Loading...

Spółka Open Finance

Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie

11.2016 r. :

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

 

Kandydaci do Rady Nadzorczej:

Tobiasz Bury

Wykształcenie:

2013-2013 – Harvard Business School, Harvard University – Advanced Management Program, AMP 185;

2006-2007 – Kellogg School of Management, Northwestern University – Master of Business Administration (MBA);

1997-2002 – Szkoła Główna Handlowa (SGH) – Magister,  Kierunki: Zarządzanie, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze;

2000-2001 – Umea School of Business and Economics, Umea University;

Doświadczenie:

10.2016-obecnie – Idea Leasing SA – Członek Rady Nadzorczej;

10.2016-obecnie – Getin Leasing SA – Członek Rady Nadzorczej;

2014-2016 – TU Link4 SA – Członek Rady Nadzorczej;

2014-2016 – Grupa PZU – Członek Zarządu TUnŻ PZU Życie SA oraz Dyrektor Grupy PZU;

2010-2014 – PZU SA i PZU Życie SA – Dyrektor Zarządzający ds. Sieci w Grupie PZU;

2009-2010 – PZU Życie SA – Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Masowej PZU Życie;

2009-2009 – PZU Życie SA – Dyrektor Zarządzający ds. Sieci Agencyjnej PZU Życie;

2002-2008 – The Boston Consulting Group – Manager;

 

Jacek Lisik

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, ukończył: 1986 Politechnika Wrocławska, specjalizacja: automatyka przemysłowa i robotyka, mgr inż. 1989 Politechnika Wrocławska, specjalizacja: systemy informatyczne, mgr inż.

Posiada certyfikaty wydane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w zakresie: emisji akcji, emisji obligacji i rachunkowości zarządczej. Ukończył również seminarium z nowoczesnych metod zarządzania na Schulich School of Business w Toronto.

Doświadczenie:

2015-obecnie – Członek Rady Nadzorczej Banku Polskich Inwestycji S.A.;

2014-obecnie – Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.;

2012-obecnie – Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.;

2004-obecnie – Członek Zarządu spółki ASV Lider Sp. z o.o. (dealer Mitsubishi Motors);

2003-2004 – Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu Carcade S.A. (leasing), obecna nazwa Getin Leasing;

2000-2003 – Prezes Zarządu Internet Service S.A. (platforma motoryzacyjna mojeauto.pl);

1997-1999 – Prezes Zarządu MR Leasing Service S.A.;

1995-1997 – Wiceprezes Zarządu MR Leasing Service S.A. (leasing);

1989-1995 – Prezes Zarządu Robomatic Sp. z o.o. (systemy komputerowe);

 

Stanisław Wlazło

Wykształcenie:

2010-2013 – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - studia doktoranckie;

1980-1985 – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) - magister;

Doświadczenie:

2012-obecnie – Rewersis Sp. z o.o – współwłaściciel – Prezes Zarządu;

2014-obecnie – Elbost Sp. z o.o. – współwłaściciel – Wiceprezes Zarządu;

2003-2011 – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu;

2003-2011 – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu;

2002-2003 – Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach k/Jeleniej Góry – Członek Zarządu;

2001 – STGroup S.A. we Wrocławiu – Członek Zarządu ds. Finansowych;

1999-2001 – MR Leasing Service S.A. we Wrocławiu (obecnie EFL Service S.A. ) – Prezes Zarządu;

1998-1999 – Agencja Ratalnej Sprzedaży „ARS” S.A. we Wrocławiu – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Prokurent Spółki;

1995-1998 – Towarzystwo Ubezpieczeniowe „EUROPA” S.A. we Wrocławiu –  Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu, Członek Zarządu;

1995 – Europejski Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu – Specjalista ds finansowych;

1994-1995 – Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. we Wrocławiu – Dyrektor Oddziału;

1992-1994 – Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. we Wrocławiu – Główny Księgowy, Wiceprezes Zarządu;

1989-1992 – Jelczańskie Zakłady Samochodowe „JELCZ” w Jelczu - Laskowicach – Kierownik działu ekonomicznego

1985-1989 – Jelczańskie Zakłady Samochodowe „JELCZ” w Jelczu - Laskowicach – Referent ds ekonomicznych i planowania

Ponadto:

2016-obecnie – Członek Rady Nadzorczej Open Finance TFI SA w Warszawie;

2012-2016 – Członek Rady Nadzorczej GetBack SA we Wrocławiu;

2010-2011 – Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade SA we Wrocławiu;

2009-2015 – Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Innowacyjno - Wdrożeniowego Hovertech SA  w Miłoszycach;

2005-2006 – Członek Rady Nadzorczej RB Expert SA we Wrocławiu.

 

10.2016 r. :

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

 

Kandydatka do Rady Nadzorczej:

Małgorzata Szturmowicz

Posiada wykształcenie wyższe. Uzyskała tytuł magistra na Akademii Polonijnej w Częstochowie, specjalność: tłumacz języka niemieckiego (2005 r.). Ponadto uzyskała tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, specjalność: ekonomia (2006 r.). Ukończyła również studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2009 r.). Pani Małgorzata Szturmowicz odbywa obecnie aplikację celem uzyskania tytułu biegłego rewidenta. Ponadto pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej LC Corp Sky Tower sp. z o.o.

Doświadczenie:

2014-obecnie – Idea Bank SA, Członek Zarządu;

2012-2013 –  Grupa Kapitałowa Idea Bank SA, Dyrektor Finansowy;

2011-2012 – Tax Care SA, Dyrektor Finansowy;

2004-2011 – Ernst&Young Audit sp. z o.o., Senior Consultant;

 

08.2016 r. :

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

 

Kandydat do Rady Nadzorczej:

Izabela Lubczyńska

Życiorys dostępny w zakładce: Rada Nadzorcza

Kandydat do Rady Nadzorczej:

Remigiusz Baliński

Życiorys dostępny w zakładce: Rada Nadzorcza

 

06.2016 r. :

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

.................................................................................................................................

2015 rok:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

2015 rok:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

 

Kandydatka do Rady Nadzorczej

Aneta Skrodzka-Książek

Doświadczenie:

01.2015-obecnie – Idea Bank SA; Członek Zarządu, zarządzający Departamentami: Nadzoru na Spółkami Zależnymi, Ryzyka Operacyjnego oraz Compliance w Banku

05.2010-12.2014 – Nordea Bank Polska, Warszawa; Dyrektor Komórki Audytu Wewnętrznego obejmującej Polskę, Rosje oraz Kraje Bałtyckie, w Banku Nordea, podmiotu w Grupie Kapitałowej Nordea Bank AB

09.2007-05.2015 – KPMG LLC, Moskwa, Rosja; Dyrektor w Departamencie Audytu, z ostateczną odpowiedzialnością za badanie sprawozdań finansowych oraz Starszy Manager dla klientów wysokiego ryzyka. Badanie sprawozdań finansowych US GAAP / SOX / IFRS.

09.1996-09.2007 – KPMG Audit, Warszawa; Starszy Manager (od 2004), w Departamencie Audytu, ICE (Informatyka, Komunikacja, Rozrywka). Badanie sprawozdań finansowych US GAAP / SOX / IFRS.

1999-2001 – KPMG LLP, Atlanta, Georgia, USA; Supervisor w Departamencie Audytu, na podstawie oddelegowania do KPMG USA. Obsługa klientów nowych technologii, e-commerce, internet oraz software.

Posiadane kwalifikacje oraz wykształcenie:

ACCA, członek Association of Chartered Certified Accountants, Wielka Brytania,

09.2003 – Biegły Rewident; Krajowa Izba Biegłych Rewidentów,

01.2008 – Certified Public Accountant, AICPA, Georgia, USA,

12.2003 – Certified Internal Auditor, IIA,

06.2013 – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa,

1991-1996 Magister: "Finanse i Bankowość", specjalizacja "Rachunkowość".

 

2015 rok:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

 

Kandydat do Rady Nadzorczej:

Leszek Czarnecki

Życiorys dostępny w zakładce:  Rada Nadzorcza

.................................................................................................................................

2014 rok:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

 

Kandydat do Rady Nadzorczej:

Marcin Dec

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Handlu Zagranicznego, Specjalizacja: Stosunki międzynarodowe (1992-1997). Ponadto ukończył Dublin Institute of Technology. Posiada certyfikaty: Certified International Investment Analyst (CIIA®) 2004; Professional Risk Manager (PRM®) 2006; Certificate in Investments (Derivatives) SII 2007; Harvard Leadership Academy (dla BGŻ) 2006; Certificate in Quantitative Finance (CQF) 2012 oraz licencję doradcy inwestycyjnego.

Doświadczenie zawodowe:

01.2014 – obecnie Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
06.2013 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.
03.2013 – obecnie Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
02.2013 – obecnie Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
04.2012 – obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej NOBLE FUNDS TFI S.A.
05.2011 – 05.2012 Członek Zarządu Get Bank S.A.
04.2010 – 12.2013 Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank S.A.
02.2010 – 02.2013 Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
06.2009 – 11.2009 Członek Zarządu Kredobank (Lwów), Grupa PKOBP
01.2007 – 12.2008 Director CEE Interest Rate Derivatives Rabobank International (London)
08.2004 – 12.2006 Dyrektor Departamentu Skarbu Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
07.2001 – 07.2004 Zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu Bank Millennium S.A.
06.1999 – 06.2001 Naczelnik Wydziału Inwestycji Pasywnych Fundusz emerytalny {ego}
10.1997 – 05.1999 Fixed Income Dealer Bank Współpracy Europejskiej S.A.
08.1996 – 09.1997 Fixed Income Dealer Bank Gdański

 

2014 rok:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

 

2014 rok:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

 

Kandydat do Rady Nadzorczej:

Krzysztof Spyra

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, wyróżniony dyplomem Top Ten. W latach 1995-1996 stypendysta programu Tempus na Staffordshire University w Wielkiej Brytanii. Od 2010 roku do grudnia 2013 roku, pełnił funkcję prezesa zarządu Open Finance SA, oraz Home Broker Nieruchomości SA. Krzysztof Spyra jest ponadto członkiem zarządu Getin Noble Banku oraz przewodniczącym rady nadzorczej Open TFI a w Getin International S.A. i Getin International SARL– prezesem zarządu. Zasiada w radzie nadzorczej w Idea Bank SA z siedzibą w Mińsku (członek RN). Wcześniej pracował między innymi w: KPMG Polska, JP Morgan Polska i Merrill Lynch w Londynie (na stanowisku wiceprezesa).

Doświadczenie zawodowe:

2010 – 12.2013 Prezes Zarządu, Open Finance SA
2010 – Członek Zarządu, Getin Noble Bank SA

2012– Przewodniczący Rady Nadzorczej Open TFI SA
2013– Prezes Zarządu, Home Broker SA
2005-2010 Wiceprezes Zarządu, Noble Bank SA
2009 – Prezes Zarządu, Getin International SA
2004-2005 – Wiceprezes Zarządu, Open Finance SA
1997-2003 – Wiceprezes, Merrill Lynch w Londynie
1996 – KPMG Polska
1996 – JP Morgan Polska

 

Jarosław Augustyniak

Ukończył kierunek bankowość i finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1996 r.). Studiował na Uniwersytecie w Wiedniu w Austrii oraz na Uniwersytecie w St. Gallen w Szwajcarii (1998 r.).

Doświadczenie zawodowe:

1995-2000 – związany z KPMG i Siemens Finance Sp. z o.o.
2000-2004 – Expander S.A. Prezes Zarządu
2005 – GETIN Holding S.A. Członek Rady Nadzorczej
2004-2006 – Open Finance S.A. Prezes Zarządu, od 2006 Członek Rady Nadzorczej
2006-2007 – Home Broker S.A. Prezes Zarządu, od 2007 Członek Rady Nadzorczej
2006-2008 – Noble Bank S.A. Wiceprezes Zarządu, w latach 2008-2010 Prezes Zarządu
2007 – Noble Funds TFI S.A. Członek Rady Nadzorczej
2007-2011 – Getin International S.A. Członek Rady Nadzorczej
2008-2011 – Noble Securities S.A. Członek Rady Nadzorczej
2008 – Tax Care S.A. Członek Rady Nadzorczej
2009-2011 – TU Europa S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej
2009-2011 – TUŻ Europa S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej
2009 – Getin Bank S.A. Wiceprezes Zarządu
2010 – Getin Noble Bank S.A. I Wiceprezes Zarządu
2010 – Idea Expert S.A. (dawniej Powszechny Dom Kredytowy S.A.) Członek Rady Nadzorczej
2010 – Idea Bank S.A. Prezes Zarządu

.................................................................................................................................

 

2013 rok:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

 

Materiał do pkt 5 i 11 porządku obrad znajdują się w zakładce: Wane Zgromadzenie → Dokumenty

Materiały do pkt 7-10 porządku obrad znajdują się w zakładce: Raporty okresowe → Raporty roczne

Kandydaci do Rady Nadzorczej:

Remigiusz Baliński - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej,

Dariusz Niedośpiał -  dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej,

Marek Kaczałko - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej ,

Izabela Lubczyńska - Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2010).

Doświadczenie zawodowe:

  • Obecnie Manager Audytu Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A.
  • od 2013 - Pełnomocnik ds. Audytu Rady Nadzorczej Open Finance S.A.
  • od 2012 - Ekspert Komitetu Audytu Idea Bank S.A.
  • 2007 - 2012 Kierownik Biura Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.
  • 2004 - 2006 Kierownik Biura Zarządu Getin Holding S.A.
  • od 2003 Getin Holding S.A.

.................................................................................................................................

 

2012 rok:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

 

Kandydat do Rady Nadzorczej:

Dr Leszek Czarnecki, absolwent Politechniki Wrocławskiej, doktor ekonomii wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. „Financial Times” zaliczył go, jako jedynego Polaka, do prestiżowego  grona  wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, a „The Wall Street Journal” umieścił w pierwszej dziesiątce najlepszych menedżerów Europy Środkowej. Działalność biznesową rozpoczął w latach 80. tworząc Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN S.A. Od dwudziestu lat buduje i rozwija spółki z sektora finansowego. Stworzył Getin Noble Bank – największy polski, prywatny bank oraz całą grupę finansową – Getin Holding. Jest większościowym udziałowcem pięciu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; czterech działających w sektorze finansowym: Getin Holding SA, Getin Noble Bank SA, Open Finance SA, MW Trade SA i spółki deweloperskiej LC Corp SA. Jego pasją jest nurkowanie, w 2009 roku w jaskiniach Dos Ojos na półwyspie Jukatan w Meksyku, ustanowił rekord świata w najdłuższym nurkowaniu jaskiniowym - przepłynął ponad 17 kilometrów korytarzy.

W 2011 roku Leszek Czarnecki wydał dwie książki: Ryzyko w działalności bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie oraz Biznes po prostu.

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

 

Materiały do pkt 7-10 porządku obrad znajdują się w zakładce: Raporty okresowe → Raporty roczne

Materiał do pkt 11-12 porządku obrad znajdują się w zakładce: Wane Zgromadzenie → Dokumenty

Materiał do pkt 17 porządku obrad znajdują się w zakładce: Wane Zgromadzenie → Dokumenty

Kandydat do Rady Nadzorczej - Jarosław Augustyniak

.................................................................................................................................

2011 rok:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. zwołane na 30 maja 2011 roku nie odbędzie się, a data odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została zaplanowana na 20 czerwca 2011 roku.

Materiały do pkt 7-10 porządku obrad znajdują się w zakładce: Raporty okresowe → Raporty roczne

Openfinance

Skontaktuj się z doradcą
Open Finance!

Wypełnij poprawnie formularz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie
Tak Nie
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Open Finance SA z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych do Home Broker SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 oraz Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
zaznacz wszystkie zgody

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 543 566,63 zł tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.
Open Finance SA stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków Polskich.
Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami infolinii Open Finance, w trosce o jakość usług, są rejestrowane. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.
Usługa dostępna w oddziale.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies
Openfinance

Prosimy o pozostawienie
opinii o stronie

POZOSTAŁO 1200 ZNAKÓW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie
Tak Nie
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Open Finance SA z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych do Home Broker SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 oraz Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 na zasadach określonych w regulaminie.
Tak Nie
zaznacz wszystkie zgody

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 543 566,63 zł tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.