×

  Raporty okresowe półroczne 2017 r.

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu Open Finance 30.06.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu Open Finance 30.06.2017

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu Grupy Kapitałowej Open Finance 30.06.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu Grupy Kapitałowej Open Finance 30.06.2017

  • Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku

  Raporty okresowe półroczne 2016 r.

  • Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu Open Finance 30.06.2016

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu Open Finance 30.06.2016

  • Raport biegłego rewidenta z przeglądu Grupy Kapitałowej Open Finance 30.06.2016

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta z przeglądu Grupy Kapitałowej Open Finance 30.06.2016