 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu 04.05.2016 r.:

a)      w dniu 04.05.2016 r.: sprzedaż 1899 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,58 zł,

b)      w dniu 04.05.2016 r.: kupno 2113 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,55 zł,

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 543.566,63,00 PLN, NIP 5213280836, REGON 015672908, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym na dzień 03 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami)

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 04 maja 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:

1.      Pani Anety Skrodzkiej-Książek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta

2.      Pana Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta

3.      Pana Jarosława Augustyniaka - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,

oraz w dniu dzisiejszym, tj. 05 maja otrzymał zawiadomienie od:

4.      Pana Remigiusza Balińskiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,

5.      Pani Izabeli Lubczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta

o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) - osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:

a)      transakcji nabycia w dniu 28 kwietnia 2016 r. 19 434 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,63 zł.,

b)      transakcji nabycia w dniu 29 kwietnia 2016 r. 58 861 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,73 zł.

W/w transakcje nabycia akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank,

Pan Remigiusz Baliński  jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank,

Pan Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank,

Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank,

Pan Izabela Lubczyńska pełni funkcję  Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.

  

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

 

ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia 2016 r. umowy nabycia („Umowa Nabycia”) akcji  spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa („Noble Funds”), pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), przy udziale i za pośrednictwem Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest nabycie przez Emitenta 9.993 (dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii A Noble Funds, imiennych, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5 zł każda, o numerach od 1 do 9 993 („Akcje”) stanowiących 9,99 % kapitału zakładowego i dających prawo do 9,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Funds.

Strony Umowy Nabycia ustaliły cenę za jedną akcję w wysokości 2.099,16  zł.

Mając powyższe na uwadze sprzedaż Akcji na podstawie Umowy Nabycia nastąpiło za kwotę 20.976.905,88  zł (dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć  złotych 88/100).

Emitent zobowiązuje się zapłacić cenę za Akcje Bankowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r., z tym, że w poniżej określonych terminach Emitent płacić będziecie raty ceny za Akcje w następujących wysokościach:

(a) do dnia 30 kwietnia 2017 r., kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100), powiększoną o kwotę 181.972,60 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 60/100), tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;

(b) do dnia 30 października 2017 r., kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100), powiększoną o kwotę 272.219,18 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewiętnaście złotych 18/100), tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;

(c) do dnia 30 kwietnia 2018 r., kwotę tj. 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100), powiększoną o kwotę 361.972,60 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 60/100), tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;

(d) do dnia 30 października 2018 r., kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100), powiększoną o kwotę 452.219,18 zł (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewiętnaście złotych 18/100), tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;

(e) do dnia 30 kwietnia 2019 r., pozostałą kwotę tj. 4.976.905,88 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych 88/100), powiększoną o kwotę 674.336,66 zł (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 66/100), tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności.

Zapłata za Akcje wraz z wynagrodzeniem za udzielenie odroczonego terminu płatności przez Emitenta na rzecz Banku nastąpi za pośrednictwem Noble Securities S.A.

Mając na uwadze odroczone terminy płatności za Akcje, Emitent oraz Bank zawarły umowę zastawu na Akcjach w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania Emitenta, co do płatności ceny za Akcje oraz wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności

W pozostałym zakresie warunki Umowy Nabycia, nie odbiegają od standardów rynkowych. W Umowie Nabycia nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa Nabycia nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382)

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 28 kwietnia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:
1.       Pani Anety Skrodzkiej–Książek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta,
2.       Pana Remigiusza Balińskiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,
3.       Pana Jarosława Augustyniaka - Członka Rady Nadzorczej Emitenta
4.       Pani Izabeli Lubczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
oraz w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:
 
5.       Pana dr. Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) - osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:
 
a)      transakcji nabycia w dniu 25 kwietnia 2016 r. 950 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,64 zł,
 
b)      transakcji nabycia w dniu 26 kwietnia 2016 r. 750 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,64 zł,
 
c)       transakcji nabycia w dniu 27 kwietnia 2016 r. 6 526 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,64 zł.  
 
W/w transakcje nabycia Akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
 
Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank.
 
Pan Remigiusz Baliński jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank.
 
Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank. 
 
Pan Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
 

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 kwietnia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 22.04.2016 r. -25.04.2016 r.:
 
a)      w dniu 22.04.2016 r.: sprzedaż 1404 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,69 zł,
 
b)      w dniu 22.04.2016 r.: kupno 2006 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,74 zł,
 
c)       w dniu 25.04.2016 r.: sprzedaż 500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,70 zł
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 kwietnia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:
1.       Pani Anety Skrodzkiej–Książek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta,
2.       Pana Remigiusza Balińskiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,
3.       Pana dr. Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
4.       Pana Jarosława Augustyniaka - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
5.       Pani Izabeli Lubczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) - osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:
 
a)      transakcji nabycia w dniu 19 kwietnia 2016 r. 3 810 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,79 zł,
 
b)      transakcji nabycia w dniu 20 kwietnia 2016 r. 2 145 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,78 zł,
 
c)       transakcji nabycia w dniu 21 kwietnia 2016 r. 5 989 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem
ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,76 zł, 
 
d)      transakcji nabycia w dniu 22 kwietnia 2016 r. 31 806 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,69 zł.
 
W/w transakcje nabycia Akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
 
Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank.
 
Pan Remigiusz Baliński jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank.
 
Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank. 
 
Pan Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 kwietnia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 20.04.2016 r. -21.04.2016 r.:
 
a)      w dniu 20.04.2016 r.: kupno 147 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,77 zł,
 
b)      w dniu 20.04.2016 r.: sprzedaż 200 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,91 zł,
 
c)       w dniu 21.04.2016 r.: kupno 53 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,77 zł
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 20 kwietnia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 18.04.2016 r. -19.04.2016 r.:
 
a)      w dniu 18.04.2016 r.: sprzedaż 260 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,95 zł,
 
b)      w dniu 18.04.2016 r.: kupno 300 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,86 zł,
 
c)       w dniu 19.04.2016 r.: kupno 200 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,80 zł
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 kwietnia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:
 
1.       Pani Anety Skrodzkiej–Książek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta,
 
2.       Pana Remigiusza Balińskiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,
 
3.       Pana dr. Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
4.       Pana Jarosława Augustyniaka - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
5.       Pani Izabeli Lubczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) - osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:
 
a)      transakcji nabycia w dniu 13 kwietnia 2016 r. 3 396 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,86 zł,
 
b)      transakcji nabycia w dniu 15 kwietnia 2016 r. 2 862 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,86 zł,
 
c)       transakcji nabycia w dniu 18 kwietnia 2016 r. 2 084 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,85 zł, 
 
W/w transakcje nabycia Akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
 
Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank.
 
Pan Remigiusz Baliński jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank.
 
Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank. 
 
Pan Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 kwietnia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 14.04.2016 r. -15.04.2016 r.:
 
a)      w dniu 14.04.2016 r.: kupno 150 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,94 zł,
 
b)      w dniu 15.04.2016 r.: kupno 300 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,87 zł,
 
c)       w dniu 15.04.2016 r.: sprzedaż 40 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,92 zł
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 kwietnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Remigiusza Balińskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn.  zm.) – spółkę NOBLE Securites S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu 13 kwietnia 2016 roku”

a)      kupno 1.820  akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPFIN 00010 po średniej cenie za akcję 3,94 zł,

b)      sprzedaż 2.053 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPFIN 00010 po średniej cenie za akcję 3,87 zł,

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A. 

Transakcje, o których mowa powyżej miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  w trybie transakcji sesyjnych zwykłych. 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A.  na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta. 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia  29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn.  zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 13 kwietnia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:
 
1.       Pani Anety Skrodzkiej–Książek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta,
2.       Pana Remigiusza Balińskiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,
3.       Pana dr. Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
4.       Pana Jarosława Augustyniaka - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
5.       Pani Izabeli Lubczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) - osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:
 
a)      transakcji nabycia w dniu 7 kwietnia 2016 r. 4 271 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,70 zł,
 
b)      transakcji nabycia w dniu 8 kwietnia 2016 r. 26 080 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,70 zł,
 
c)       transakcji nabycia w dniu 11 kwietnia 2016 r. 6 109 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,79 zł, 
 
d)      transakcji nabycia w dniu 12 kwietnia 2016 r. 7 605 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,79 zł, 
 
W/w transakcje nabycia Akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
 
Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank.
 
Pan Remigiusz Baliński jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank.
 
Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank. 
 
Pan Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 kwietnia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu 11.04.2016 r.:
 
a)      w dniu 11.04.2016 r.: sprzedaż 160 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,80 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 kwietnia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 06.04.2016 r. -07.04.2016 r.:
a)      w dniu 06.04.2016 r.: kupno 300 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,70 zł,
 
b)      w dniu 07.04.2016 r.: kupno 1300 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,71 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 7 kwietnia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:
1.       Pani Anety Skrodzkiej–Książek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta,
2.       Pana Remigiusza Balińskiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,
3.       Pana Jarosława Augustyniaka - Członka Rady Nadzorczej Emitenta
oraz w dniu dzisiejszym, tj. 8 kwietnia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:
4.       Pana dr. Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
5.       Pani Izabeli Lubczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) - osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:
 
a)      transakcji nabycia w dniu 4 kwietnia 2016 r. 26 590 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,64 zł,
 
b)      transakcji nabycia w dniu 5 kwietnia 2016 r. 976 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,80 zł,
 
c)       transakcji nabycia w dniu 6 kwietnia 2016 r. 20 609 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,73 zł.  
 
W/w transakcje nabycia Akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
 
Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank.
 
Pan Remigiusz Baliński jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank.
 
Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank. 
 
Pan Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 7 kwietnia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 04.04.2016 r. -05.04.2016 r.:
 
a)      w dniu 04.04.2016 r.: kupno 1948 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,55 zł,
 
b)      w dniu 04.04.2016 r.: sprzedaż 3973 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,47 zł,
 
c)       w dniu 05.04.2016 r.: kupno 300 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,80 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZMIANA UMOWY ZNACZĄCEJ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.  Zarząd  Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 06 kwietnia 2016 r. został zawarty aneks do UMOWY O DODATKOWE WYNAGRODZENIE zawartej w dniu 14 grudnia 2011 r. („Umowa”) pomiędzy Emitentem, Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu („TU Europa S.A.”), Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("TU Europa Życie") (łącznie „Towarzystwa”) oraz Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Open Life"), ("Aneks").

Zgodnie z treścią Aneksu wejdzie on w życie pod warunkiem zawieszającym, nabycia przez LC Corp BV wszystkich akcji w kapitale spółki Open Life posiadanych obecnie przez TU Europa SA. Emitent o fakcie spełnienia lub nie spełnienia warunku zawieszającego poinformuje w osobnym raporcie.

Zgodnie z Aneksem strony postanowiły, że:

a)  z dniem wejścia w życie Aneksu Open Life przestanie być stroną Umowy oraz Open Life będzie zwolniona z wszystkich zobowiązań płynących z Umowy i przestaną jej przysługiwać prawa z Umowy, za wyjątkiem zobowiązania do zachowania poufności oraz nie będzie uwzględniany w obliczaniu oczekiwanego wyniku technicznego osiągniętego z tytułu współpracy pomiędzy Emitentem i podmiotami powiązanymi z Panem Leszkiem Czarneckim (m.in. Idea Bank z siedzibą w Warszawie, Getin Noble Bank z siedzibą w Warszawie) oraz TU Europa i TU Europa Życie w sektorze bancassurance w  10-letnim planowanym okresie trwania współpracy (“Wynik Współpracy”).

b) nowy Wynik Współpracy wynosić będzie w łącznej wysokości około 1.129,8 milionów PLN (poprzednio 1.230 mln zł).

c) Open Life nie będzie od dnia wejścia Aneksu w życie uwzględniany w obliczaniu Wyniku Współpracy.

Aneks do Umowy o dodatkowe wynagrodzenie określa zmniejszenie poziomu oczekiwanego wyniku technicznego w poszczególnych latach, co może się przełożyć na uzyskanie przez Emitenta dodatkowego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy

Aneks do Umowy o dodatkowym wynagrodzeniu zostały uznane przez Emitenta za znaczące ze względu na wartość przedmiotów tych umów przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

 

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 04 kwietnia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:

1.      Pani Anety Skrodzkiej-Książek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta

2.      Pana Remigiusza Balińskiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,

3.      Pana Jarosława Augustyniaka - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,

4.      Pani Izabeli Lubczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta

oraz w dniu dzisiejszym, tj. 05 kwietnia otrzymał zawiadomienie od:

5.      Pana Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,

 o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) - osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:

a)     transakcji nabycia w dniu 30 marca 2016 r. 23 414 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,17 zł,

b)     transakcji nabycia w dniu 31 marca 2016 r. 40 611 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,25 zł,

c)     transakcji nabycia w dniu 1 kwietnia 2016 r. 10 472 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,30 zł.

W/w transakcje nabycia akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank,

Pan Remigiusz Baliński  jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank,

Pan Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank,

Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank,

Pan Izabela Lubczyńska pełni funkcję  Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.

  

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

 

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 4 kwietnia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 31.03.2016 r. -01.04.2016 r.:
 
a)      w dniu 31.03.2016 r.: sprzedaż 2000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,28 zł,
 
b)      w dniu 01.04.2016 r.: kupno 600 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,28 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 31 marca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 29.03.2016 r. -30.03.2016 r.:
 
a)      w dniu 29.03.2016 r.: sprzedaż 2167 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,94 zł,
 
b)      w dniu 30.03.2016 r.: sprzedaż 4505 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,11 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 marca 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:
 
1.       Pani Anety Skrodzkiej–Książek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta
 
2.       Pana Remigiusza Balińskiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,
 
3.       Pana dr. Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
4.       Pana Jarosława Augustyniaka - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
5.       Pani Izabeli Lubczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) - osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:
 
a)      transakcji nabycia w dniu 23 marca 2016 r. 11 327 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 2,85 zł
 
b)      transakcji nabycia w dniu 24 marca 2016 r. 26 549 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 2,82 zł
 
c)       transakcji nabycia w dniu 29 marca 2016 r. 1 550 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 2,99 zł  
 
W/w transakcje nabycia Akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
 
Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank.
 
Pan Remigiusz Baliński jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank.
 
Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank. 
 
Pan Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 marca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu 24.03.2016 r.:
 
a)      w dniu 24.03.2016 r.: sprzedaż 3170 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,84 zł,
 
b)      w dniu 24.03.2016 r.: kupno 3932 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,81 zł,
 
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
 

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 24 marca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 22.03.2016 r. – 23.03.2016 r.:
 
a)      w dniu 22.03.2016 r.: sprzedaż 1382 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,82 zł,
 
b)      w dniu 22.03.2016 r.: kupno 2818 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,83 zł,
 
c)       w dniu 23.03.2016 r.: kupno 2820 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,75zł,
 
d)      w dniu 23.03.2016 r.: sprzedaż 3870 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,78 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 marca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 18.03.2016 r. – 21.03.2016 r.:
 
a)      w dniu 18.03.2016 r.: sprzedaż 320 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,14 zł,
 
b)      w dniu 18.03.2016 r.: kupno 2937 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,09 zł,
 
c)       w dniu 21.03.2016 r.: sprzedaż 3572 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,91 zł,
 
d)      w dniu 21.03.2016 r.: kupno 5183 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,91 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 marca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 15.03.2016 r. – 17.03.2016 r.:
 
a)      w dniu 15.03.2016 r.: sprzedaż 2652 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,88 zł,
 
b)      w dniu 15.03.2016 r.: kupno 2951 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,83 zł,
 
c)       w dniu 16.03.2016 r.: sprzedaż 5510 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,03 zł,
 
d)      w dniu 16.03.2016 r.: kupno 325 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,04 zł,
 
e)      w dniu 17.03.2016 r.: sprzedaż 6357 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,28 zł,
 
f)       w dniu 17.03.2016 r.: kupno 5246 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,25 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

REKOMENDACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA NIEWYPŁACANIA DYWIDENDY

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że podjął decyzję o przedłożeniu Radzie Nadzorczej Emitenta rekomendacji co do niewypłacania dywidendy z zysku netto, który został wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok. Zarząd Emitenta umotywował swoją rekomendację wskazując, iż wypłaty dywidendy są realizowanie stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta, rekomendując nie dokonywanie wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia w najbliższej przyszłości odpowiedniego poziomu środków pieniężnych niezbędnego do dalszego rozwoju Emitenta.
 
Jednocześnie Emitent informuje, że rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy została rozpatrzona i zaopiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą Emitenta.
 
Podstawa prawna: Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w związku z § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 marca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu 11.03.2016 r.:
 
a)      w dniu 11.03.2016 r.: sprzedaż 500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,81 zł,
 
b)      w dniu 11.03.2016 r.: kupno 2000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,83 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO ZA ROK 2015

 

Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Open Finance S.A. informuje, że raport roczny za rok 2015 i skonsolidowany raport roczny za rok 2015, których termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. na dzień 21 marca 2016 r., zostanie opublikowany w dniu 17 marca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 marca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  09.03.2016 r. – 10.03.2016 r.:
 
a)      w dniu 09.03.2016 r.: kupno 31 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,83 zł,
 
b)      w dniu 10.03.2016 r.: sprzedaż 3482 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,88 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 marca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  07.03.2016 r. – 08.03.2016 r.:
a)      w dniu 07.03.2016 r.: sprzedaż 150 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,89 zł,
 
b)      w dniu 07.03.2016 r.: kupno 2620 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,83 zł,
 
c)       w dniu 08.03.2016 r.: sprzedaż 500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,89 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 marca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  29.02.2016 r. – 02.03.2016 r.:
 
a)      w dniu 29.02.2016 r.: sprzedaż 393 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,91 zł,
 
b)      w dniu 02.03.2016 r.: kupno 112 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,86 zł,
 
c)       w dniu 02.03.2016 r.: sprzedaż 2552 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,94 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 marca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  03.03.2016 r. – 04.03.2016 r.:
 
a)      w dniu 03.03.2016 r.: sprzedaż 12 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,93 zł,
 
b)      w dniu 03.03.2016 r.: kupno 765 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,85 zł,
 
c)       w dniu 04.03.2016 r.: sprzedaż 98 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,93 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

 

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 marca 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu 26.02.2016 r.:
 
a)      w dniu 26.02.2016 r.: sprzedaż 100 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,83 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 lutego 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu 24.02.2016 r.:
 
a)      w dniu 24.02.2016 r.: kupno 1010 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,85 zł,
 
b)      w dniu 24.02.2016 r.: sprzedaż 1400 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,85 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 lutego 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  22.02.2016 r. – 23.02.2016 r.:
 
a)      w dniu 22.02.2016 r.: sprzedaż 1000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,91 zł,
 
 
b)      w dniu 23.02.2016 r.: sprzedaż 330 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,89 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 lutego 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu  19.02.2016 r.:
 
a)      w dniu 19.02.2016 r.: sprzedaż 1000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,85 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 lutego 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  16.02.2016 r. – 17.02.2016 r.:
 
a)      w dniu 16.02.2016 r.: sprzedaż 37 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,00 zł,
 
b)      w dniu 17.02.2016 r.: sprzedaż 1633 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,78 zł,
 
c)       w dniu 17.02.2016 r.: kupno 3000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,75 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 lutego 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  12.02.2016 r. – 15.02.2016 r.:
 
a)      w dniu 12.02.2016 r.: kupno 2587 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,90 zł,
 
b)      w dniu 12.02.2016 r.: sprzedaż 37 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,04 zł,
 
c)       w dniu 15.02.2016 r.: sprzedaż 1000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,90 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 lutego 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu  09.02.2016 r.:
 
a)      w dniu 09.02.2016 r.: sprzedaż 10 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,04 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

EMISJA ORAZ SPŁATA OBLIGACJI PRZEZ OPEN FINANCE S.A.

 

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 lutego 2016 r. Emitent wyemitował 28.000 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii I spółki Open Finance S.A. („Obligacje serii I”) o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 28.000.000 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych).
 
Wartość nominalna jednej Obligacji serii I wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych).
 
Cena emisyjna Obligacji serii I wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych).
 
Obligacje serii I są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji serii I jest zmienna i jest równa stopie bazowej powiększonej o marżę w skali roku (podstawa okresu odsetkowego wynosi 365 dni). Stopą bazową jest stawka WIBOR3M podana przez agencję Thomson Reuters, lub każdego oficjalnego następcę tej stawki, dla depozytów trzymiesięcznych w PLN, z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 CET lub około tej godziny w dniu ustalenia odsetek. Stopa bazowa ustalana będzie z dokładnością do 0,01 p.p. (1/100 punktu procentowego). Marża wynosi 3,30 p.p. ( trzy i 30/100 punkty procentowe). Po dniu wykupu Obligacje serii I nie będą oprocentowane.
 
Oprocentowanie Obligacji serii I naliczane jest począwszy od daty emisji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu (włącznie z tym dniem).
 
Oprocentowanie Obligacji serii I będzie wypłacane w dniach płatności odsetek, przy czym jeżeli dzień płatności odsetek nie będzie dniem roboczym, kwota odsetek zostanie wypłacona w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu płatności odsetek. W takim wypadku obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie lub zwłokę w dokonaniu płatności lub jakiekolwiek inne dodatkowe płatności
 
Odsetki będą wypłacane w następujące dni: 11 maja 2016 r., 11 sierpnia 2016 r., 11 listopada 2016 r., 13 lutego 2017 r., 11 maja 2017 r., 11 sierpnia 2017 r., 13 listopada 2017 r., 12 lutego 2018 r., 11 maja 2018 r., 13 sierpnia 2018 r., 12 listopada 2018 r., 11 lutego 2019 r.
 
Dniem wykupu Obligacji serii I jest dzień  11 lutego 2019 r.  
 
Jeżeli dzień wykupu przypadnie na dzień niebędący dniem roboczym, Obligacje serii I zostaną wykupione w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Podmiotami uprawnionymi do kwoty wykupu będą obligatariusze, którzy posiadali Obligacje serii I w dniu ustalenia praw.
 
Wierzytelności z Obligacji serii I są zabezpieczone. Zabezpieczeniem wierzytelności z Obligacji jest zastaw zwykły (cywilny) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na 901.477 ( dziewięćset jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) sztukach akcji imiennych serii A spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412133.
 
Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach Emitent poddał przedmiot zastawu wycenie uprawnionego biegłego, tj. Ground Frost sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z dostarczonym przez Emitenta operatem szacunkowym, sporządzonymi odpowiednio na dzień 30 czerwca 2015 r. wartość akcji wynosiła 39.000.004,02 PLN (trzydzieści dziewięć milionów cztery złote 02/100).
 
Celem emisji Obligacji serii I jest spłata obligacji serii D wyemitowanych przez Home Broker S.A., których emitentem stał się Open Finance S.A. w wyniku dokonania połączenia w trybie art. 492 par.1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj. HB Finanse sp. z o.o na spółkę przejmującą, tj. na Emitenta.  Zgodnie z art. 494 § 1 ksh Emitent wstąpił z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.
 
Jednocześnie Emitent informuje, że Obligacje serii I nie mają formy dokumentu.
 
Emitent informuje również, że w dniu dzisiejszym dokonał przydziału Obligacji serii I, a zatem emisja Obligacji serii I doszła do skutku.
 
Na dzień 31 grudnia 2015 r. Emitent posiadał łącznie : 152 605 tys. PLN zobowiązań długoterminowych oraz krótkoterminowych.
 
Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Open Finance S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1382 z poźn. zm.).
 
Jednocześnie Emitent informuje, że w wyniku emisji Obligacji serii I dokonał w dniu 11 lutego 2016 r. całkowitej spłaty obligacji serii D wyemitowanych przez Home Broker S.A.
 
Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

 

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 lutego 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu  08.02.2016 r.:
 
a)      w dniu 08.02.2016 r.: sprzedaż 1004 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,99 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 lutego 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu  03.02.2016 r.:
 
a)      w dniu 03.02.2016 r.: kupno 2543 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,95 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 lutego 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  01.02.2016 r. – 02.02.2016 r.:
 
a)      w dniu 01.02.2016 r.: kupno 1510 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,90 zł,
 
b)      w dniu 01.02.2016 r.: sprzedaż 1000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,95 zł,
 
c)       w dniu 02.02.2016 r.: sprzedaż 2699 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,00 zł,
 
d)      w dniu 02.02.2016 r.: kupno 2479 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,99 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 lutego 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  28.01.2016 r. – 29.01.2016 r.:
 
a)      w dniu 28.01.2016 r.: kupno 1550 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,81 zł,
 
b)      w dniu 28.01.2016 r.: sprzedaż 2782 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,90 zł,
 
c)       w dniu 29.01.2016 r.: kupno 10 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,00 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

REJESTRACJA POŁĄCZENIA EMITENTA ZE SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ

 

Zarząd Open Finance S.A. (Emitent lub Spółka Przejmująca ) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 stycznia 2016 roku, powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla Spółki, w dniu 27 stycznia 2016 roku, wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką HB Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000582343 (HB Finanse lub Spółka Przejmowana).

Połączenie nastąpiło poprzez:

1)   przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz

2)      rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Emitent - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpił z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki HB Finanse. 

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiadała Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 17 listopada 2015 roku wraz z korektą Planu Połączenia z dnia 09 grudnia 2015 roku i udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Przejmującej(www.open.pl) i Przejmowanej (www.homebroker.pl)  zgodnie z art. 500 § 2 KSH.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 stycznia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  26.01.2016 r. – 27.01.2016 r.:
 
a)      w dniu 26.01.2016 r.: sprzedaż 105 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,95 zł,
 
b)      w dniu 26.01.2016 r.: kupno 1200 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,88 zł,
 
c)       w dniu 27.01.2016 r.: kupno 500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,90 zł,
 
d)      w dniu 27.01.2016 r.: sprzedaż 895 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,95 zł,
 
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

REZYGNACJA ORAZ POWOŁANIE PREZESA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 stycznia 2016 r. do Emitenta wpłynęła rezygnacja Pana Maurycego Kühn z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 1 lutego 2016 roku. Pan Maurycy Kühn nie podał powodów złożenia rezygnacji.

Jednocześnie Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2016 r., podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 lutego 2016 roku na trzyletnią kadencję Pana Przemysława Guberowa na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta.

Pan Przemysław Guberow nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Emitent w załączeniu przedstawia życiorys Pana Przemysława Guberowa.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z  5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 stycznia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  22.01.2016 r. – 25.01.2016 r.:
 
a)      w dniu 22.01.2016 r.: sprzedaż 350 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,09 zł,
 
b)      w dniu 22.01.2016 r.: kupno 200 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,00 zł,
 
c)       w dniu 25.01.2016 r.: sprzedaż 1000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,98 zł,
 
d)      w dniu 25.01.2016 r.: kupno 2510 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,00 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 25 stycznia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  20.01.2016 r. – 21.01.2016 r.:
 
a)      w dniu 20.01.2016 r.: kupno 1765 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,09 zł,
 
b)      w dniu 20.01.2016 r.: sprzedaż 100 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,14 zł,
 
c)       w dniu 21.01.2016 r.: kupno 3611 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,04 zł,
 
d)      w dniu 21.01.2016 r.: sprzedaż 2278 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,09 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienie od Pana dr. Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) – osobę blisko związaną z Panem dr. Leszkiem Czarneckim w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:
 
a) w dniu 15.01.2016 r.: nabycie 8 145 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010,
po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,41 zł,
 
b) w dniu 18.01.2016 r.: nabycie 11 155 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,29 zł,
 
W/w transakcje nabycia akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
 
Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:

1.      Pani Anety Skrodzkiej–Książek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta,

2.      Pana Remigiusza Balińskiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,

3.      Pana Jarosława Augustyniaka - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,

4.      Pani Izabeli Lubczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta,

o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) - osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:

a)     a) transakcji nabycia w dniu 15 stycznia 2016 r. 8 145 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,41 zł,

t      b) ransakcji nabycia w dniu 18 stycznia 2016 r. 11 155 akcji zwykłych na okaziciela Open Finance oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 (dalej: Akcje), po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,29 zł

W/w transakcje nabycia akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.

Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank.

Pan Remigiusz Baliński  jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank.

Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank. 

Pan Izabela Lubczyńska pełni funkcję  Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.  

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 stycznia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  18.01.2016 r. – 19.01.2016 r.:
 
a)      w dniu 18.01.2016 r.: kupno 995 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,03 zł,
 
b)      w dniu 18.01.2016 r.: sprzedaż 1780 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,17 zł,
 
c)       w dniu 19.01.2016 r.: kupno 2452 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,19 zł.
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

DATY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2016

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) podaje niniejszym do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:
 
1. Raporty okresowe za 2015 r.:
 - raport roczny za rok 2015 – 21 marca 2016 r.
 - skonsolidowany raport roczny za rok 2015 – 21 marca 2016 r.
 
2. Raporty okresowe za 2016 r.:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 r.
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. – 30 sierpnia 2016 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.
 
Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2016 r. na podstawie, odpowiednio, § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 
Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 w/w Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
 

POWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A.

 

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 19 stycznia 2016r., Rada Nadzorcza Emitenta powierzyła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta Pani Anecie Skrodzkiej - Książek.

Według wiedzy Emitenta Pani Aneta Skrodzka - Książek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z  5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

 

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 stycznia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  14.01.2016 r. – 15.01.2016 r.:
 
a)      w dniu 14.01.2016 r.: kupno 2710 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,50 zł,
 
b)      w dniu 14.01.2016 r.: sprzedaż 1000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,50 zł,
 
c)       w dniu 15.01.2016 r.: sprzedaż 400 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,42 zł,
 
d)      w dniu 15.01.2016 r.: kupno 2200 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,42 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:
 
1. Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,
 
2. Pani Izabeli Lubczyńskiej – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) – osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:
 
a) w dniu 11.01.2016 r.: nabycie 10 482 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,36 zł,
 
b) w dniu 12.01.2016 r.: nabycie 28 247 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,45 zł,
 
c) w dniu 13.01.2016 r.: nabycie 2 071 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,53 zł,
 
d) w dniu 14.01.2016 r.: nabycie 11 222 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,50 zł
 
W/w transakcje nabycia akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Pani Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 stycznia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  12.01.2016 r. – 13.01.2016 r.:
 
a)      w dniu 12.01.2016 r.: sprzedaż 3294 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,43 zł,
 
b)      w dniu 12.01.2016 r.: kupno 2873 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,45 zł,
 
c)       w dniu 13.01.2016 r.: kupno 471 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,50 zł,
 
d)      w dniu 13.01.2016 r.: sprzedaż 456 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,55 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:
 
1. Pana dr. Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
2. Pana Jarosława Augustyniaka – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
3. Pani Anety Skrodzkiej–Książek – Członka Rady Nadzorczej Emitenta
 
o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) – osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:
 
a) w dniu 11.01.2016 r.: nabycie 10 482 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,36 zł,
 
b) w dniu 12.01.2016 r.: nabycie 28 247 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,45 zł,
 
c) w dniu 13.01.2016 r.: nabycie 2 071 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,53 zł,
 
d) w dniu 14.01.2016 r.: nabycie 11 222 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,50 zł
 
W/w transakcje nabycia akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
 
Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank.
 
Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank.
 
Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 14 STYCZNIA 2016 R.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 14 stycznia 2016 r.
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. W DNIU 14 STYCZNIA 2016 R.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta („NWZ”), które odbyło się w dniu 14 stycznia 2016 r., dysponowali łącznie 34.516.691 głosami. Co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 14 stycznia 2016 r. posiadały:
 
a)      Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie posiadał 22.909.818 głosów, co stanowiło 66,37% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 42,14% ogólnej liczby głosów,
 
b)      Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie posiadał 6.806.873 głosów, co stanowiło 19,72% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 12,52% ogólnej liczby głosów,
 
c)       AVIVA OFE  AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie posiadał 4.800.000 głosów, co stanowiło 13,90% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 8,83% ogólnej liczby głosów,
 
Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 54.356.663, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 54.356.663.
 
Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 stycznia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  08.01.2016 r. – 11.01.2016 r.:
 
a)      w dniu 08.01.2016 r.: sprzedaż 456 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,36 zł,
 
b)      w dniu 08.01.2016 r.: kupno 500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,35 zł,
 
c)       w dniu 11.01.2016 r.: kupno 300 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,39 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od Pana dr. Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) – osobę blisko związaną z ww. osobą w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:
 
a) w dniu 04.01.2016 r.: nabycie 9 040 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 2,95 zł,
 
b) w dniu 05.01.2016 r.: nabycie 14 484 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 2,99 zł,
 
c) w dniu 07.01.2016 r.: nabycie 17 175 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,00 zł,
 
d) w dniu 08.01.2016 r.: nabycie 31 410 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,42 zł,
 
W/w transakcje nabycia akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
 
Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 11 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:
 
1. Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,
 
2. Pani Izabeli Lubczyńskiej – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
3. Pana Jarosława Augustyniaka – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
4. Pani Anety Skrodzkiej–Książek – Członka Rady Nadzorczej Emitenta
 
o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) – osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:
 
a) w dniu 04.01.2016 r.: nabycie 9 040 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 2,95 zł,
 
b) w dniu 05.01.2016 r.: nabycie 14 484 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 2,99 zł,
 
c) w dniu 07.01.2016 r.: nabycie 17 175 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,00 zł,
 
d) w dniu 08.01.2016 r.: nabycie 31 410 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,42 zł,
 
W/w transakcje nabycia akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Pani Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank.
 
Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 stycznia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  05.01.2016 r. – 07.01.2016 r.:
 
a)      w dniu 05.01.2016 r.: sprzedaż 2800 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,01 zł,
 
b)      w dniu 05.01.2016 r.: kupno 1600 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,97 zł,
 
c)       w dniu 07.01.2016 r.: sprzedaż 2250 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,06 zł,
 
d)      w dniu 07.01.2016 r.: kupno 1000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,95 zł.
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

 

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od: 

1. Pana Remigiusza Balińskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,

2. Pani Izabeli Lubczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta 

o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) – osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta: 

a) w dniu 28.12.2015 r.: nabycie 61 186 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 2,88 zł, 

b) w dniu 29.12.2015 r.: nabycie 26 882 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 2,91 zł, 

c) w dniu 30.12.2015 r.: nabycie 51 810 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,00 zł. 

W/w transakcje nabycia akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych. 

Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Bank.

Pani Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Bank. 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

 

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienia od:
 
1. Pana dr. Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
2. Pana Jarosława Augustyniaka – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
3. Pani Anety Skrodzkiej–Książek – Członka Rady Nadzorczej Emitenta
 
o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) – osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:
 
a) w dniu 28.12.2015 r.: nabycie 61 186 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 2,88 zł,
 
b) w dniu 29.12.2015 r.: nabycie 26 882 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 2,91 zł,
 
c) w dniu 30.12.2015 r.: nabycie 51 810 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję wynoszącej 3,00 zł.
 
W/w transakcje nabycia akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
 
Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank.
 
Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank.
 
Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 stycznia 2016 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu  30.12.2015 r.:
 
a)      w dniu 30.12.2015 r.: kupno 700 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,92 zł,
 
b)      w dniu 30.12.2015 r.: sprzedaż 1000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,00 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 grudnia 2015 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu  29.12.2015 r.:
 
a)      w dniu 29.12.2015 r.: sprzedaż 1740 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,97 zł,
 
b)      w dniu 29.12.2015 r.: kupno 707 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,95 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia 2015 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu  28.12.2015 r.:
 
a)      w dniu 28.12.2015 r.: sprzedaż 3100 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,82 zł,
 
b)      w dniu 28.12.2015 r.: kupno 1500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,83 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 grudnia 2015 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu  23.12.2015 r.:
 
a)      w dniu 23.12.2015 r.: kupno 1240 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,68 zł,
 
b)      w dniu 23.12.2015 r.: sprzedaż 2800 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,65 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 grudnia 2015 r. otrzymał zawiadomienia od:
 
1. Pana dr. Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
2. Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,
 
3. Pani Izabeli Lubczyńskiej – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
4. Pana Jarosława Augustyniaka – Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
 
5. Pani Anety Skrodzkiej–Książek – Członka Rady Nadzorczej Emitenta
 
o dokonaniu przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”) – osobę blisko związaną z ww. osobami w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji Emitenta:
 
a) w dniu 21.12.2015 r.: nabycie 31 712 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 2,35 zł,
 
b) w dniu 22.12.2015 r.: nabycie 135 250 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010, po średniej cenie za akcję wynoszącej 2,59 zł,
 
c) w dniu 23.12.2015 r.: nabycie 49 729 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję wynoszącej 2,69 zł.
 
W/w transakcje nabycia akcji dokonane zostały na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
 
Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Idea Bank oraz podmiotem bezpośrednio i pośrednio dominującym Idea Bank.
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Pani Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Bank.
 
Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank.
 
Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

 

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent", "Spółka Przejmująca") na podstawie art. 504 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia ("Połączenie") spółki Open Finance  S.A. z siedzibą w Warszawie, ze spółką zależną - HB Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana") i informuje, że treść (wraz z załącznikami do Planu Połączenia) Planu Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną ("Plan Połączenia") została bezpłatnie  udostępniona na stronie internetowej Eminentna pod adresem www.open.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Zobacz także  oraz została opublikowana Raportem bieżącym nr 87/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku oraz 97/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku. Pan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na stronie internetowej Emitenta do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmującego decyzję o połączeniu.

Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że od dnia 11 grudnia 2015 roku w siedzibie Spółki Przejmującej w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, w godzinach od 9 do 16 w dni robocze, wspólnicy i akcjonariusze łączących się spółek mogą przeglądać dokumenty, o których jest mowa w art. 504 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony. Na podstawie art. 516 § 6 ksh połączenie odbędzie się w tzw. trybie uproszczonym, bez poddawania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta oraz bez obowiązku sporządzania sprawozdań zarządów łączących się spółek, przewidzianych w art. 501 Kodeksu spółek handlowych. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Open Finance S.A. (Dzień Połączenia).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn.  zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 grudnia 2015 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu  22.12.2015 r.:
a)      w dniu 22.12.2015 r.: kupno 4664 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,60 zł,
 
b)      w dniu 22.12.2015 r.: sprzedaż 4150 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,61 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia 2015 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu  21.12.2015 r.:
 
a)      w dniu 21.12.2015 r.: kupno 2000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,40 zł,
 
b)      w dniu 21.12.2015 r.: sprzedaż 3113 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,41 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 grudnia 2015 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  16.12.2015 r.-17.12.2015 r.:
 
a)      w dniu 16.12.2015 r.: sprzedaż 900 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,30 zł,
 
b)      w dniu 16.12.2015 r.: kupno 249 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,21 zł,
 
c)       w dniu 17.12.2015 r.: kupno 1000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,31 zł,
 
d)      w dniu 17.12.2015 r.: sprzedaż 2000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,38 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOLANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 543.366,63,00 PLN, NIP 5213280836, REGON 015672908, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym na dzień 14 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami)

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 grudnia 2015 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach  14.12.2015 r.-15.12.2015 r.:
 
a)      w dniu 14.12.2015 r.: kupno 1038 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,35 zł,
 
b)      w dniu 14.12.2015 r.: sprzedaż 2620 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,26 zł,
 
c)       w dniu 15.12.2015 r.: sprzedaż 5230 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,21 zł,
 
d)      w dniu 15.12.2015 r.: kupno 5438 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,19 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuj, że w dniu wczorajszym, tj. 14 grudnia 2015 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Deca z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 15 grudnia 2015 roku.

Nie zostały podane powody złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z  5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

 

POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 15 grudnia 2015 roku, do składu Rady Nadzorczej Emitenta, na trzyletnią kadencję powołało Panią Anetę Skrodzką-Książek.

Według wiedzy Emitenta Pani Aneta Skrodzka-Książek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Emitent w załączeniu przedstawia życiorys Pani Anety Skrodzkiej-Książek.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z  5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

 

TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

 

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 15 grudnia 2015 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, po wysłuchaniu Członka Zarządu Pani Magdaleny Łukaszewicz, która szczegółowo umotywowała  wniosek Zarządu, wyraziło zgodę na zaniechanie rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie sprawy umieszczonej w pkt 5 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółki Open Finance S.A. ze spółką HB Finanse sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A.

 

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, iż akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta („NWZ”), które odbyło się w dniu 15 grudnia 2015 r., dysponowali łącznie 40.900.000 głosami. Co najmniej 5% liczby głosów na NWZ  w dniu 15 grudnia 2015 r. posiadały:

a)     Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie posiadał 22.909.818 głosów, co stanowiło 56,01% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 42,14% ogólnej liczby głosów,

b)   Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie posiadał 6.590.182 głosów, co stanowiło 16,11% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 12,12% ogólnej liczby głosów,

c)      Nationale - Nederlanden OFE z siedzibą w Warszawie posiadał 4 500 000 głosów, co stanowiło 11,00 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 8,27% ogólnej liczby głosów,

d)      AVIVA OFE  AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie posiadał 4.800.000 głosów, co stanowiło 11,74% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 8,83% ogólnej liczby głosów,

e)     „Złota Jesień” OFE PZU z siedzibą w Warszawie posiadał 2.100.000 głosów, co stanowiło 5,13% liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,86% ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 54.356.663, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 54.356.663.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 grudnia 2015 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) – spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniu  10.12.2015 r.:
 
a)      w dniu 10.12.2015 r.: sprzedaż 1000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,52 zł,
 
b)      w dniu 10.12.2015 r.: kupno 1000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 2,50 zł,
 
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A.
 
Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

 

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent", "Spółka Przejmująca") na podstawie art. 504 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z Raportem bieżącym nr 97/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku dotyczącym korekty Planu Połączenia, zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia ("Połączenie") spółki Open Finance  S.A. z siedzibą w Warszawie, ze spółką zależną - HB Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana") i informuje, że treść (wraz z załącznikami do Planu Połączenia) Planu Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną ("Plan Połączenia") została bezpłatnie  udostępniona na stronie internetowej Eminentna pod adresem www.open.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Zobacz także  oraz została opublikowana Raportem bieżącym nr 97/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku. Pan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na stronie internetowej Emitenta do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmującego decyzję o połączeniu.

Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że od dnia 11 grudnia 2015 roku w siedzibie Spółki Przejmującej w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, w godzinach od 9 do 16 w dni robocze, wspólnicy i akcjonariusze łączących się spółek mogą przeglądać dokumenty, o których jest mowa w art. 504 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony. Na podstawie art. 516 § 6 ksh połączenie odbędzie się w tzw. trybie uproszczonym, bez poddawania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta oraz bez obowiązku sporządzania sprawozdań zarządów łączących się spółek, przewidzianych w art. 501 Kodeksu spółek handlowych. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Open Finance S.A. (Dzień Połączenia).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn.  zm.).

 

KOREKTA PLANU POŁĄCZENIA

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent", "Spółka Przejmująca") w związku z uzgodnionym w dniu 18 listopada 2015 roku pomiędzy Open Finance SA , a HB Finanse Spółka z o.o. Planem Połączenia, o czym Emitent informował Raportem bieżącym nr 87/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku, informuje niniejszym, iż Zarządy obu łączących się Spółek w dniu 09 grudnia 2015 roku postanowiły dokonać korekty Planu Połączenia w związku z aktualizacją wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2015 roku z kwoty 96.210.862,49 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści dziewięć groszy) na kwotę 119.750.565,95 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Zmiana ta wynika z włączenia do Planu Połączenia aktywów w postaci baz klientów o wartości 28.913.882,29 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy)  i odpowiadającego im podatku odroczonego w kwocie 5.493.637,63 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze). W poprzednim Planie Połączenia omyłkowo w/w aktywa nie zostały uwzględnione.

Jednocześnie w celu zapewnienia maksymalnej przejrzystości procesu połączenia oraz uniknięcia uprzywilejowania Akcjonariuszy którejkolwiek łączących się ze Spółek, Zarządy łączących się Spółek w załączeniu przekazują do publicznej wiadomości skorygowany Plan Połączenia.

Powyższa korekta nie ma wpływu na wolę Zarządów obu Spółek w przedmiocie połączenia, tym nie mniej w związku z koniecznością wypełnienia przez Zarządy łączących się Spółek wszelkich obowiązków, a w szczególności obowiązków informacyjnych zmieniony Plan Połączenia zostanie udostępniony wszystkim Akcjonariuszom łączących się Spółek z zachowaniem terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn.  zm.).