×

  Raporty okresowe roczne 2019 r.

  • Sprawozdanie z badania Grupy Open Finance za rok 2018

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie z badania Grupy Open Finance za rok 2018

  • Oświadczenia Rady Nadzorczej

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Rady Nadzorczej

  • Sprawozdanie z badania Spółki Open Finance za rok 2018

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie z badania Spółki Open Finance za rok 2018

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku (sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.)

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku (sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.)

  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2018

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2018

  • Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2018

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2018

  Raporty okresowe roczne 2018 r.

  • Sprawozdanie z badania Grupy Open Finance za rok 2017

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie z badania Grupy Open Finance za rok 2017

  • Sprawozdanie z badania Spółki Open Finance za rok 2017

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie z badania Spółki Open Finance za rok 2017

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku (sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.)

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku (sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.)

  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2017

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2017

  • Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2017

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2017

  Raporty okresowe roczne 2017 r.

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2016

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2016

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2016

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2016

  • Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2016

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2016

  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2016

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2016

  • Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2016

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2016

  • Pismo-Prezesa Open Finance za rok 2016

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo-Prezesa Open Finance za rok 2016

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2016 Open Finance 2

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2016 Open Finance 2

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2016 Open Finance 1

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2016 Open Finance 1

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2016 Grupa Open Finance 2

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2016 Grupa Open Finance 2

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2016 Grupa Open Finance 1

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2016 Grupa Open Finance 1

  • Opinia i Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2016

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia i Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2016

  • Opinia i Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2016

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia i Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2016

  Raporty okresowe roczne 2016 r.

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2015

  • Pismo Prezesa Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo Prezesa Open Finance za rok 2015

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Open Finance

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Open Finance

  • Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2015

  • Opinia i Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia i Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2015

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2015

  • Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2015

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Grupa Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Grupa Open Finance

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Grupa Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2015 Grupa Open Finance

  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2015

  • Opinia i Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia i Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2015

  Raporty okresowe roczne 2015 r.

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2014

  • Pismo Prezesa Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo Prezesa Open Finance za rok 2014

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Open Finance

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Open Finance

  • Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2014

  • Opinia i Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia i Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2014

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2014

  • Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2014

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Grupa Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Grupa Open Finance

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Grupa Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2014 Grupa Open Finance

  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2014

  • Opinia i Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia i Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2014

  Raporty okresowe roczne 2014 r.

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2013

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2013

  • Pismo Prezesa Open Finance za rok 2013

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo Prezesa Open Finance za rok 2013

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2013 Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2013 Open Finance

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2013 Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2013 Open Finance

  • Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2013

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2013

  • Opinia i Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2013

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia i Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2013

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2013

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2013

  • Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2013

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2013

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2013 Grupa Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2013 Grupa Open Finance

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2013 Grupa Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2013 Grupa Open Finance

  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2013

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2013

  • Opinia i Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2013

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia i Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2013

  Raporty okresowe roczne 2013 r.

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2012

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2012

  • Pismo Prezesa Open Finance za rok 2012

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo Prezesa Open Finance za rok 2012

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2012 Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2012 Open Finance

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2012 Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2012 Open Finance

  • Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2012

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2012

  • Opinia biegłego rewidenta Open Finance za rok 2012

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia biegłego rewidenta Open Finance za rok 2012

  • Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2012

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2012

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2012

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2012

  • Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2012

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2012

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2012 Grupa Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2012 Grupa Open Finance

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2012 Grupa Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2012 Grupa Open Finance

  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2012

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2012

  • Opinia biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2012

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2012

  • Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2012

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2012

  Raporty okresowe roczne 2012 r.

  • Auditors' report on the financial statements prepred for the period ended on 31-12-2011

   Pobierz

   Pobierz

   Auditors' report on the financial statements prepred for the period ended on 31-12-2011

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2011

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Open Finance za rok 2011

  • Pismo Prezesa Open Finance za rok 2011

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo Prezesa Open Finance za rok 2011

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2011 Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2011 Open Finance

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2011 Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2011 Open Finance

  • Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2011

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie finansowe Open Finance za rok 2011

  • Opinia biegłego rewidenta Open Finance za rok 2011

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia biegłego rewidenta Open Finance za rok 2011

  • Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2011

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta Open Finance za rok 2011

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2011

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Open Finance za rok 2011

  • Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2011

   Pobierz

   Pobierz

   Pismo Prezesa Grupa Open Finance za rok 2011

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2011 Grupa Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2011 Grupa Open Finance

  • Oświadczenia Zarządu za rok 2011 Grupa Open Finance

   Pobierz

   Pobierz

   Oświadczenia Zarządu za rok 2011 Grupa Open Finance

  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2011

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Open Finance za rok 2011

  • Opinia biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2011

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2011

  • Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2011

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2011

  Raporty okresowe roczne 2011 r.

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance w 2010 roku

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance w 2010 roku

  • Sprawozdanie Finansowe Open Finance S.A. za 2010 rok

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Finansowe Open Finance S.A. za 2010 rok

  • Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

  • Raport biegłego rewidenta do sprawozdania jednostkowego Open Finance 2010

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta do sprawozdania jednostkowego Open Finance 2010

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2010 r. 

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2010 r. 

  • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2010 rok

   Pobierz

   Pobierz

   Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2010 rok

  • Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

  • Raport biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego Open Finance 2010

   Pobierz

   Pobierz

   Raport biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego Open Finance 2010