×
  Wybierz rok

  04.2017
  NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

   18.04.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

   18.04.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

  • Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika

   18.04.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

   18.04.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

  • Projekt zmian Statutu

   18.04.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Projekt zmian Statutu

  • Projekty Uchwał Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia

   18.04.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Projekty Uchwał Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia

  • Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru

   18.04.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru

  • Informacja o ogólnej liczbie akcji Open Finance

   18.04.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Informacja o ogólnej liczbie akcji Open Finance

  • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   18.04.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

   18.04.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

   18.04.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

   18.04.2017

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym