×

    Pytania do akcjonariuszy

    Wszelkie zapytania akcjonariuszy dotyczące zwołanego Walnego Zgromadzenia Spółki prosimy kierować na adres: walne.zgromadzenie@open.pl