×

  Raporty okresowe roczne 2016 r.

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2015

  • Pismo Prezesa Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo Prezesa Open Finance za rok 2015

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Open Finance

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Open Finance

  • Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2015

  • Opinia i Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia i Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2015

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2015

  • Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2015

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Grupa Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Grupa Open Finance

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Grupa Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Grupa Open Finance

  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2015

  • Opinia i Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia i Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2015

  Raporty okresowe roczne 2015 r.

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2014

  • Pismo Prezesa Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo Prezesa Open Finance za rok 2014

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Open Finance

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Open Finance

  • Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2014

  • Opinia i Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia i Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2014

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2014

  • Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2014

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Grupa Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Grupa Open Finance

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Grupa Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Grupa Open Finance

  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2014

  • Opinia i Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia i Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2014