×

  Raporty okresowe półroczne 2019 r.

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu półrocznego Open Finance 30.06.2019

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu półrocznego Open Finance 30.06.2019

  • Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku

  Raporty okresowe półroczne 2018 r.

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu półrocznego Open Finance 30.06.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu półrocznego Open Finance 30.06.2018

  • Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku

  Raporty okresowe półroczne 2017 r.

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu Open Finance 30.06.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu Open Finance 30.06.2017

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu Grupy Kapitałowej Open Finance 30.06.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu Grupy Kapitałowej Open Finance 30.06.2017

  • Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  Raporty okresowe półroczne 2016 r.

  • Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu Open Finance 30.06.2016

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu Open Finance 30.06.2016

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu Grupy Kapitałowej Open Finance 30.06.2016

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu Grupy Kapitałowej Open Finance 30.06.2016

  Raporty okresowe półroczne 2015 r.

  • Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego za okres 6 miesięcy 2015 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego za okres 6 miesięcy 2015 r.

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2015 roku

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2015 roku

  Raporty okresowe półroczne 2014 r.

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2014 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2014 r.

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego za okres 6 miesięcy 2014 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego za okres 6 miesięcy 2014 r.

  • Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 r.

  Raporty okresowe półroczne 2013 r.

  • Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 r.

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2013 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2013 r.

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego za okres 6 miesięcy 2013 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego za okres 6 miesięcy 2013 r.

  Raporty okresowe półroczne 2012 r.

  • Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 r.

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego za okres 6 miesięcy 2012 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego za okres 6 miesięcy 2012 r.

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2012 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2012 r.

  Raporty okresowe półroczne 2011 r.

  • Oświadczenie Zarządu

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenie Zarządu

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 6 mies. zakończony dnia 30 czerwca 2011 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 6 mies. zakończony dnia 30 czerwca 2011 r.

  • Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 mies. zakończony dnia 30 czerwca 2011 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 mies. zakończony dnia 30 czerwca 2011 r.

  • Raport niezależnego biegłego rewidenta za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2011 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Raport niezależnego biegłego rewidenta za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2011 r.