×

  Raporty okresowe kwartalne 2019 r.

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019

  Raporty okresowe kwartalne 2018 r.

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 r

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 r

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 r

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 r

  Raporty okresowe kwartalne 2017 r.

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 r

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 r

  Raporty okresowe kwartalne 2016 r.

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 r.

  Raporty okresowe kwartalne 2015 r.

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2015 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2015 r.

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 r.

  Raporty okresowe kwartalne 2014 r.

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 r

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 r

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesiecy zakonczony dnia 31 marca 2014 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesiecy zakonczony dnia 31 marca 2014 r.

  Raporty okresowe kwartalne 2013 r.

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 r.

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 r.

  Raporty okresowe kwartalne 2012 r.

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2012 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2012 r.

  • Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 r.

  Raporty okresowe kwartalne 2011 r.

  • Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 r.

  • Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2011 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2011 r.