×

  Raporty okresowe półroczne 2016 r.

  • Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu Open Finance 30.06.2016

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu Open Finance 30.06.2016

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu Grupy Kapitałowej Open Finance 30.06.2016

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu Grupy Kapitałowej Open Finance 30.06.2016

  Raporty okresowe półroczne 2015 r.

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego za okres 6 miesięcy 2015 r.

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego za okres 6 miesięcy 2015 r.

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2015 roku

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2015 roku

  • Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku