×
  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   Pobierz

   Pobierz

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

  • Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika

   Pobierz

   Pobierz

   Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika

  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   Pobierz

   Pobierz

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednego akcjonariusza

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla kilku akcjonariuszy

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednego akcjonariusza

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla kilku akcjonariuszy

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   Pobierz

   Pobierz

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   Pobierz

   Pobierz

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy.

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy.

  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   Pobierz

   Pobierz

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy.

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy.

  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   Pobierz

   Pobierz

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   Pobierz

   Pobierz

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   Pobierz

   Pobierz

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   Pobierz

   Pobierz

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez kilku akcjonariuszy

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  • Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   Pobierz

   Pobierz

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez kilku akcjonariuszy

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  • Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   Pobierz

   Pobierz

   Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez kilku akcjonariuszy

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

   Pobierz

   Pobierz

   Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  • Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  • Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

   Pobierz

   Pobierz

   Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy