×
  • Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   Pobierz

   Pobierz

   Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

  • Wniosek Zarządu OF - pokrycie straty

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek Zarządu OF - pokrycie straty

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariusza

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

  • Ocena sytuacji Open Finance za 2015 rok

   Pobierz

   Pobierz

   Ocena sytuacji Open Finance za 2015 rok

  • Wniosek Zarządu - podział zyku 2011

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek Zarządu - podział zyku 2011

  • Sprawozdanie z działalności Radny Nadzorczej Open Finance S.A. za 2015 rok

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie z działalności Radny Nadzorczej Open Finance S.A. za 2015 rok

  • Wniosek Zarządu podział zysku 2015

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek Zarządu podział zysku 2015

  • Sprawozdanie z działalności Radny Nadzorczej Open Finance S.A. za 2014 rok

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie z działalności Radny Nadzorczej Open Finance S.A. za 2014 rok

  • Ocena sytuacji Open Finance za 2014 rok

   Pobierz

   Pobierz

   Ocena sytuacji Open Finance za 2014 rok

  • Wniosek Zarządu podział zysku 2014

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek Zarządu podział zysku 2014

  • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2013 rok

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2013 rok

  • Ocena sytuacji Open Finance za 2013 rok

   Pobierz

   Pobierz

   Ocena sytuacji Open Finance za 2013 rok

  • Wniosek Zarządu podział zysku 2013

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek Zarządu podział zysku 2013

  • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2012 rok

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2012 rok

  • Ocena sytuacji Open Finance za 2012 rok

   Pobierz

   Pobierz

   Ocena sytuacji Open Finance za 2012 rok

  • Wniosek Zarządu podział zysku 2012

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek Zarządu podział zysku 2012

  • Opinia Zarządu - prawo poboru

   Pobierz

   Pobierz

   Opinia Zarządu - prawo poboru

  • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2011r.

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2011r.

  • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. 2011

   Pobierz

   Pobierz

   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. 2011

  • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2010r.

   Pobierz

   Pobierz

   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2010r.

  • Ocena sytuacji Open Finance S.A. 2011

   Pobierz

   Pobierz

   Ocena sytuacji Open Finance S.A. 2011