×
  Wybierz rok

  06.2018
  ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

  • Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia do pkt. 6 porządku obrad

   30.05.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia do pkt. 6 porządku obrad

  • Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia do pkt. 7-9 porządku obrad

   30.05.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia do pkt. 7-9 porządku obrad

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

   30.05.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

   30.05.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

   30.05.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

   30.05.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

   30.05.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

   30.05.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

  • Informacja o ogólnej liczbie akcji Open Finance

   30.05.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Informacja o ogólnej liczbie akcji Open Finance

  • Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   30.05.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  • Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika

   30.05.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika

  • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   30.05.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  02.2018
  NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   05.01.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  • Informacja o ogólnej liczbie akcji Open Finance

   05.01.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Informacja o ogólnej liczbie akcji Open Finance

  • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   05.01.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  • Projekt zmian Statutu Spółki

   05.01.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Projekt zmian Statutu Spółki

  • Projekty Uchwał Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia

   05.01.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Projekty Uchwał Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

   05.01.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

   05.01.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

   05.01.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

   05.01.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

   05.01.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

   05.01.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

  • Projekt Uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza

   22.01.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Projekt Uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza

  • Życiorys Kandydata do Rady Nadzorczej

   22.01.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Życiorys Kandydata do Rady Nadzorczej

  • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A.

   01.02.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A.

  • Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki

   05.01.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki

  • Tekst jednolity Statutu Open Finance SA

   01.02.2018

   Pobierz

   Pobierz

   Tekst jednolity Statutu Open Finance SA