Leasing i pożyczka leasingowa

Skontaktuj się z nami! Znajdziemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę leasingu.

Leasing i pożyczka leasingowa

Skontaktuj się z nami! Znajdziemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę leasingu.

Leasing i pożyczka leasingowa - co warto wiedzieć

Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (Twoją firmą). Polega na tym, że firma leasingowa oddaje Twojej firmie daną rzecz w użytkowanie w zamian za ustaloną w umowie opłatę uiszczaną co miesiąc. Umowę leasingu podpisuje się na czas określony. Natomiast pożyczka leasingowa jest rodzajem kredytu, jednak podobnie jak leasing, może być wykorzystana tylko do finansowania środków trwałych. 


ikonka finansowanie środków trwałych

Możliwość finansowania środków trwałych: od samochodów po maszyny i nieruchomości

ikonka ocena zdolności

Mniej restrykcyjne zasady oceny zdolności

ikonka leasing kosztem uzyskania przychodu

Opłaty leasingowe w pełnej wysokości są kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym

Pytania i odpowiedzi

W najprostszym ujęciu leasing jest podobny do wynajmu długoterminowego lub zakupu na raty. Tym, co odróżnia leasing od zakupu na raty jest fakt, że przez czas trwania umowy leasingobiorca ma możliwość użytkowania środków trwałych lub nieruchomości, nie będąc ich właścicielem. Zaś od wynajmu czy abonamentu różni go opłata wstępna (m.in. od niej zależy wysokość rat) oraz prawo do wykupu za z góry ustaloną cenę. Oznacza to, że po wygaśnięciu umowy możesz wykupić przedmiot leasingu za wcześniej uzgodnioną kwotę (często wynosi ona 1% wartości przedmiotu).

Warto wiedzieć, że chociaż najczęściej przedmiotem leasingu są samochody, mogą to być również wszelkie inne pojazdy i maszyny, a nawet nieruchomości czy wyposażenie biur.

Istnieje kilka rodzajów leasingu. Różnią się one w zależności od tego, co jest przedmiotem leasingu, a także tego, jak skonstruowana jest umowa, kto może być jej stroną oraz jakie obie strony mają prawa i obowiązki względem przedmiotu leasingu.

W wariancie leasingu finansowego (kapitałowego) przedmiot leasingu, np. samochód, wliczany jest do majątku leasingobiorcy. Oznacza to, że jeśli Twoja firma weźmie samochód w leasing finansowy, zobowiązany jesteś do wpisania go w ewidencję środków trwałych. Od tej pory do Twoich obowiązków będzie należeć również dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i serwisowanie danej rzeczy.

Leasing finansowy jest podobny do zakupu na raty, chociaż Twoja firma staje się pełnoprawnym właścicielem przedmiotu dopiero po zakończeniu umowy. Następuje to automatycznie z momentem uiszczenia ostatniej raty, jako że całościowa kwota leasingu pokrywa ekonomiczną wartość przedmiotu. W tym wariancie musisz zapłacić podatek VAT w całości już przy podpisywaniu umowy.

Leasing operacyjny (bieżący) jest częściej wybieraną opcją, bardziej przypominającą wynajem. Przedmiot leasingu wlicza się do ewidencji środków trwałych leasingodawcy, i to leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Łączna kwota wypłacona przez Twoją firmę w czasie trwania umowy nie pokrywa wartości przedmiotu, dlatego strony umawiają się na opłatę wstępną oraz opłatę za wykup. Podatek VAT płacony jest w ratach.

Leasing to umowa pomiędzy dwoma podmiotami, polegająca na tymczasowym oddaniu do użytku danego przedmiotu (np. samochodu) w zamian za comiesięczne opłaty

Zalety:

 • Krótkie procedury, niski próg zdolności kredytowej
 • Leasing nie obniża Twojej zdolności kredytowej, tak jak np. zakup na raty
 • Dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców – optymalizacja podatkowa
 • Leasing może być tańszy od zakupu na raty

Wady:

 • Brak swobody użytkowania (przez czas trwania leasingu operacyjnego jego przedmiot nie jest Twoją własnością)
 • Utrata (kradzież, zniszczenie) przedmiotu leasingu nie zwalnia Twojej firmy z opłacenia rat
 • Opóźnienie w spłacaniu rat leasingu mogą mieć surowe konsekwencje (zerwanie umowy, obniżenie scoringu kredytowego)

Leasing może być bardzo korzystnym rozwiązaniem w porównaniu z kredytem na samochód:

 • procedury są proste i cały proces podpisywania umowy leasingu może zająć tylko kilka dni;
 • po spłaceniu wszystkich rat i wykupie auta może się okazać, że jego ostateczna cena wyniosła nas niewiele więcej niż w przypadku kupna za gotówkę (tymczasem koszty kredytu są zazwyczaj dużo większe);
 • leasing, w niektórych jego wariantach, nie wpływa na zdolność kredytową, a nabyć w ten sposób możesz nie tylko samochody osobowe, ale też ciężarowe czy dostawcze, a nawet autobusy czy ciągniki;
 • mogą się o niego ubiegać firmy z bardzo krótkim stażem – nawet od pierwszego dnia działalności;
 • leasing jest też dobrym sposobem na optymalizację podatków oraz na inwestycję w rozwój biznesu bez angażowania własnego kapitału.

Profesjonalny Ekspert dla Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa

 • Wygodnie - wybierz kontakt telefoniczny lub spotkanie
 • Kompleksowe doradztwo
 • Bez zobowiązań
dwoje ludzi w biurze
hls@2x.png
ifl@2x.png
lease_link@2x.png
leasing_polski@2x.png
millennium@2x.png